26/10/2020

Dumitru Lupescu- Garda de Mediu Dâmbovița a răspuns cu privire la poluarea de la COS Târgoviște

Deputatul Dumitru Lupescu, președintele USR Dâmbovița, a somat în data de 16 octombrie 2019 organele abilitate să ia măsuri urgente în cazul poluării de la COS Târgoviște. 
 Astazi am primit pe adresa redacției documentul cu răspunsul oferit de Garda de Mediu Dâmbovița, la sesizarea de poluare de la COS, pe care deputatul LUPESCU a inițiat-o. ”Măsuri “pe hârtii ” și oamenii respiră aerul otrăvit de poluatori, în totalul dezinteres și neimplicare a structurilor abilitate să aplice legea.” spune Dumitru Lupescu referitor la modul de soluționare al acestui caz.
Redăm mai jos datele din răspunsul de la Garda De Mediu – Comisariatul Judeţean Dâmboviţa, Agenția de Protecția Mediului Dâmboviţa:

”La data verificărilor în teren se constată că cele două instalații de filtrare funcționează în parametrii normali. Din discuțiile purtate cu reprezentanții COS Târgoviște SA, se pare că emisiile difuze de pulberi  constatate în ultima perioadă sunt datorate calității fierului vechi. Ca urmare, timpii de tasare a fierului vechi in cuptorul EBT (timpul în care bolta cuptorului este rabatată iar instalațiile de filtrare nu mai fac față) au crescut semnificativ. Din datele puse la dispoziție de reprezentanții COS Târgovște SA, rezultă că timpii de tasare au variat între 106 minute și 293 de minute pentru perioada 10-18 octombrie 2019.

Ca urmare a controlului efectutat de către reprezentanții GNM CJ Dâmbovița în luna februarie 2019 (ocazie cu care s-a aplicat o sancțiune contravențională în valoare de 150.000 de lei pentru nerespectarea condițiilor prevăzute în autorizația de mediu, respectiv pentru nerealizarea, în totalitate și la termen, a măsurilor stabilite în urma constroalelor anterioare), a fost stabilită măsura:

„COS Târgoviște SA va prezenta un document emis de un institut specializat, din care să rezulte respectarea cerințelor BAT (cele amai bune tehnici disponibile) în ceea ce privește eficiența de colectare medie globală asociată cu BAT de peste 98%.”

Cu adresa nr. DG 18/20.09.2019 s-a transmis la GNM CJ Dâmbovița studiul ”Creșterea capacității de absorbție gaze arse de la IEG-EBT; Instalație de captare și epurare gaze arse- studiu de soluție” întocmit de către Iprola SA București. Potrivit acestui studiu, randamentul instalației de filtrare existente este de 61,4%, cu mult sub limta impusă de BAT, respectiv minim 98%, fapt ce contravine prevederilor art. 8 alin. (1) din Legea nr. 278 din 24 octombrie 2013 privind emisiile industriale. ”Operatorul are obligația să respecte condițiile prevăzute în autorizața integrată de mediu. Titularul activității este obligat să ia toate măsurile de prevenire eficientă a poluării, în special prin recurgerea la BAT atât pentru partea de tehnologie cât și pentru monitorizarea emisiilor.”

Pentru această faptă, COS Târgoviște SA a fost sancționată conform Legii nr. 278 din 24 octombrie 2013 privind emisiile industriale, art. 73, alin (1) lit ”e” cu amendă în valoare de 100.000 de lei.

Studiul mai sus menționat conține și soluțiile de încadrare în prevederile BAT, conform COS Târgoviște SA nr. 20/08.10.2018, înregistrată la GNM CJ Dâmbovița cu nr. 2900/09.10.2019.

Prin această adresă, conducerea COS Târgoviște SA și-a asumat planul de măsuri ce va conduce la încadrarea instalației în prevederile BAT, cu termen de finalizare februarie 2021 și o valoare estimată a investiției de cca 2.500.000 euro.

La data de 2.10.2019 a fost depus Planul de reorganizare a activitații debitorului COS Târgoviște SA, iar planul prevede transferul de active de producție al debitorului COS Târgoviște SA către Laminorul Daube Mettalurgical Enteprise SRL București, cumpărătorul declarând intenția d a continua activitatea de elaborare a oțelului și producția de produse siderurgice ungi și nu are intenția de a lichida activitatea respectivă.

Cu ocazia controlului din data de 22.10.2019 a fost impusă măsura: Se vor respecta prevederile Autorizației Integrate de Mediu nr. 5/2013, revizuită la data de 03.10.2016, în ceea ce privește emisiile și imisiile de pulberi în atmosferă”, măsură cu termen imediat și permanent.

Totodată, Garda Națională de mediu – Comisariatul Județean Dâmbovița a transmis către Agenția pentru Protecția Mediului Dâmbovița, o notificare prealabilă în vederea suspendaării Autorizației Integrate de Mediu nr.5/18.02.2013, revizuită în data de 03.10.2016, ca urmare a nerespectării prevederilor acesteia. În cazul în care, în termen de maxim 60 de zile de la emiterea notificării, activitatea desfățurată de COS Târgoviște SA nu va respecta prevederile Autorizaței Integrate de Mediu nr. 5/ 18.02.2013, revizuită în data de 03.10.2016, Agenția pentru Protecția Mediului Dâmbovița va proceda la suspendarea Autorizației.”

Distribuie acest articol Oficial Media
Share