04/04/2020

Consiliul Local Municipal Târgoviște – Turul României la Ciclism

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în sedință extraordinară, astăzi, 12.09.2018, a aprobat proiectul de HOTĂRĂRE privind aprobarea încheierii unui Acord de asociere între Municipiul Târgoviște, prin Consiliul Local Municipal Târgoviște  și Federația Română de Ciclism, în vederea organizării celei de-a LI-a ediții a Turului României la Ciclism,  în perioada 18-23 septembrie 2018 Naver Movies abroad.

Art windows 7 무료 다운로드. 1 Se aprobă încheierea unui Acord de asociere între Municipiul Târgoviște, prin Consiliul Local Municipal Târgoviște și Federația Română de Ciclism, în vederea organizării celei de-a LI-a ediții a Turului României la Ciclism, în perioada 18-23 septembrie 2018, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre 유튜브 초고화질.

Art. 2 Suma de 27.000 lei reprezentând contribuția Consiliului Local Municipal Târgoviște în vederea organizării Turului României la Ciclism, va fi asigurată din prevederile bugetare cuprinse la capitolul 67.02 Cultură, Religie, titlul II – Bunuri şi servicii și va fi decontată pe bază de documente justificative 인감증명서.

Federația Română de Ciclism:
– Organizarea Turului României la Ciclism, ediția a 51-a, în perioada 18 – 23
septembrie 2018;
– Decernarea premiilor;
– Pune la dispoziția Municipiului Târgoviște – Direcției Economice, documentele
justificative privind cheltuirea sumei primite în baza acordului de asociere, în
termen de 10 zile de la finalizarea evenimentului Download Ron Replay Studai.

Municipiul Târgovişte
– Alocarea de la bugetul local al anului în curs a sumei de 27.000 lei pentru
organizarea evenimentului şi premierea sportivilor, după cum urmează:
– Premierea sportivilor – 14.000 lei;
– Producție, promovare și diseminare media audio – vizual la nivel național–
8500 lei;
– Organizarea competiției pentru copii în deschiderea cursei seniorilor – 4500
lei;
– 450 metri garduri de protecţie (model standard de tipul celui folosit de
Jandarmerie) pentru a securiza zona de finish;
– 4 toalete ecologice vsc.

Distribuie acest articol Oficial Media
Share
comments