08/03/2021

Creșterea siguranței comunităților din zona transfrontalieră prin îmbunătățirea managementului situațiilor de urgență

                              Programul Interreg V-A România–Ungaria

 

Proiectul Creșterea siguranței comunităților din zona transfrontalieră prin îmbunătățirea managementului situațiilor de urgențăa fost finanțat de Uniunea Europeană prin  Fondul European de Dezvoltare Regioanală în cadrul  Programului Interreg V-A România-Ungaria 2014-2020,  Axa prioritară 5 – Îmbunătățirea prevenirii riscurilor și gestionării dezastrelor  Prioritatea de investiţii 5/b: Promovarea investițiilor pentru abordarea riscurilor specifice, asigurarea intervenției în cazul dezastrelor și dezvoltarea unui sistem de gestionare a dezastrelor.

 Parteneri în cadrul proiectului au fost Comuna Valcani România – lider de proiect și  Comuna Földeák  din Ungaria.

Valoarea totală a proiectului  desfășurat  în perioada 01.04.2018-31.12.2019,  a fost de 434.151,60 Euro din care 85% (369.028,86 Euro) reprezintă finanțare FEDR, 13% finanțare de la bugetul de stat și 2% fonduri proprii pentru partenerul român ţi 15% cofinanțare de la bugetul de stat pentru partenerul maghiar.

Prin acest proiect cele două servicii voluntare pentru situații de urgență din cele două comune aflatde o parte și de alta a graniței, au achiziționat fiecare, câte o autospecială de pompieri și echipamente necesare desfășurării activității.

În  managementul dezastrelor vorbim despre prevenire,  de managementul riscurilor, de   identificarea   și     gestionarea   riscurilor,   de   dezvoltarea   unor   abilități   sau   a   unor cunoștințe de care pompierii voluntari au nevoie. Prin urmare, în cadrul proiectului 63 de pompieri voluntari din Valcani și Foldeak au participat la cursuri de formare și trei exerciții comune. În plus, a fost încheiat un acord de cooperare privind intervenția comună în situații de urgență în zona transfrontalieră

Pe durata de  implementare a proiectului  au fost organizate campanii de conștientizare privind situațiile de urgență pentru copii și părinți (Valcani, Dudeștii Vechi, Sânnicolau Mare, Földeák, Pitvaros, Kiszombor, Apátfalva, Magyarcsanád și  Csanádpalota), și Zilele siguranței publice în cadrul cărora au fost prezentări ale echipamentelor achiziționate.

Localitatea Valcani se află la distanță de 20 km față de Sânnicolau Mare și 85 km față de Timișoara, iar  localitatea Foldeak este înconjurată de așezări rurale mici și în apropiere de Kiszombor, unde traficul este intens și expus unor riscuri multiple. Dotarea celor două servicii voluntare pentru situații de urgență cu autospeciale de stingere a incendiului și echipamente pentru pompieri, pregătirea pompierilor voluntari răspunde unei nevoi teritoriale, pe care locuiesc 36.900 persoane.

Programul Interreg V-A România-Ungaria este destinat finanțării unor proiecte comune româno-ungare, care abordează nevoi identificate pe ambele laturi ale graniței şi care necesită o abordare comună, precum şi soluții inovative, contribuind astfel la dezvoltarea sustenabilă a zonei eligibile. Programul este o continuare a programelor de cooperare transfrontalieră implementate în regiune şi dispune de un buget total de aproximativ 232 milioane euro, din care, 189 milioane de euro, reprezintă finanţarea nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională. Zona eligibilă a programului cuprinde judeţele Arad, Bihor, Satu Mare şi Timiş pe partea română a graniței şi, respectiv, judeţele Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar și Szabolcs-Szatmár-Bereg, pe partea ungară a acesteia.

 

Distribuie acest articol Oficial Media
Share