Oficial Media

Echipa unui ziar nu este formata doar din redactori, ci mai ales din cititorii săi!

Învăţământul dual în judeţul Timiş

Potrivit calendarului privind etapele și acțiunile pentru stabilirea cifrei de școlarizare la învățământul dual și la învățământul profesional pentru anul școlar 2018-2019, 17 noiembrie a fost data limită la care, operatorii economici au putut transmite la CNDIPT , solicitările de școlarizare la învățământ dual. Până la data de 21 noiembrie, CNDIPT va centraliza solicitările operatorilor economici și transmit către Inspectoratele Școlare și unitățile administrativ teritoriale pe raza cărora s-a solicitat școlarizarea, situația solicitărilor operatorilor economici, pentru școlarizare la învățământul dual.

ISJ Timiș a procedat la organizarea următoarelor activități:

– a organizat ședința CLDPS la nivel de județ Timiș, la finalul lunii octombrie;

– a organizat întâlniri cu directorii din învățământul profesional și tehnic, în colaborare cu agenții economici ( directorii au invitat, la ședință, parteneri agenți economici și nu numai)

– a colaborat permanent cu Camera de Comerț ce funcționează la nivelul județului Timiș, obținând, prin acțiunile inițiate, baza de date cu agenții economici din județul Timiș, în jur de 3000, bază de date ce a ajutat la selectarea unui număr de aproximativ 300 operatori economici cu pese 50 angajați, spre care, au fost transmise toate documentele necesare pentru informarea lor din punct de vedere al învățământului profesional, inclusiv dual;

– a promovat învățământul profesional pe sistem dual prin prezențe în emisiunile posturilor TV locale ( TVR Timișoara)

Avantaje învățământ  Dual:

– se realizează la solicitarea agenților economici, la fel ca și învățământul profesional de stat, dar, implică:

*  încheierea unui contract de parteneriat între unitatea de învățământ, unitatea administrativ teritorială și operatorul economic,  contract care stabilește condițiile de colaborare, drepturile si obligațiile părților, precum si costurile asumate de parteneri;

*  contractului individual de pregătire practica, încheiat intre elev, respectiv părintele, tutorele sau susținătorul legal al elevului minor, operatorul economic si unitatea de învățământ, contract care stabilește drepturile si obligațiile părților;

Avantaje pentru operatorii economici: au unele facilități fiscale (scutiri de impozit), fiind obligați, în același timp, prin acel contract, să asigure practica elevului și să-i acorde acestuia o sumă lunară, sub formă de bursă, egală cu cea oferită de stat ( 200 lei/lună)

Din informațiile primite ( nu sunt complete și cu certitudine reale), vom avea, propuse de agenții economici, în jur de 14 clase pe învățământ dual ( Coandă-1; Ferdinand-4; Auto-1; CTV-1; Branișe Lugoj -1; Electrotimiș-1; Ungureanu- 2; F.S. Nitti-1; Vlaicu Lugoj- 1) și până la 30 de clase pe învățământ profesional de stat ( ca diferență dintre 30 și cele 14 pe dual).

 

Distribuie acest articol Oficial Media
Share