21/10/2020

Delegație la nivel înalt a Băncii Mondiale la Târgoviște

Astăzi, 4 decembrie 2015, la Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița și la Liceul Tehnologic ”Voievodul Mircea” Târgoviște a fost prezentă o delegație a Băncii Mondiale formată din d-na Claudia Maria Costin – Senior director pentru educație al Băncii Mondiale, Janssen Teixeira – specialist în educație, Cristian Aedo – manager al programelor de educație pentru Europa și Asia Centrală, Mariana Moarcăş, expert senior educaţie în cadrul Băncii Mondiale şi Liliana Preoteasa, director în Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.
Evenimentul, găzduit de conducerea ISJ Dâmbovița, Sorin Ion și Gabriela Istrate, precede implementarea proiectului privind învăţământul secundar din România – ROSE – (Romania Secondary Education Project), care se va derula în perioada 2015-2022 şi pentru care instituţia financiară internaţională acordă Guvernului României un împrumut de 200 de milioane euro.

Scopul principal al vizitei a fost contactul direct cu beneficiarii proiectului, elevi și profesori, iar membrii delegației au fost extrem de impresionați de problemele ridicate de aceștia, de soluțiile identificate și de propunerile de îmbunătățire a activităților didactice pentru asigurarea succesului școlar, prevenirea abandonului școlar și trecerea cu succes de la statutul de elev la cel de student.

Proiectul este structurat pe trei compenente, primele două fiind concepute pentru a aborda aspecte de natură academică și socială a performanței scăzute a elevilor în învățământul secundar superior, precum și în primul an din învățământul superior. Prin aceste două componente sunt finanțate scheme de grant destinate liceelor și instituțiilor publice de învățământ superior. A treia componentă include managementul de proiect, monitorizarea și evaluarea impactului politicilor existente, care sprijină financiar elevii din învățământul secundar superior provenind din grupuri dezavantajate.

Proiectul are ca țintă creșterea ratei de promovare la bacalaureat cu 10%, de la 49,6% la 59%, și reducerea abandonului în ultimul an de liceu, de la 6,5% la 3,5%, pentru liceele sprijinite.
În județul nostru vor fi eligibile mare parte a liceelor cărora li se vor putea acorda granturi de 100000 de euro pentru intervenții pe problemele specifice fiecărui liceu în parte.

Comunicat de presa Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița

Distribuie acest articol Oficial Media
Share