20/04/2021

Consiliul Local Municipal Târgoviște – Ședință Ordinară 31 octombrie 2019

Proiectul Ordinii de zi la Ședința Ordinară a Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit astăzi, 31.10.2019:

378.Hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 154/2013 privind aprobarea Regulamentului de acordare a burselor pentru elevii din ciclurile gimnazial şi liceal din învăţământul preuniversitar de stat la nivelul municipiului Târgovişte

379.Hotărâre privind modificarea organigramei şi a regulamentului de organizare şi funcţionare ale Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă al Municipiului Târgovişte

380.Hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor la COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A.

 1. Hotărâre privind modificarea statului de funcții al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat
 2. Hotărâre privind aprobarea organigramei Primăriei Municipiului Târgovişte, a statului de funcţii al Primăriei Municipiului Târgovişte și al S.P.C.L.E.P. Târgovişte, precum și a Regulamentului de organizare și funcționare al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Târgoviște
 3. Hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de Cooperare între Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița din România și oraşul Corbetta, Provincia Milano, Regiunea Lombardia din Republica Italiană
 4. Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire hală și împrejmuire teren”, str. Laminorului, nr. 85, Municipiul Târgoviște, Judeţul Dâmboviţa, beneficiar BEB-TRANS S.R.L.
 5. Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Extindere activitate – servicii alimentație publică și construire hotel P+2+M”, Aleea Sinaia nr. 6-8, Aleea Mânăstirea Dealu, nr. 19C,  Municipiul Târgoviște, Judeţul Dâmboviţa, beneficiari Casa Gurmandului S.R.L., Căpățână Cristina și Căpățână Marian
 6. Hotărâre  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire locuință S+P+1”,  str. Crângului, nr. 45, Municipiul Târgoviște, Judeţul Dâmboviţa, beneficiari Croitoru Daniel-Adrian și Croitoru Mariana
 7. Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire hypermarket și construcții anexe interioare și exterioare-container buffet „IMBISS” și cort, container reciclare ambalaje, post Trafo, bazin rezervă incediu, copertine cărucioare, amenajări exterioare incintă (platformă parcare, spații verzi, drumuri, trotuare, amenajare accese rutiere și pietonale și racorduri la drumurile publice, instalații interioare și rețele/lucrări tehnic edilitare, amenajare împrejmuire teren, amplasare panouri publicitare și totem publicitar. Organizare de șantier, branșamente, utilități)” Aleea Mânăstirea Dealu, Municipiul Târgoviște, Judeţul Dâmboviţa, beneficiar Goldbach Design & Build S.R.L.
 8. Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire locuință P+M”, str. Nicolae Dobrin, nr. 24, Municipiul Târgoviște, Judeţul Dâmboviţa,     beneficiar Iugulescu Cristina Ileana
 9.  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Extindere pe orizontală și verticală clădire locuință D+P+M – regim de înălțime nou D+P+1+M, modernizare și recompartimentări interioare, refacere finisaje fațadă, refacere împrejmuire teren, amenajări exterioare”,  str. Mr. Brezișeanu Eugen, nr. 7, Municipiul Târgoviște, Judeţul Dâmboviţa,  beneficiar Spirea Alina-Claudia
 10. Hotărâre privind stabilirea zonelor de impozitare pentru imobilele care aparţin, conform Sentinţei Civile nr. 1022/2018 a Tribunalului Dâmboviţa, de Unitatea Administrativ Teritorială – Municipiul Târgovişte
 11. Hotărâre privind achiziționarea de către Municipiul Târgoviște a terenului în suprafaţă de 2388 m2 situat în Municipiul Târgovişte, str. Nicolae Dobrin, proprietatea dlui. Grideanu Florin Mircea
 12. Hotărâre  privind aprobarea vânzării unor locuințe ANL către actualii chiriaşi
 13. Hotărâre privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Direcției de Asistență Socială Târgovişte asupra bunurilor imobile Internat cu spălătorie și teren aferent, situate în Municipiul Târgoviște, Bdul. Unirii nr. 26 A
 14. Hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Târgovişte
 15. Hotărâre privind modul de administrare a imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea atât grădiniţe cât şi creşe din Municipiul Târgovişte
 16. Hotărâre privind valorificarea unor mijloace fixe aprobate la casare, aflate în administrarea Direcției de Salubritate
 17. Hotărâre privind închirierea a două spaţii în suprafaţă de 23 m2 fiecare, situate în incinta unui corp de clădire adiacent Pieţei Vlad Ţepeş din Municipiul Târgovişte
 18. Hotărâre privind închirierea terenului în suprafaţă de 51 m2 adiacent proprietăţii din strada Berzei nr. 59, Municipiul Târgovişte
 19. Hotărâre privind închirierea unui teren situat în str. Laminorului,  Municipiul Târgovişte

Distribuie acest articol Oficial Media
Share