18/01/2021

Consiliul Local Municipal Târgoviște – Ședință Ordinară 28 noiembrie 2019

 Proiectul Ordinii de zi la Ședința Ordinară a Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit astăzi, 28.11.2019,                             

 1. Hotărâre privind modificarea statului de funcții al Poliției Locale a Municipiului Târgoviște
 2. Hotărâre pentru modificarea HCL nr. 48/26.02.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc de locuinţe 29, sc. A, str. Radu Popescu”
 3. Hotărâre pentru modificarea HCL nr. 58/26.02.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc de locuinţe K2, str. Boerescu Zaharia”
 4. Hotărâre pentru modificarea HCL nr. 59/26.02.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc de locuinţe 10, sc. A, str. Ion Ghica”
 5. Hotărâre pentru modificarea HCL nr. 60/26.02.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc de locuinţe 10, sc. B, str. Ion Ghica”
 6. Hotărâre pentru modificarea HCL nr. 65/26.02.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc de locuinţe 28, sc. A, str. Mihai Popescu”
 7. Hotărâre pentru modificarea HCL nr. 79/26.02.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc de locuinţe 25, sc. D, str. George Cair”
 8. Hotărâre pentru modificarea HCL nr. 80/26.02.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc de locuinţe 24, sc. B, Bdul. I.C. Brătianu”
 9. Hotărâre pentru modificarea HCL nr. 87/26.02.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc de locuinţe 49, sc. A, str. Căpitan Stănică Ilie”
 10. Hotărâre pentru modificarea HCL nr. 118/26.03.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc de locuinţe 13, sc. B, str. Ion Ghica”
 11. Hotărâre pentru modificarea HCL nr. 119/26.03.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc de locuinţe 13, sc. C, str. Ion Ghica”
 12. Hotărâre pentru modificarea HCL nr. 124/26.03.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc de locuinţe H3, sc. C, Bdul. Mircea cel Bătrân”
 13.   Hotărâre pentru modificarea HCL nr. 125/26.03.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc de locuinţe H3, sc. D, Bdul. Mircea cel Bătrân”
 14. Hotărâre pentru modificarea HCL nr. 129/26.03.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc de locuinţe H6, sc. H, Bdul. Mircea cel Bătrân”
 15. Hotărâre pentru modificarea HCL nr. 132/26.03.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc de locuinţe H8,  Bdul. Mircea cel Bătrân”
 16. Hotărâre pentru modificarea HCL nr. 137/26.03.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc de locuinţe C1,  Bdul. Libertății”
 17.  Hotărâre pentru modificarea HCL nr. 143/26.03.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc de locuinţe C10, str. Revoluției”
 18. Hotărâre pentru modificarea HCL nr. 145/26.03.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc de locuinţe C14, str. Revoluției”
 19. Hotărâre pentru modificarea HCL nr. 147/26.03.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc de locuinţe C16, str. Revoluției”
 20. Hotărâre pentru modificarea HCL nr. 151/26.03.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc de locuinţe 39, sc. D, str. Dinu Lipatti”
 21. Hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 289/13.08.2018 privind aprobarea proiectului „CONSTRUCȚII GRĂDINIȚE REGIUNEA SUD – MUNTENIA”, a cheltuielilor legate de proiect și aprobarea Acordului de parteneriat între Ministerul Educaţiei Naţionale – U.M.P.M.R.S.U – lider de proiect şi Municipiul Târgoviște – partener
 22. Hotărâre privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli pentru carburant și convorbiri telefonice ale Municipiului Târgoviște
 23. Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societății Servicii Publice Municipale Târgoviște S.R.L. pentru anul 2019
 24. Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Târgovişte pentru anul 2019
 25. Hotărâre privind aprobarea vânzării unor locuințe ANL către actualii chiriaşi
 26. Hotărâre privind aprobarea Procesului-Verbal nr. 6 din data de 19.11.2019 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuințelor cu chirie pentru tineri prin A.N.L.
