04/08/2021

Egalitate în diversitate – inițiativa pentru reducerea inegalităților și promovarea incluziunii sociale în Județul Dâmbovița

 cj-dambovitaConsiliul Județean Dâmbovița a semnat contractul de finanțare nr. 10/4/SEE/07.05.2015 pentru implementarea proiectului ”Egalitate în diversitate! – inițiativa pentru reducerea inegalităților și promovarea incluziunii sociale în Județul Dâmbovița”, cod proiect PEH008.

Proiectul este implementat în cadrul Programului RO10 „Copii și tineri aflați în situații de risc și inițiative locale și regionale pentru reducerea inegalităților naționale și pentru promovarea incluziunii sociale” (CORAI), finanţat prin intermediul Granturilor SEE.

Programul CORAI contribuie la obiectivele generale ale Mecanismului Financiar al Spațiului Economic European (SEE) de a reduce disparitățile economice și sociale în Europa și de a întări relațiile bilaterale între România și Statele Donatoare – Norvegia, Islanda și Liechtenstein.

Valoarea proiectului este de 844.151,74 lei (finanțare nerambursabilă), din care 717.528,98 lei reprezintă valoarea Grantului SEE și 126.622,76 lei reprezintă cofinanțare publică.

Durata de implementare a proiectului este de 12 luni. Contractul de finanțare a fost semnat în data de 7.05.2015 între FRDS (Fondul Român de Dezvoltare Socială), în calitate de Operator de Program, și Consiliul Județean Dâmbovița, în calitate de Promotor de Proiect.

Partener de proiect: Asociația PartNET – Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă.

Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea de inițiative menite să reducă inegalitățile și să îmbunătățească măsurile de combatere a discriminării grupurilor cu vulnerabilitate la excluziunea socială și economică.

Proiectul se adresează unui grup-țintă de 250 persoane, cu următoarea structură: 50 reprezentanți ai autorităților publice, implicați în activitățile proiectului, dintre aceștia 17 fiind reprezentanţi ai autorităţilor locale şi judeţene din localităţi cu procentaj ridicat de romi; 15 factori de decizie și specialiști (ONG-uri), 15 reprezentanți ai sectorului privat (altul decât ONG), 20 membri ai unor asociații profesionale care activează în domeniul social sau lucrează cu persoane aparținând grupurilor vulnerabile, 150 persoane aparținând grupurilor vulnerabile, care se confruntă cu discriminarea și / sau excluziunea socială, dintre care 50 persoane de etnie romă.

Proiectul va contribui la promovarea de măsuri antidiscriminatorii prin derularea, în Județul Dâmbovița, a unei campanii de conștientizare și informare despre incluziune socială, discriminare, inegalități, diversitate – Caravana „Egalitate în diversitate!”. În cadrul acestei campanii de informare se vor realiza: o sesiune de instruire – „Unitate prin diversitate – Eu / celălalt”, 2 seminarii interactive, menite să reunească persoane aparținând grupului-țintă; un spot video pe tema incluziunii sociale, discriminării, inegalității, diversității; 3 scenete scurte, care vor aborda aspecte precum discriminarea de gen, inegalitatea de șanse, înțelegerea interculturală, și vor promova incluziunea socială și diversitatea; o campanie în medii de socializare online etc.

 Persoana de contact:

Mădălina Breazu, Coordonator de Proiect,

Consiliul Județean Dâmbovița, Piața Tricolorului nr. 1, cod poștal 130060, Târgoviște

Tel: +40 245 207600 / 207602 / 207704, Fax: +40 245 212230, E-mail: madalina.breazu@cjd.ro, proiect.corai@cjd.ro

www.eeagrants.org , www.granturi-corai.ro

Proiect finanţat cu sprijinul financiar al Programului RO10 – CORAI, program finanţat de Granturile SEE 2009 – 2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială

 

Distribuie acest articol Oficial Media
Share