25/10/2020

Extindere iluminat public Parcul Botanic

Sistemul de iluminat propus în documentația elaborată vizează latura decorativă a iluminatului și siguranța pietonilor care ies la promenadă în aceste tipuri de spații publice. Parcurile sunt, în general iluminate la niveluri mai reduse, conform criteriilor de iluminat stabilite de standardele și normativele în vigoare. Iluminatul propus trebuie să-i ajute pe pietoni să distingă obstacolele sau alte pericole de pe alei și să-i identifice pe ceilalți trecători, care s-ar afla în imediata apropiere. Proiectul de reabilitare și modernizare a sistemului de iluminat public în Parcul Botanic din Municipiul Timișoara, urmărește realizarea unui ambient luminos de calitate care îndeplinește criteriile de iluminat estetice impuse ( iluminat decorativ cât mai discret, care să pună în valoare vegetația, cu stâlpi și surse de lumină tip LED).

Realizarea unui sistem de iluminat corespunzător în Parcul Botanic va determina îmbunătățirea climatului social și cultural prin creșterea siguranței activitățiilor pe durata nopții. Totodată, iluminatul corespunzător al trotuarelor reduce substanțial numărul de agresiuni fizice, conducând la creșterea încrederii populației.

Proiectul are în vedere realizarea unui sistem de iluminat public de calitate care va aduce următoarele beneficii pentru comunitate:

– Realizarea unui iluminat public corect, în conformitate cu standardul EN 13201 / 2015, orientat către utilizarori, adaptat în funcțiunile spațiului public.

– Gestionarea centralizată, în timp real a sistemului de iluminat public care generează reducerea costurilor de întreținere.

– Realizarea unui iluminat controlat ( prin posibilitatea modificării nivelului luminanței și/sau iluminării ca urmare a unui program stabilit, conducând la economii de energie electrică ).

– Crearea unui iluminat interactiv, fără a compromite siguranța populației.

– Instalarea de aparate de iluminat performante, fiabile, cu garanție mare.

 

Obiectivele specifice ale proiectului

– Realizarea unui sistem de iluminat public în Parcul Botanic din Municipiul Timișoara: 219 stâlpi, 219 copuri de iluminat public cu LED si 1 sistem de telegestiune.

– Creșterea eficienței energetice la sistemele de iluminat public: 0,03697 GWh/an.

– Scăderea consumului anual de energie primară în iluminatul public: 37492,68 KWh/an.

– Scaderea gazelor cu efect de sera: 26,28 echivalent tone de CO2.

VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI: 3.820.894,23 LEI

ELIGIBIL: 3.789.387,13 LEI

NEELIGIBIL: 31.507,10 LEI TOTAL DIN BUGETUL LOCAL

NERAMBURSABIL: 3.713.599,39 LEI

CONTRIBUŢIE PROPRIE DIN BUGETUL LOCAL: 75.787,74 LEI

 Istoric: Parcul Botanic din Timișoara, denumit de localnici și Grădina Botanică, este gândit ca un parc dendrologic și a fost înființat în perioada 1986–1990 de către arhitectul Silvia Grumeza. Acesta este situat în imediata vecinătate a fostei cetăți și cuprinde în prezent 218 specii de plante . Arhitecta a elaborat primul plan al acestui proiect în 1966. În perioada 1986–1990 a urmat plantarea a peste 1.650 de specii de plante de proveniență diversă: parcuri din țară, colecții particulare și schimburi internaționale de semințe.[1] În 1995 a fost pentru prima dată declarat rezervație științifică, cu scopul de a proteja flora locală și exotică.

Parcul are utilitate științifică, didactică, educativă și recreativă, pe timp de vară fiind scena unor activități de artă. Având o suprafață de 9,8 ha, a fost împărțit pe mai multe sectoare:

  • sectorul Flora ornamentală (1,6 ha), cu subsectorul Colecția de trandafiri;
  • sectorul Flora și vegetația României (2,4 ha), cu subsectorul Flora Banatului;
  • sectorul Flora regiunii mediteraneene (0,6 ha);
  • sectorul Flora Americii (1,8 ha);
  • sectorul Flora Asiei (1 ha), cu subsectorul Grădina japoneză;
  • sectorul Sistematica plantelor (0,7 ha);
  • sectorul Flora medicinală (0,25 ha);
  • sectorul Flora tropicală – serele (0,1 ha

 

Distribuie acest articol Oficial Media
Share