 27. Hotărâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 6 din data de 19.11.2019 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale
 28. Hotărâre privind încetarea dreptului de administrare al Direcției Complex Turistic de Natație asupra bunurilor proprietate publică a Municipiului Târgovişte care compun obiectivul „Staţie de pompare ape uzate – SPUN 2” și concesionarea acestora către societatea Compania de Apă Târgovişte – Dâmboviţa S.A.
 29. Hotărâre privind includerea în domeniul public al Municipiului Târgoviște a bunurilor imobile situate în Bdul. Unirii, nr. 6 și modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local încheiat între Municipiul Târgoviște și societatea Servicii Publice Municipale Târgoviște S.R.L.
 30. Hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Târgovişte în vederea scoaterii din funcţiune și casarea bunului imobil PT 2 Micro IV, strada Radu Greceanu
 31. Hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Târgovişte
 32. Hotărâre privind închirierea unui spaţiu în suprafaţă de 12 m2, situat în incinta Seminarului Teologic Sf. Ioan Gură de Aur din Municipiul Târgovişte, Bulevardul Unirii nr. 28, Judeţul Dâmboviţa
 33. Hotărâre privind închirierea unui spaţiu în suprafaţă de 14 m2, situat în incinta Seminarului Teologic Sf. Ioan Gură de Aur din Municipiul Târgovişte, Bulevardul Unirii nr. 28, Judeţul Dâmboviţa
 34. Hotărâre privind închirierea unui teren în suprafaţă de 8 m2, situat în curtea Grupului Şcolar Voievodul Mircea din Municipiul Târgovişte, Bulevardul Regele Carol I nr. 70, Judeţul Dâmboviţa
 35. Hotărâre privind închirierea unui spaţiu în suprafaţă de 12,33 m2, situat în incinta Pieţei Bărăţiei din Municipiul Târgovişte, Calea Domnească nr. 172 A, Judeţul Dâmboviţa
 36. Hotărâre privind închirierea unui spaţiu în suprafaţă de 10,53 m2, situat în incinta Pieţei Bărăţiei din Municipiul Târgovişte, Calea Domnească nr. 172 A, Judeţul Dâmboviţa
 37. Hotărâre privind închirierea unui teren în suprafaţă de 9 m2, situat în curtea Liceului Teoretic Petru Cercel din Municipiul Târgovişte, strada locotenent Pârvan Popescu nr. 94, Judeţul Dâmboviţa
 38. Hotărâre privind închirierea unui teren în suprafaţă de 9 m2, situat în curtea Colegiului Naţional Constantin Cantacuzino din Municipiul Târgovişte, strada George Cair nr. 3, Judeţul Dâmboviţa
 39. Hotărâre privind închirierea unui teren în suprafaţă de 20 m2, situat în curtea Grupului Şcolar Voievodul Mircea din Municipiul Târgovişte, Bulevardul Regele Carol I nr. 70, Judeţul Dâmboviţa
 40. Hotărâre privind închirierea unui teren în suprafaţă de 12 m2, situat în curtea Liceului de Arte Bălaşa Doamna din Municipiul Târgovişte, strada locotenent Pârvan Popescu nr. 60, Judeţul Dâmboviţa
 41. Hotărâre privind închirierea unui teren în suprafaţă de 6 m2, situat în curtea Liceului Teoretic I.H. Rădulescu din Municipiul Târgovişte, Bulevardul Unirii nr. 28, Judeţul Dâmboviţa
 42. Hotărâre pentru modificarea H.C.L.  nr. 491/21.12.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate cu elemente de DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Îmbunătăţirea transportului public urban prin achiziţionarea de vehicule ecologice, construirea infrastructurii necesară transportului, modernizarea și reabilitarea infrastructurii rutiere pe coridoarele deservite de transportul public în Municipiul Târgovişte”
 43. Hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului”Îmbunătăţirea transportului public urban prin achiziţionarea de vehicule ecologice, construirea infrastructurii necesară transportului, modernizarea şi reabilitarea infrastructurii rutiere pe coridoarele deservite de transport public în Municipiul Târgovişte în conformitate cu ultima formă a bugetului  rezultat în urma etapei de evaluare și selecție Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile,Prioritatea de investiţii 4e – Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilităţii urbane multimodale durabile şi a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 4.1 – Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reşedinţă de judeţ prin investiţii bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020

Distribuie acest articol Oficial Media
Share