26/01/2021

Întâlnire la Prefectura Timiş

Astăzi, la Palatul Administrativ, a avut loc loc o întâlnire a conducerii Instituției Prefectului cu primarii și secretarii unităților administrative teritoriale din județ, în cadrul căreia au fost abordate o serie de probleme de interes pentru administrația locală, inclusiv legate de colaborarea dintre instituțiile publice deconcentrate și primării.
Primul punct abordat s-a referit la asigurarea protecției elevilor și cadrelor didactice în unitățile de învățâmânt și în apropierea acestora. În continuare au fost abordate teme legate de respectarea prevederilor legale în ceea ce privește organizarea de târguri pentru comercializarea animalelor și a produselor de origine animală. Au mai fost puse în discuție de către reprezentanți ai Direcției Regionale a Finanțelor Publice Timișoara o serie de precizări din domeniul legislației finanțelor publice. Totodată, au mai fost abordate probleme legate de fondul funciar, fiind prezentată situația aplicării Legii 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv în perioada regimului comunist in România. Au fost discutate și teme legate de adoptarea și comunicarea actelor administrative pentru verificarea legalității; legislația privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor; aplicarea în procesul decizional la nivelul administrației publice locale a Legii 52/2003 privind transparența decizională; reglementări legale privind conflictele de interese/incompatibilitățile, dar și prevederi legale privind ocuparea funcțiilor publice, inclusiv a celor de secretar al unităților administrativ teritoriale – în cazul vacantării acestor posturi.

Stejărel Ionescu

Distribuie acest articol Oficial Media
Share