19/01/2021

EUROPA DIGITALĂ- un nou program cu un buget de 7, 59 miliarde de euro

Negociatorii președinției germane a Consiliului UE și ai Parlamentului European au încheiat  ieri  un acord politic provizoriu privind un nou program – Europa digitală – care va promova desfășurarea pe scară largă a tehnologiei de ultimă generație, cum ar fi inteligența artificială și cele mai noi instrumente de securitate cibernetică, pentru accelerarea transformării digitale a societăților și economiilor europene. 

Programul se va desfășura pe durata Cadrului financiar multianual (CFM) pentru 2021-2027, cu un buget total substanțial de 7,59 miliarde de euro.

“Capacitățile digitale consolidate vor aduce o valoare adăugată reală pentru cetățenii UE și acest lucru este cu atât mai adevărat cu cât pandemia globală continuă să ne țină închiși. Nu este clar când se va încheia experiența COVID-19, dar este clar că serviciile digitale devin un motor cheie al creșterii noastre economice și că rolul tehnologiilor digitale va crește și mai mult.

Este, de asemenea, evident că sectorul digital va juca un rol cheie în redresarea economică post-COVID-19, ceea ce face din programul Europa digitală un element vital al planului de redresare”, a declarat Peter Altmaier, ministrul german al economiei.

Programul Europa Digitală va oferi finanțare pentru proiecte în cinci domenii cruciale, fiecare cu propriul buget orientativ: Astfel, domeniul “calcul de înaltă performanță” va primi 2,22 miliarde de euro, domeniul “inteligenței artificiale” 2,06 miliarde de euro, iar domeniul “securității cibernetice” 1,65 miliarde de euro. De asemenea, 577 milioane de euro vor fi alocate domeniului “abilităților digitale avansate”, iar 1,07 miliarde de euro vor reveni domeniului capacităților digitale privind interoperabilitatea.

O rețea de centre europene de inovare digitală va oferi acces la expertiză tehnologică pentru întreprinderi – în special pentru IMM-uri – și administrațiile publice. Aceste hub-uri vor reuni industria, companiile și administrațiile care au nevoie de noi soluții tehnologice, pe de o parte, și companiile care au soluții pregătite pentru piață, pe de altă parte. Cu o acoperire geografică extinsă în întreaga Europă, centrele vor juca un rol central în implementarea programului.

Programul va fi pus în practică prin programe de lucru multianuale care acoperă unul sau mai multe dintre cele cinci domenii de acțiune. Aceasta va implica cofinanțare din partea statelor membre și, atunci când este necesar, din sectorul privat. Rata de cofinanțare va fi stabilită în programele de lucru. Programele de lucru vor stabili, de asemenea, criteriile de eligibilitate pentru acțiunile din cadrul programului Europa Digitală. Subvențiile din cadrul programului pot acoperi până la 100% din costurile eligibile.

Europa digitală va fi complementară cu o serie de alte programe care sprijină tranziția digitală, cum ar fi Orizont Europa, care se concentrează pe cercetare și dezvoltare tehnologică, precum și aspectele digitale ale Mecanismului pentru Interconectarea Europei. 

Acordul provizoriu urmează a fi supus aprobării de către Consiliu. Acesta va fi prezentat în prezent Comitetului Reprezentanților Permanenți al Consiliului (Coreper) pentru aprobare.

Distribuie acest articol Oficial Media
Share