06/12/2021

Consolidarea educației și dezvoltarea competențelor de muncă și formare

La primăria municipiului Timişoara a avut loc lansarea proiectuluiConsolidarea educației și dezvoltarea competențelor de muncă și formare”, parteneri Direcția de Asistență Socială Comunitară a Municipiului Timișoara şi Municipiul Craiova. Promotor al proiectului fiind Municipiul Oslo, Norvegia. Finanțarea se va face din fonduri nerambursabile oferite de către Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014. Proiectul va contribui la atingerea obiectivelor stabilite în Programul de Combatere a Sărăciei în România (RO25).

Scopul proiectului:.Creșterea ratei de participare școlară și prevenirea abandonului școlar pentru copiii din familiile defavorizate prin identificarea nevoilor, precum și elaborarea și implementarea unui model de intervenție timpurie în școlile și comunitatea din Timișoara. Proiectul va avea două faze distincte, cu obiective, după cum urmează:

Faza I: • Identificarea nevoilor comunității în domeniul educației prin consultarea reprezentanților comunității.

 • Creșterea ratei de participare școlară a copiilor din comunitatea Fratelia din Timișoara.
 • Îmbunătățirea competențelor părinților în a ajuta să crească motivația pentru învățare a copiilor;
 • Dezvoltarea unui model de intervenție timpurie de prevenire a abandonului școlar, bazat pe evaluarea nevoilor comunității intervenții specializate.

 

Faza II: • Punerea în aplicare a modelului de intervenție timpurie creat anterior în 2 centre pilot din școli cu rată scăzută de participare școlară și într-un centrul de zi pentru copii provenií din familii defavorizate (Centrul de zi “Sfântul Nicolae” din cadrul Serviciului pentru Protecția Copilului și Familiei).

 • Dezvoltarea curriculei interdisciplinare pentru resursele umane în domeniul educației (profesori, mediatori școlari, directori de școli, consilieri școlari) și asistenți sociali, poliție etc.
 • Crearea unei rețele de educatori parentali din Timișoara pentru a ajuta părinții să-și dezvolte abilitățile parentale;
 • Instruirea specialiștilor din educație, asistență socială și domeniile conexe.
 • Creșterea ratei de participare a copiilor în școli prin oferirea de sprijin prin intermediul programelor școlare și prin servicii de mediere școlară.
 • Creșterea gradului de conștientizare în comunitate legate de dreptul copiilor la educație și beneficiile pe termen lung ale educației.

Perioada de desfăşurare a proiectului: Decembrie 2015 – Decembrie 2021. Bugetul proiectului 60 000 euro.

Grupurile țintă ale proiectului:

 

 1. Copii din cartierul Fratelia (Timișoara) care sunt într-una sau mai multe situații vulnerabile, cum ar fi:
 • Copiii din familii dezavantajate social: familii fără venituri, cu venituri mici sau care primesc asistență socială; copiii cu un singur părinte sau cu părinții plecați la muncă în străinătate; familiile cu mulți copii; familiile care locuiesc în suburbii și periferii urbane; familii cu unul sau mai mulți membri bolnav cronic;
 • Copiii care suferă de un handicap sau alte boli cronice care produc handicap;
 • Copiii cu risc ridicat de abandon școlar sau de părăsire timpurie a școlii;
 • Copiii care frecventează Centrul de zi “Sfântul Nicolae” din cadrul Serviciului pentru Protecția Copilului și Familiei (SPCF)
 • Copiii cu eșec școlar și rată scăzută de frecventare a școlii.

 

 1. Profesorii și alți profesioniști din școlile în care învață copiii care constituie grupul țintă în proiect și profesioniștii care lucrează cu copiii care frecventează Centrul de zi “Sfântul Nicolae” din cadrul Serviciului pentru Protecția Copilului și Familiei;
 2. Familiile copiilor aparținând grupului țintă;
 3. Specialiștii din domeniul educației și asistenței sociale din Timișoara;
 4. Membrii comunității locale din Timișoara.

 

Conferința de lansare a proiectului

– A avut loc o lansare a proiectului organizată de Promotorul proiectului, Primăria Oslo, la București – 10 decembrie 2015.

– Conferința locală pentru lansarea proiectului în Timișoara – 28 ianuarie 2016

Pe timpul proiectului vor avea loc informaşii, sesiuni, întâlniri cu părinţii, monitorizări de frecventare a şcolii de către copii, identificarea nevoilor din comunitate, asigurare de sprijin şi material, cartografierea copiilor cu risc social.

Rezultate aşteptate:

 • Primul parteneriat bilateral româno-norvegian pentru școală și incluziune socială a copiilor cu risc social;
 • Mai mult de 500 de membri ai comunității participante prezenți la conversațiile comunitare;
 • Mai mult de 500 de copii monitorizați din punct de vedere al prezenței la școală;
 • Un set de criterii eligibile pentru identificarea și evaluarea inițială a cazurilor sociale din fiecare școală din rețea, pentru oferirea de suport material;
 • 150 de copii care vor primi suport material în vederea frecventării școlii;
 • Mai mult decât 200 de părinți vor participa la sesiunile parentale;
 • Mai mult de 300 de părinți vor fi informați și/sau consiliați de către mediatorul școlar în legătură cu procedura de înscriere a copiilor la grădiniță și școală;
 • 2 conferințe locale (lansare și finală) pentru acoperire, promovare și diseminare a rezultatelor proiectului;
 • 100 de participanți la conferințele pentru acoperire, promovare și diseminare a rezultatelor proiectului;
 • 1000 de fluturași cu informații despre activitățiile proiectului și rezultatele sale printate și distribuite în timpul implementării proiectului;
 • 1 atelier pentru a pregăti experții, care vor folosi metoda conversațiilor comunitare pentru a strânge informații referitoare la nevoile educației din comunitate;

 

 • 10 copii pe an vor avea dosare făcute pentru obținerea actelor de identitate;

30 de părinți vor fi consiliați în legătură cu procedura obținerii certificatelor de naștere a

a copiilor sub un an

 • 3 ateliere în vederea elaborării Ghidului de Intervenție Timpurie pentru prevenirea Abandonului Școlar;
 • Va fi elaborat un Ghid de Intervenție Timpurie pentru prevenirea Abandonului Școlar;
 • 200 de copii ale Ghidului de Intervenție Timpurie pentru prevenirea Abandonului Școlar vor fi distribuite profesioniștilor din cadrul orașului;
 • Cel puțin 15 școli din oraș vor fi informate asupra intervenției timpurii în prevenirea abandonului școlar.

 

Anniken Sand – Manager proiect, din partea promotorului proiectului: Municipiul Oslo, a vorbit despre importanta educatiei copiilor in viata de adult. De asemenea, a aratat faptul ca familiile sarace trebuie ajutate sa poata sa sustina copiii pentru a frecventa scoala, astfel incat abandonul scoalr sa fie cat mai redus posibil.

 

 

 Stejărel Ionescu

Distribuie acest articol Oficial Media
Share