29/10/2020

Consiliul Local Municipal Târgovişte – Restaurarea monumentului Poarta Dealu- Vânătorilor

 Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în ședință ordinară, astăzi 28.03.2019, a votat proiectul de HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Restaurarea, consolidarea, protecția, conservarea și punerea în valoare a monumentului Poarta Dealu – Vânătorilor (DB-I-m-A-16953.01) din Târgoviște, județul Dâmbovița”.

Art. 1 Se aprobă Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiţii „Restaurarea, consolidarea, protecția, conservarea și punerea în valoare a monumentului Poarta Dealu – Vânătorilor (DB-I-m-A-16953.01) din Târgoviște, județul Dâmbovița”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Restaurarea, consolidarea, protecția, conservarea și punerea în valoare a monumentului Poarta Dealu – Vânătorilor (DB-I-m-A-16953.01) din Târgoviște, județul Dâmbovița”, după cum urmează:

     Indicatori tehnici: constructie din zidarie portanta, de forma        dreptunghiulara cu dimensiuni maxime in plan de 9,60 x 8,20 m

                         Suprafata construita la sol Sc =  78,72 mp,

                         Suprafata desfasurata        Sd =  78,72 mp

                         Inaltime:                            4,30 / 5,00 m

                         Suprafata de teren afectat de lucrari  = 1398 mp

     Indicatori economici (cu TVA):

     Valoarea totala a investitie:  1 241 537,71 lei  actualizat la curs valutar

      1 euro = 4, 6483 lei/ 20.08.2018

                         din care  C+M :     983 254,37  lei

    Termen de executie lucrari  :     6  luni

Art. 3 Finanțarea obiectivului de investiții se va realiza din bugetul local și bugetul de stat.

Distribuie acest articol Oficial Media
Share