13/06/2021

Etnologul Marcel Lapteş sărbătorit la 75 ani de către deveni

Biblioteca Judeţeană „Ovid Densuşianu” Hunedoara-Deva a organizat, într-o ambianţă a unei lumi diferite faţă de cea de afară, foarte caldă şi primitoare oferită de Salle d’Or, din incinta Deva Mall, un eveniment cultural dedicat celei de-a 75-a aniversări a etnologului Marcel Lapteş. Cu această ocazie, Biblioteca Judeţeană i-a oferit şi biobibliografia „Marcel Lapteş, cronicar al culturii populare hunedorene”.

Ne-a făcut o mare plăcere să-i urăm şi să-i cântăm „La mulţi ani” împreuna cu Corala „Sargeţia”, sub bagheta dirijorului Nicolae Icobescu, care la finalul evenimentului a susţinut un moment muzical.

În semn de preţuire şi recunoştinţă, Biblioteca Judeţeană „Ovid Densuşianu” Hunedoara-Deva i-a acordat etnologului Marcel Lapteş o Diplomă de Excelenţă pentru profesionalismul şi dăruirea cu care a promovat etnografia şi folclorul judeţului Hunedoara.

De peste patru decenii, numele lui Marcel Lapteş este indisolubil legat de spiritualitatea hunedoreană, de cultura populară a acestui judeţ. Cunoscător ca nimeni altul al tezaurului de spiritualitate rurală din fiecare zonă etnofolclorică a judeţului Hunedoara, Marcel Lapteş s-a aplecat cu pasiune asupra descoperirii imenselor comori pe care le are folclorul hunedorean, a studiat obiceiurile vechi de milenii, a cercetat cu ochiul specialistului tezaurul creaţiei poetice anonime, într-un cuvânt, a pus în lumină tot ce are mai frumos şi mai valoros etosul hunedorean.

Pasiunea şi dăruirea cu care a valorificat întreaga comoară a creaţiei anonime l-au dus pe cercetătorul Marcel Lapteă în toate zonele folclorice ale judeţului, din Esara Moţilor în Esinutul Momârlanilor, din zona Orăştiei până la satele de pe Valea Mureşului şi din Esinutul Pădurenilor. Nimic nu a rămas necercetat, nimic nu a rămas nevalorificat, iar rezultatele acestor cercetări ce s-au întins pe mulţi ani şi-au aflat locul în sute de articole, studii, comunicări, în numeroasele cărţi pe care le-a scris şi, nu în ultimul rând, în paginile revistei Mioriţa, căreia Marcel Lapteş i-a conferit un binemeritat prestigiu.

Nu poate fi omisă contribuţia importantă pe care etnologul Marcel Lapteş a adus-o la realizarea monumentalei lucrări „Judeţul Hunedoara, monografie”, atât la partea referitoare la zonele etnofolclorice ale judeţului, descrise cu competenţă, cât şi la prezentarea biografiilor personalităţilor hunedorene afirmate în domeniul folclorului şi al etnografiei.

Marcel Lapteş continuă cu cinste munca marilor lui înaintaşi – etnologi, etnografi, compozitori, cântăreţi, meşteri populari, folclorişti hunedoreni – cărora le-a dedicat, cu recunoştinţă, o amplă lucrare.

Pentru Marcel Lapteş, folcloristica şi folclorul reprezintă un veritabil „pom al vieţii, cu rădăcini adânc înfipte în pământul mamă, cu ramuri puternice şi fructe îmbietoare care, dacă nu sunt culese la timpul potrivit, se pierd sau se interpretează greu”. De-a lungul întregii sale vieţi, Marcel Lapteş a avut grijă ca tezaurul creaţiei populare hunedorene să nu se piardă, să fie pus în valoare şi dat mai departe, ca un dar de preţ, celor care vor veni după noi şi care trebuie să-şi cunoască rădăcinile. Biobibliografia pe care i-am dăruit-o strânge între copertele sale sinteza unei vieţi dedicate cercetării şi punerii în valoare a uriaşului depozit de spiritualitate aflat de mii de ani în satul hunedorean.

Pentru toată această strădanie pusă sub semnul dragostei şi respectului faţă de comorile creaţiei şi spiritualităţii populare hunedorene, îi suntem recunoscători etnologului Marcel Laptes, a spus în discursul său Sebastian Bara, directorul Bibliotzecii Judeţene “Ovid Densuşianu”.

Distribuie acest articol Oficial Media
Share