Guvernul Ludovic Orban are în prim plan Dezvoltarea Infrastructurii Rutiere

Program construcţie autostrăzi şi drumuri expres

 • Autostrada Lugoj – Deva (finalizare secţiunea D si construcţie secţiunea E)
 • Autostrada Timişoara – Moraviţa (contract servicii de proiectare în derulare)
 • Drum Expres Drobeta Turnu Severin – Lugoj (demarare proiectare)
 • Drum Expres Caransebeş – Reşiţa – Voiteg (demarare proiectare)

 

Stadiul actual:                                   

 • Secţiunea E şi Rest de executat Secţiunea D (km 43+060 – 56+220):
 1. Proiectare şi execuţie lucrări pentru obiectivul major de investiţii Autostrada Lugoj – Deva (A1) Lot 2 km 27+620 – km 56+220 Secţiunea E şi finalizare Secţiunea D.

Procedura de licitaţie pentru proiectare şi execuţie lucrări în derulare; termen depunere oferte –14.07.2020.

 1. Execuţia de foraje geotehnice pe amplasamentul secţiunii E2 km 52+780 – km 56+220 în vederea completarii Studiului Geotehnic existent din cadrul contractului “Proiectare şi execuţie autostrada Lugoj – Deva lot 2, km 27+620 – km 56+220”.

– Contract  semnat în data de 25.02.2020

– Durata contract: 3 luni

– Ordinul de începere a lucrărilor a fost emis în data de 06.04.2020

– Stadiul actual: foraje executate; în curs de interpretare rezultate şi elaborare studiu geotehnic final;

Termen estimat transmitere documentaţie finală: 06.07.2020.

 

AUTOSTRADA LUGOJ – DEVA

Lot 2: km 27+620 – 47+090

Alocaţie bugetară 2020 pentru sectorul Dumbrava – Deva: – 72.649 mii lei

 

Amplasament:                 Jud. Hunedoara (2,223 km), Jud. Timiş (26,377 km)

Lungime:                        28,60 km din care 26,377 km pe raza judeţuluiTimiş

Finanţare                        POST 2007-2013/ POIM 2014-2020 – faza execuţie (proiect fazat)

Data finalizare:                Lucrări recepţionate:

Recepţia la terminarea lucrărilor pentru secţiunile A, B, C şi nod Margina a fost efectuată în data de 03.03.2017.

 

Stadiul actual:

 • Secţiunea E si Rest de executat Secţiunea D (km 43+060 – 56+220):
 1. 1. Proiectare şi execuţie lucrări pentru obiectivul major de investiţii Autostrada Lugoj – Deva (A1) Lot 2 km 27+620 – km 56+220 Secţiunea E şi finalizare Secţiunea D.

Procedura de licitaţie pentru proiectare şi execuţie lucrări în derulare; termen depunere oferte –14.07.2020.

 1. Execuţia de foraje geotehnice pe amplasamentul secţiunii E2 km 52+780 – km 56+220 în vederea completării Studiului Geotehnic existent din cadrul contractului “Proiectare şi execuţie autostrada Lugoj – Deva lot 2, km 27+620 – km 56+220”.

– Contract  semnat în data de 25.02.2020

– Durata contract: 3 luni

– Ordinul de începere a lucrărilor a fost emis în data de 06.04.2020

– Stadiul actual: foraje executate; în curs de interpretare rezultate şi elaborare studiu geotehnic final;

Termen estimat transmitere documentaţie finală – 06.07.2020

 

AUTOSTRADA TIMIŞOARA – MORAVIŢA

Alocaţie bugetară 2020:  1.132 mii lei

Lungime:                        60 km

Valoarea proiectare (SF): 8.727.474,68 Lei fără TVA

Sursa de finanţare:           În data de 20 august 2019 a fost semnat Contractul de Finanţare din cadrul POIM aferent contractului de servicii „Elaborare Studiu de      fezabilitate pentru obiectivul Autostrada Timișoara – Moravița” – cod SMIS 2014+ 126414.

Stadiul actual:                 În data de 04.03.2020 a fost semnat contractul de servicii pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate cu Asocierea S.C. SEARCH CORPORATION S.R.L. – S.C. EGIS ROMANIA S.A.

Mobilizarea experţilor tehnici a fost realizata începând cu data de 04.05.2020 – ca urmare a emiterii ordinului de începere a proiectării.

