28/11/2020

Cursuri de pregătire pentru cadrele didactice universitare din vestul țării

Universitatea de Vest din Timișoara, dedicată strategiei de sprijinire a formării și perfecționării continue, recunoaște importanța pregătirii resurselor umane și facilitarea adaptării acestora la metodele moderne de predare și de realizare a cercetării științifice. În acest sens, instituția desfășoară două noi cursuri de formare pentru cadrele didactice universitare din vestul țării, în cadrul proiectului “UNIVERSITARIA – școală de didactică universitară și cercetare științifică avansată”, POSDRU/157/1.3/S/135590.

Astfel, în perioada 6 – 11 iulie 2015, Prof. dr. Nicolae Nistor susține cursul „Metode moderne de predare în cadrul activităților de curs și seminar”. În paralel, se desfășoară cursul „Metode de cercetare și interpretarea statistica a datelor”, în susținerea Prof. Oleh Protsyk.

Cursul Prof. dr. Nicolae Nistor se va focaliza asupra înțelegerii efectelor tehnologiei educaționale asupra învățării realizate în învățământ superior, asupra înțelegerii aspectelor cognitive ale învățării în medii educaționale bazate pe tehnologie și stabilirea obiectivelor orientate pe conținut.  Discuțiile se vor axa și pe inițierea, facilitarea și evaluarea învățării în medii bazate pe tehnologie din învățământul superior din punct de vedere cognitiv, motivațional, emoțional și didactic. Printre obiectivele cursului se numără analiza proceselor de învățare realizate în medii bazate pe tehnologie, precum și identificarea și discutarea aspectelor cognitive, emoționale și motivaționale ale învățării realizată cu ajutorul noilor tehnologii. Nicolae Nistor este profesor cu normă întreagă în Științe Educaționale, cu axare pe Predare și Învățare de Tehnologie, la Universitatea Forțelor Armate (Universität der Bundeswehr) Munchen, Germania.

Cursul Prof. Oleh Protsyk urmărește să aprofundeze înțelegerea conceptelor cheie, a tehnicilor și a metodelor utilizate în cercetare empirică specifică științelor sociale. O atenție deosebită in cadrul acestei discipline este acordată diferitelor forme de logică și design de cercetare, specificității cantitativ și calitativ în cercetarea științifică și, nu în ultimul rând, explicării elementele de bază necesare interpretării statistice a datelor. Astfel, cursul ajută formabilii să identifice și să evalueze cea mai bună abordare pentru nevoile lor specifice de cercetare. Prof. Oleh Protsyk este Consultant Internațional/Consiliere și Dezvoltare pentru Pace în cadrul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în Tadjikistan.

 

Stejărel IONESCU

Distribuie acest articol Oficial Media
Share