22/06/2021

„Integrare ACUM – Abordări complexe şi unitare pentru migranţi” , priect lansat de AIDRom – Asociaţia Ecumenică a Bisericilor din România

AIDRom – Asociaţia Ecumenică a Bisericilor din România a lansat astăzi proiectul: „Integrare ACUM – Abordări complexe şi unitare pentru migranţi”  care va fi implementat pe o perioadă de 24 luni în judeţele Timiş, Caraş – Severin, Mehedinţi, Bihor, Arad şi Hunedoara incepând cu data de 1 Iunie 2017.

Grupul ţintă al proiectului de integrare este reprezentat de resortisanţii ţărilor terţe cu drept de şedere pe teritoriul României, posesori ai unui permis de şedere(RTT) precum şi beneficiarii unei forme de protecţie internaţională, statut de refugiat sau protecție subsidiară (BP), care necesită sprijin în vederea acomodării şi integrării pe teritoriul României.

În data 30.12.2016, în România, conform datelor furnizate de către Inspectoratul General pentru Imigări, se aflau înregistraţi cu şedere legală 60.496 străini (RTT) şi 3.029 BP. În Regiunea vizată (Regiunea 5) situaţia se prezenta în felul următor:

 

  • Timiş (total: 3955 – din care 208 BP), Mehedinţi (total 326 – din care 1 BP) şi Caraş-Severin (total:333 – din care 2 BP);
  • Bihor (total 1246 – din care 10 BP), Arad (total: 773 – din care 7 BP), Hunedoara (total: 590 – din care 3 BP).

 

Proiectul este implementat de AIDRom – Asociaţia Ecumenică a Bisericilor din România în parteneriat cu Asociaţia Filantropia Oradea,  proiect finanţat de Uniunea Europeană şi Inspectoratul General pentru Imigrări, prin Programul Naţional – Fondul Azil, Migraţie şi Integrare. Bugetul total al proiectului, pentru o perioadă de 24 de luni  este de: 2.247.994,88 lei.

În cadrul proiectului vor fi oferite servicii specializate de consiliere socială şi juridică, asistenţă materială pentru categorii vulnerabile, cursuri de limba românăşi acomodare culturală, activităţi de petrecere a timpului liber pentru migranţi, acţiuni specifice pentru beneficiarii minori ai grupului ţintă şi medierea relaţiei migranţilor cu instituţiile implicate în proiect. De asemenea în cadrul proiectului vor fi formaţi 10 mediatori interculturali și 3 angajaţi, se vor crea reţele de voluntari, se vor organiza tabere recreaţionale şi de artă pentru beneficiari şi va fi concepută o companie locală de sensibilizare a opiniei publice asupra fenomenului migraţiei in şcoli din cele 6 judeţe.

Prin acest proiect se urmăreşte:

  • Creşterea nivelului de integrare socială a BP si a RTT din Regiunea 5, prin dezvoltarea, susţinerea si monitorizarea unor programe de integrare individualizate precum şi accesul acestora la servicii sociale complexe si activităţi de dezvoltare personală.
  • Consolidarea reţelelor de suport locale interinstituţionale, reţele de voluntari si a membrilor reprezentativi din comunităţile de străini pentru facilitarea integrării BP şi a RTT, în judeţele: Bihor, Arad, Timiş, Caraş Severin, Hunedoara si Mehedinţi.
  • Sensibilizarea opiniei publice privind fenomenul migraţiei în Regiunea 5 şi creşterea gradului de acceptare şi cooperare socială a Beneficiarilor de Protecţie Internaţională (BP) şi a Resortisanţilor ţări terţe(RTT) din Regiunea 5.
  • Dezvoltarea capacităţiilor profesionale a profesioniştilor implicaţi în asistarea Beneficiarilor de Protecţie Internaţională (BP) si a Resortisanţii Ţărilor Terţe (RTT) cu drept de şedere în România şi din Regiunea 5.

 

Au participat reprezentanţi ai Inspectoratului General pentru Imigrări Timişoara, ai autorităţilor locale cu atribuţii în procesul de integrare a migranţilor din judeţul Timiş, reprezentanţi ai organizaţiilor non-guvernamentale care lucrează cu migranţi, reprezentanţi ai comunităţilor de străini din zona de vest a ţării.

„ Participăm la lansarea unui nou proiect „Integrare acum „ proiect ce se doreşte o continuare a proiectului de anul trecut în ceea ce priveşte integrarea beneficiarilor unei forme de protecţie şi a resortisanţilor unor ţări terţe, integrare în comunitatea românească, mai precis în zona Timişoara şi în celelalte zone limitrofe Regiunii 5, aşa cum a fost ea repartizată de către Inspectoratul General pentru Imigrări. În primul rând când vorbim despre emigrare putem să avem mai multe abordări în ceea ce priveşte asistarea complexă a beneficiarilor , cum ar fi:informarea lor unor reguli de bună convieţuire cu societatea românească, drepturile pe care le au, dar şi obligaţiile pe care le au, li se oferă cursuri de limbă română copiilor, încercăm să-i integrăm direct în societatea noastră, prin acordarea de asistenţă, înscrierea în grădiniţe şi şcoli, şi cel mai important lucru este acela de a găsi un loc de muncă beneficiarilor care au dreptul de a muncii în România.” , a spus Elena Timofticiuc, manager de proiect.   

AIDRom a fost înfiinţat în anul 1991. Numele este o prescurtare de la: “Ajutor Interbisericesc – Departamentul România”. AIDRom şi-a început activitatea în cadrul unei colaborări între Biserica Ortodoxă, Biserica Reformată Calvină şi Biserica Lutherană din România, activitatea fiind coordonată de Consiliul Ecumenic al Bisericilor.

Precizez că este vorba despre cei care intră legal în ţară cu acte în regulă, doar aceia beneficiază de acest program. Cei care intră ilegal, se va căuta şi acestora integrarea lor, dacă doresc să rămână, dacă nu sunt trimişi înapoi din ţara din care au trecut spre noi graniţa. Toate cheltuielile sunt suportate cu bani de la Uniunea Europeană

Distribuie acest articol Oficial Media
Share