07/03/2021

Extindere și modernizare ansamblu construit existent la Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumofitiziologie dr. V. Babeș – Timişoara

  • etapa I-extindere centru de recuperare medicală respiratorie –

Obiectivul  de investiții se află în incinta spitalului și presupune o serie de lucrări de construire noi, precum și desființarea unor construcții auxiliare. Astfel, în vederea edificării noului ansamblu au fost demolate mai multe corpuri de clădire a căror utilitate nu se mai regăsește în cadrul nevoilor actuale: fânărie, grajd de animale, construcții anexă-depozit de carburanți, garaj, morgă.

Regimul de înălțime va fi: Corp existent(P), Corp A(P+1E+Er.) și Corp B(P).

Practic, se va face extinderea centrului de recuperare medicală respiratorie a Spitalului de boli infecțioase prin realizarea a două corpuri principale (A și B) articulate prin corpuri de legătură între ele și cu construcția existentă.

Corpul A:

– la parter: accesul principal, hol -sală de așteptare cu grupuri sanitare, frontdesk de interfață cu vizitatorii și bolnavii, zonă de cabinet investigații și tratament, serviciu de internare / externare a pacienților, legătura cu clădirea existentă;

– la etaj 1: saloane cu grupuri sanitare proprii și spații medicale;

– la etaj 2: o sală de conferință, o sală de curs și grupuri sanitare.

Corpul B (în regim Parter), legat de corpul A, cuprinde spații de kinetoterapie, hidroterapie, salină, aerosoli, sală de mese.

Rezultă următoarele spații:

– corp C2 (existent)-Parter- reabilitat cu suprafața 266,86 mp

– corp A (nou)- P+2E- construcție nouă cu suprafața de 1772 mp

– corp B (nou) – Parter- construcție nouă cu suprafața de 655 mp

Corpurile de clădire vor fi racordate prin holuri, iar circulația pe verticală se va desfășura prin intermediul a 2 case de scară și 3 lifturi.

În cadrul noului ansamblu se vor construi un număr de 13 de saloane, 2 saloane de studii clinice, 5 cabinete medicale, sală de conferințe de 50 de persoane,sală de curs 70 persoane, săli de kinetoterapie, aerosoli, salină, saună, spații cu destinații speciale.

Valoarea totală a investiției: 37 milioane lei (37.555.173 lei), inclusiv TVA, respectiv 8 milioane euro (8.316.578 euro)inclusiv TVA) Durata: 24 luni

Lucrări finalizate deja la Spitalul V.Babeș: lucrări rutiere -parcaje pe str. Lorena -52 locuri de parcare, modernizare stație abur, construcție stație de epurare ape uzate, rețele de canalizare de incintă și lucrări rutiere de incintă,

S-au refăcut împrejmuirile și zonele verzi, reabilitarea Secției de Boli Infecțioase –reparații capitale și reabilitarea Secției de Pneumologie I și pneumologie II- reparații capitale

Distribuie acest articol Oficial Media
Share