29/05/2020

DIRECTORUL DIRECŢIEI GENERALE D.P.P.R.U., CULIŢĂ CHIŞ, DE LA PRIMĂRIA TIMIŞOARA, LE REAMINTEŞTE CELOR ÎN NECUNOŞTIINŢĂ DE CAUZĂ CĂ:

Având în vedere discuţiile apărute în spaţiul public, precum şi cele din cadrul şedinţei de plen a Consiliului Local al Municipiului Timişoara din data 18, referitor la obiectivul ,,Lucrări de reparaţii şi întreţinere străzi din Municipiul Timişoara”, precizăm următoarele:

Pentru lucrările de întreţinere şi reparaţii nu este necesară obţinerea autorizaţiei de construire, după cum rezultă din prevederile art. 11 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, modificată şi completată, inclusiv modificarile si completările aduse prin Legea nr. 193 din 28.10.2019: Se pot executa fără autorizaţie de construire lucrări care nu modifică structura de rezistenţă şi/sau aspectul arhitectural al construcţiilor: lucrări de întreţinere periodică şi reparaţii curente la infrastructura de transport şi la instalaţiile aferente.

Cu toate acestea, pentru lucările de reparaţii şi întreţinere realizate pe raza Municipiului Timişoara s-a emis Autorizaţia de construire nr. 1131/21.08.2019 şi AC nr.  1289/26.09.2019.

Lucrări de întreţinere şi reparaţii a străzilor, aleilor şi trotuarelor, podurilor şi pasajelor din municipiul Timişoara au fost avizate de către Direcţia Judeţeană pentru Cultură Timiş în baza unui proiect vizat spre neschimbare de către Directorul Direcţiei Judeţene pentru Cultură Timiş, aşa cum rezultă şi din avizul cu nr. 130/Z/14.05.2018: ,,Se acceptă folosirea materialelor moderne de pavaj în Z.P. (elemente prefabricate din beton natur sau colorat, plăci mozaicate, etc.). Se va descuraja folosirea asfaltului pentru trotuare.  În zona centrală se încurajează folosirea pietrei naturale cu condiţia ca trotuarele să aibă proprietăţi antiderapante”.

Consider, în consecință, atitudinea Direcţiei Judeţene pentru Cultură Timiş abuzivă.

Proiectul de autorizare a lucrărilor mai sus menţionate, autorizaţia de construire şi avizul Dirceţiei Judeţene pentru Cultură Timiş pot fi consultate pe site-ul instituţiei noastre.

 

 

 

Distribuie acest articol Oficial Media
Share