28/07/2021

Domeniile prioritare de acţiune ale poliţiei dâmbovițene în anul 2017 

În anul 2017, la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean  Dâmbovița au fost elaborate programul de prevenire a delincvenţei juvenile şi victimizării minorilor, programul de prevenire a infracţiunilor contra patrimoniului, ambele fiind priorităţi naţionale şi programul privind creşterea gradului de siguranţă rutieră, o prioritate locală, potrivit unui comunicat de presă.

  1. Programul de prevenire a delincvenţei juvenile şi victimizării minorilor:

Faptele penale unde sunt implicați minori, în calitate de autor sau complici, au scăzut în anul 2016, comparativ cu anul 2015, de la 289 infracţiuni  la 258 (-31) .

 Exemplificăm: 

Infracțiunile de lovire sau alte violenţe au cunoscut un trend descendent, fiind înregistrate cu 39 mai puține fapte în anul 2016. O scădere se observă și la infracțiunile de furt,  de la 126 de infracţiuni în 2015, la 119 infracţiuni în 2016.

Prevenirea și combaterea delincvenţei juvenile şi a victimizării minorilor a fost identificată ca prioritate naţională a Poliţiei Române  în anul 2017 și  implicit la nivel județean.

Acest program are ca scop pregătirea antiinfracţională şi antivictimală a minorilor, principalele obiective constând în identificarea categoriilor de minori aflaţi în situaţii de risc delictual sau victimal, informarea minorilor, în vederea  adoptării unui comportament bazat pe respectarea legii/adoptarea unei atitudini preventive și consolidarea parteneriatului poliţie – şcoală – părinţi – elevi,  în vederea dezvoltării procesului educaţional. 

  1. Programul de prevenire a infracţiunilor contra patrimoniului 

Infracţiunile contra patrimoniului reprezintă aproximativ jumătate din totalul infracţiunilor sesizate în România în anul 2016 (46,6% ) şi aproape trei sferturi (71,3%) din infracţiunile judiciare sesizate în aceeaşi perioadă.

Dat fiind specificul infracţiunilor contra patrimoniului (scopul lor fiind în mod evident legat de urmărirea unui câştig material), acestea sunt sensibil influenţate de modificările de natură socio-economică, intervenite la nivelul unei comunităţi.

La nivelul judeţului Dâmboviţa, în anul 2016 au fost sesizate 5296 de infracţiuni contra patrimoniului, cu 1144 mai puţin decât în anul 2015.

În ceea ce priveste mediul comiterii, cele mai multe s-au înregistrat în mediul rural (2881).

Furturile reprezintă una dintre cele mai importante grupe de infracţiuni, deţinând ponderea cea mai mare din  totalul infracţiunilor contra patrimoniului  sesizate în anul 2016.

În anul 2016, au fost sesizate 2889  de furturi, comparativ cu 3838 în  anul 2015, observându-se o scădere cu 949 infracţiuni.

Cele mai frecvente sunt furturile din locuinţe -429,  curţi, anexe gospodăreşti sau gospodării – 299, urmate de furturile de animale – 121 , furturile din auto – 88, furturile de auto-19.

Programul are ca scop  creşterea gradului de siguranţă a populaţiei prin prevenirea comiterii de infracţiuni contra patrimoniului, principalele obiective constând în cunoaşterea situaţiei infracţionalităţii şi a grupei de populaţie cu risc criminogen ridicat, informarea populaţiei cu privire la riscul de victimizare şi  necesitatea adoptării unor măsuri preventive și eficientizarea demersurilor poliţieneşti în vederea descurajării potenţialilor infractori.

 

III.  Programul pentru creşterea gradului de siguranţă rutieră

Siguranţa rutieră  constituie un domeniu prioritar de acţiune pentru Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dâmboviţa în anul 2017, din perspectiva necesităţii asigurării  unui trafic rutier sigur.

Din analiza situaţiei accidentelor rutiere produse în 2016 reiese faptul că la nivelul judeţului, s-au înregistrat  722 evenimente rutiere soldate cu victime.

În ceea ce priveşte accidentele de circulație grave, în anul 2016, s-au înregistrat 128, comparativ cu 154 în anul 2015, rezultând o scădere cu 26 (– 16,9%).

În anul 2016, principalele cauze ale acestor evenimente au fost:

o       Neacordarea priorităţii de trecere (129 evenimente rutiere, 17,9% din totalul accidentelor);

o       Utilizarea neregulamentară a drumului public de către pietoni

(121 evenimente rutiere, 16,8 % din totalul accidentelor);

o       Abateri comise de către biciclişti  ( 116 evenimente rutiere,   16,1%  din totalul accidentelor);

o       Nerespectarea regimului legal de viteza   (101 evenimente rutiere, 14% din totalul accidentelor );

Programul are ca scop creşterea gradului de siguranţă a participanţilor la traficul rutier, principalele obiective fiind monitorizarea şi analizarea situaţiei privind accidentele rutiere și educaţia rutieră a participanţilor la trafic, în vederea adoptării  unui comportament preventiv.

Toate cele trei programe se vor implementa pe raza judeţului Dâmboviţa, în perioada februarie-decembrie 2017.

Pentru realizarea obiectivelor specifice fiecărui program, sunt stabilite activităţi punctuale ( întâlniri cu grupuri ţintă, acţiuni de informare a populaţiei, distribuire de material informativ-preventive, etc. ), ce vor fi realizate de  structura de prevenire a criminalității și efective de la ordine publică și poliție rutieră.

 

 

Distribuie acest articol Oficial Media
Share