 

DRUM EXPRES DROBETA TURNU SEVERIN – LUGOJ

Alocaţie bugetară 2020:           0 mii Lei

Amplasament:                                    Judeţele Mehedinţi, Caraş Severin, Timiş

Lungime:                                           142,00 km, din care 22 km pe raza JudeţuluiTimiş

Valoare estimată execuţie:                  6.055.245.000 lei fara TVA

Stadiul actual:                           Estimat lansare procedura de licitaţie atribuire servicii de proiectare (elaborare Studiu de Fexabilitare şi Proiect Tehnic) trim. III 2020.

 

DRUM EXPRES CARANSEBES – REŞIŢA – VOITEG

Alocaţie bugetară 2020:            5,423 mii lei

Amplasament:                          Judeţele Caraş Severin, Timiş

Lungime:                        104 km, din care 23,00 km pe raza judeţuluiTimiş

Finanţare:                       Contract de finanţare semnat în data de 28.04.2020 – faza elaborare SF

Valoare estimată execuţie:                  281.700.000 lei fără TVA

Obiectivul cuprinde 2 sectoare de drum naţional:

DN 58, Caransebeş-Reşiţa

DN 58B, Reşiţa-Voiteg

Stadiul actual:                    Procedura de licitaţie elaborare Studiu de Fezabilitate la profil de Drum Expres a fost anulată. Urmează a fi stabilită strategia de implementare a proiectului.

 

Program construcţie variante de ocolire şi modernizare/ reabilitare drumuri naţionale

 • DRUM DE LEGATURĂ ÎNTRE  A 1 (ARAD – TIMIŞOARA) – DN 69
 • VARIANTA DE OCOLIRE TIMIŞOARA SUD
 • VARIANTA DE OCOLIRE TIMIŞOARA VEST

 

DRUM DE LEGATURĂ  ÎNTRE A 1 (ARAD – TIMIŞOARA) – DN 69

Alocaţie bugetară 2020:            30,493 mii lei

Amplasament:                                    JudetulTimiş

Lungime:                        10,00 km

Finanţare:                                          POIM 2014-2020

Valoare estimată execuţie:                  222.660.000 lei

Stadiul actual:                                   SF/ HG nr. 467/03.07.2019

Documentația pentru inițierea procedurii de achiziție având ca obiect Proiectare și execuție Drum de legătură Autostrada A1 Arad – Timișoara – DN69 a fost publicată în SICAP în data de 27.03.2020, în prezent derulându-se etapa de clarificări.

Termen estimat depunere oferte: 30.07.2020.

 

VARIANTA DE OCOLIRE TIMIŞOARA SUD

Alocaţie bugetară 2020:            55,555 mii Lei

Amplasament:                                    JudeţulTimiş

Lungime:                        25,69 km

Finanţare:                                          POST 2007-2013 – faza proiectare

POIM 2014 – 2020 – proiectare şi execuţie

Antreprenor:                                               Tirrena Scavi S.P.A

Valoare proiectare şi execuţie:            272.432.921,95  lei fără TVA

Data finalizare:                         25.03.2022

Stadiul actual:

 • Derulare contract de supervizare:

În data de 15.01.2020 a fost semnat contractul de  supervizare cu Asocierea VENTRA PROJECT MANAGEMENT SRL – UTIBER Kozuti Beruhazo Kft.

În data de 24.02.2020 a fost emis ordinul de începere pentru supervizare.

 • Contract proiectare şi execuţie lucrări semnate în data de 19.12.2018.

In data de 25.03.2020 – emitere ordin de începere al lucrărilor și predarea amplasamentului

Execuţie lucrări în derulare. Stadiu fizic: 2%.

 

VARIANTA DE OCOLIRE TIMIŞOARA VEST

Alocaţie bugetară 2020:            0 mii lei

Amplasament:                                    Judeţul Timiş

Lungime:                        22 km

Finanţare:                                          Bugetul de Stat

Valoare estimată contract:         4.107.496,40 lei fără TVA

Stadiul actual:       Procedura de licitatie pentru Elaborare Studiu de Fezabilitate „Varianta de Ocolire Timişoara Vest” a fost publicată în SEAP cu nr.CN1021801 în data de 13.06.2020.

Termen depunere oferte: 16.07.2020

 

 

About Post Author

Distribuie acest articol Oficial Media
Share