30/11/2020

Întâlnirea membrilor Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest

Astăzi la Timişoara s-au întâlnit membrii Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest – România (CDR Vest), din care fac parte judeţele Hunedoara, Caraş – Severin, Arad şi Timiş, şi a fost prezentată lista proiectelor propuse şi lista proiectelor care se află în rezervă.

 

Cu această ocazie a fost ales şi noul preşedinte al consiliului în persoana domnului Adrian David care este de puţin timp şi noul preşedinte al Consiliului Judeţean Hunedoara. De asemenea au fost supuse aprobării traseele de drum judeţean propuse la nivel regional pentru a primi finanţare în cadrul axei prioritare 6 a Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, care nefiind aprobat a rămas în discuţie pentru şedinţa de vineri ce se va ţine la Deva, unde se va decide care sunt drumurile prioritare.

„Am avut azi o întâlnire a Consiliului Agenţiei de Dezvoltare V Vest, unde s-a ales noul preşedinte şi vicepreşedinte al acestui consiliu. Conform uzanţelor ADR, această funcţie se acordă anual prin rotaţie, între cele patru judeţe componente. Anul acesta a venit rândul Hunedoarei pentru funcţia de preşedinte şi al Timişului pentru vicepreşedinte. De asemenea s-au primit reglementări pe polul 2007-2013, şi la ce să ne aşteptăm de la 2014-2020. S-a discutat bugetul agenţiei şi s-a constatat că sumele alocate sunt cu 70% mai mari decât în alţi ani, aşa că trebuie să trecem la treabă pentru a nu pierde banii” – a spus noul preşedinte al consiliului Adrian David.

De asemenea Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest a mai supus atenţiei participanţilor la şedinţa CDR Vest rapoartele de activitate ale agenţiei pentru anul 2014 şi pentru prima jumătate a anului 2015, precum şi raportul de activitate al CDR Vest corespunzător anului 2014. S-au discutat şi aprobat şi situaţiile financiare anuale ale agenţiei pe 2014, şi s-a constituit  Comitetul de Monitorizare a Programului  Operaţional Regional pentru perioada 2014 – 2020.

Iar la ultimul punct înainte de diversele discuţii s-a făcut o informare referitoare la organizarea Târgului Regional de Inovare ce urmează să se desfăşoare ca şi anul trecut tot la Arad, în perioada 21-22 octombrie a.c.

 

Stejărel Ionescu

Distribuie acest articol Oficial Media
Share