01/12/2020

Jandarmeria Dâmbovița- activităţi desfăşurate pe linia prevenirii şi combaterii sustragerilor de material lemnos în anul 2017

Astăzi, 31 august, la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Dâmboviţa s-a desfăşurat o conferinţă de presă, care a fost susţinută de colonel Matei Viorel, împuternicit inspector şef. La această activitate a participat în calitate de invitat inginer Preda Costel, director al Direcţiei Silvice Dâmboviţa, potrivit unui comunicat de presă.

În cadrul conferinţei de presă au fost aduse în discuţie următoarele subiecte:

 • activităţi desfăşurate pe linia prevenirii şi combaterii sustragerilor de material lemnos în anul 2017;
 • rezultate obţinute şi principalele obiective pentru perioada următoare.

Jandarmeria Dâmbovița- Activităţile desfăşurate pe linia prevenirii şi combaterii sustragerilor de material lemnos în anul 2017

În conformitate cu prevederile Legii 550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române, Codului Penal, Codului de Procedură penală, Legii nr. 46/2008 Codul silvic, Legii 171/2010 (*republicată*) privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, Legii nr. 100 din 3 iunie 2010 privind împădurirea terenurilor degradate, Legii nr. 289 din 15 mai 2002 (*republicată*) privind perdelele forestiere de protecţie, Ordonanţei de urgenţă nr. 34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, Ordonanţei de urgenţă nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia mediului, Ordonanţei de urgenţă nr. 57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, documentelor operative de cooperare şi colaborare încheiate în comun cu reprezentanţii Direcţiei Silvice Dâmboviţa, în anul 2017 la nivelul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Dâmboviţa au fost executate acţiuni specifice pentru prevenirea şi combaterea faptelor antisociale la regimul silvic atât în cooperare cu lucrători din cadrul ocoalelor silvice, cât şi în mod independent.

Misiunile au fost organizate şi executate în baza solicitărilor şi graficelor activităţilor specifice desfăşurate pe linia prevenirii sustragerilor şi distrugerilor de material lemnos din zonele împădurite din cadrul Direcţiei Silvice Dâmboviţa, întocmite în comun cu reprezentanţii instituţiei, pe baza datelor şi informaţiilor referitoare, amploarea fenomenului infracţional, zonele şi locurile pretabile săvârşirii faptelor antisociale, în domeniul silvic.

Principalele zone de acţiune, caracterizate de un fenomen infracţional accentuat, care au impus majoritatea acţiunilor au fost:

 • Pe raza O.S. Bucşani: zona L. CaragialeMija – „Furtuna” – Bucşani – Răţoaia – zona „Zimbrărie”;
 • Pe raza O.S. Răcari: zona Măriuţa – Stăneşti – Ciocăneşti;
 • Pe raza O.S. Moreni: zona Dărmăneşti – Olari – Moreni – Iuda ;
 • Pe raza O.S. Valea Mare: zona Hulubeşti – Scheiu – Potop – Potocel;
 • Pe raza O.S. Găeşti: zona Crânguri – Pătroaia – Vişina;
 • Pe raza O.S. Târgovişte: zona Ocniţa – Fundul Ocnei – Gorgota – Răzvad – Nisipuri;
 • Pe raza O.S. Sturzeni: zona Valea Aninoasei – Tâmpa – Cândeşti Deal – Cândeşti Vale;
 • Pe raza O.S. Pucioasa: zona Glod – Moroieni – Bezdead – Runcu – Vulcana Pandele – Toculeşti;
 • Zona platoului montan Bucegi (Zănoaga şi Peştera);

Jandarmeria Dâmbovița- Rezultate obţinute şi obiective pentru perioada următoare

În anul 2017, au fost executate un număr de 91 misiuni silvice, fiind folosiţi 203 jandarmi, dintre care :

 • 26 misiuni în mod independent, cu un efectiv de 61 jandarmi ;
 • 68 misiuni în cooperare cu lucrători silvici, fiind folosiţi 149

De asemenea, efectivele din cadrul Postului de Jandarmi Montan Peştera şi Postului de Jandarmi Montan Zănoaga au adus un aport foarte important în sfera prevenirii şi combaterii faptelor de natură infracţională şi contravenţională, în domeniul silvic, în zona Platoului montan Bucegi.

În urma misiunilor executate au fost obţinute o serie de rezultate, după cum urmează :

Infracţiuni:

Nr. Infracţiuni Autori Dosare Masă lemnoasă recuperată
4

(Lg. 46/2008)

3 3 5.2 mc

Contravenţii:

Nr. Contravenţii Valoare Masă lemnoasă recuperată
44

(Lg. 171/2010)

56000 7,78 mc

 

            Obiective pentru perioada următoare :

 • Organizarea şi executarea în comun a unor acţiuni pe linia prevenirii şi combaterii sustragerilor şi distrugerilor de material lemnos, în zonele identificate cu potenţial criminogen ridicat, pe baza unor date şi informaţii certe referitoare la intervalele orele de comitere a faptelor ilicite, persoanele/grupurile de persoane care comit în mod frecvent infracţiuni silvice şi mijloacele folosite de acestea ;
 • Prevenirea şi combaterea faptelor de natură contravenţională în domeniul silvic;
 • Prevenirea producerii unor incendii de amploare în fondul forestier;
 • Urmărirea respectării legislaţiei în vigoare, în zonele forestiere;
 • Realizarea unei informări reciproce şi imediate, între reprezentanţii Direcţiei Silvice Dâmboviţa, Jandarmeriei şi celorlalte structuri cu atribuţii în materie silvică, cu privire la producerea oricăror evenimente deosebite sau comiterea unor fapte ilicite în zona forestieră;
 • Analizarea periodică a cauzelor sau factorilor care favorizează fenomenul infracţional, privind sustragerile sau distrugerile de material lemnos;
 • Mediatizarea acţiunilor desfăşurate de către structurile implicate, prin comunicate de presă pe principiul voce unică, în care vor fi menţionate toate structurile participante.

Coordonatele de contact ale instituţiei

 

Adresa: b-dul. Regele Carol I, nr. 49, Dâmboviţa
Telefon/ fax: 0245.640 670 /  0245.640 669
E-mail: contact@jandarmeriadambovita.ro
Pagina web: www.jandarmeriadambovita.ro

Conducerea Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Dâmboviţa

 

Împuternicit Inspector şef – Colonel MATEI Viorel

Desemnat Prim adjunct al inspectorului şef – Colonel PIŢIGOI Florin

Adjunct al inspectorului şef – Colonel ARNĂUTU Vladimir

 

Program de audienţă

 

Inspector şef – joi 09.00 – 11.00

Prim adjunct al inspectorului şef – luni 14.00 – 16.00

Adjunct al inspectorului şef – marţi 14.00 – 16.00

 

Responsabil cu difuzarea informaţiilor de interes public

şi purtător de cuvânt

 

Maior VĂTĂŞELU Ciprian

E-mail: contact@jandarmeriadambovita.ro

Telefon: 0245/640.670, interior 24.516

Telefon mobil: 0773.887.836

 

 

Distribuie acest articol Oficial Media
Share