01/12/2020

Consiliul Local Municipal Târgovişte – Reabilitare străzi în cartier Prepeleac

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în ședință ordinară din data de 19.04.2019, a votat proiectul de HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii „REABILITARE ŞI MODERNIZARE STRĂZI ZUM 1 – Cartier Prepeleac: Oltului, Ion Neculce, Fructelor şi Luceafărului”.

Art. 1 Se aprobă Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiţii „REABILITARE ŞI MODERNIZARE STRĂZI ZUM 1 – Cartier Prepeleac: Oltului, Ion Neculce, Fructelor şi Luceafărului”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „REABILITARE ŞI MODERNIZARE STRĂZI ZUM 1 – Cartier Prepeleac: Oltului, Ion Neculce, Fructelor şi Luceafărului”, după cum urmează:

  1.          Indicatori tehnici:
CAPACITĂŢI U.M. CANTITATE
Lungime străzi modernizate m 1.415
Suprafaţă străzi modernizate m2 8.231
Suprafaţă trotuare modernizate m2 1.451
Lungime bordură prefabricată 20×25 m 2.874
Lungime bordură prefabricată 10×15 m 100
Aducere la cotă capace cămine/ geigere etc. buc 97
Rigolă carosabilă cu placate prefabricate m 485
Marcaje rutiere km/ m2 DA
Semne de circulaţie buc 21
  1. Indicatori economici:

                                                     Lei (cu T.V.A.)      Lei (fără T.V.A.)

  1. Valoarea totală a investiţiei:    2.191.094,933        1.842.825,811

             din care construcţii montaj        1.949.701,705        1.638.404,794

  1. Durata estimată de execuţie a investiţiei: 6 luni.

Art. 3 Finanțarea obiectivului de investiții se va realiza prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 (Axa prioritară 9, Obiectivul specific 9.1) şi Bugetul local.

Distribuie acest articol Oficial Media
Share