16/01/2021

Două milioane de euro pentru Valea Jiului

Ministrul Fondurilor Europene, Ioan Marcel Boloș, alături de viceprim-ministrul Raluca Turcan, au participat la  lansarea unui apel de proiecte pentru reducerea șomajului și sprijinirea persoanelor inactive din regiunea Văii Jiului. 

Cu un buget de două  milioane euro, asigurat prin Programul Operațional Capital Uman, apelul vizează îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive din Valea Jiului. Valoarea maximă a unui proiect care poate fi depus este 400.000 euro, fiecare proiect sprijinind cel puțin 100 persoane. Viitoarele proiecte vor fi implementate în localitățile Petroșani, Vulcan, Petrila, Aninoasa, Lupeni și Uricani.

Prezentăm public acest program care asigură sprijin concret pentru aproape toți șomerii din Valea Jiului. Practic, sprijinim aproximativ 1.560 șomeri din zonă, dar și alte categorii de persoane. Următoarele proiecte de combatere a șomajului vor viza celelalte 7 regiuni defavorizate pe care le-am identificat și în care peste 1,3 milioane persoane vor beneficia de măsurile de finanțare europeană”, a declarat viceprim-ministrul Raluca Turcan.

Ministrul Fondurilor Europene, Ioan Marcel Boloș, a subliniat importanța deosebită a unei astfel de inițiative lansată în premieră, prin corelarea cursurilor de calificare asigurate de finanțarea europeană și recalificarea profesională a participanților, în armonie cu nevoile pieței muncii: „Am propus un pachet integrat și inovativ de sprijin, în cadrul căruia avem în vedere calificarea profesională ca parte a unui ansamblu de măsuri integrate, care cuprinde atât asigurarea de echipamente prin proiectele pe care le finanțăm, cât și subvenții pentru angajatorii implicați în demersul propus de noi prin POCU. Vom fi în măsură să asigurăm inclusiv subvenționarea angajatorilor cu suma de 2.250 lei lunar, pe parcursul unui an, pentru fiecare cursant angajat”.  

În cadrul apelului de proiecte lansat vor fi finanțate servicii specializate pentru stimularea ocupării – de informare și consiliere profesională, de mediere a muncii, organizarea și derularea de programe de formare profesională, evaluarea și certificarea competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, servicii de asistență (creșă, afterschool, acompaniere) pentru persoanele aflate în îngrijirea persoanelor din grupul țintă al proiectelor.

Vor putea depune proiecte furnizorii acreditați de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă, cei de de formare profesională, centre autorizate de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, asociații și fundații, organizații sindicale și patronale, camerele de comerţ şi industrie și universitățile. Proiectele vor putea fi depuse și în parteneriat.

Proiectele vor putea fi depuse în perioada 13 ianuarie – 10 aprilie 2020.

Distribuie acest articol Oficial Media
Share