24/10/2020

Licenţă şi masterat la Universitatea „Tibiscus” Timişoara

Universitatea „Tibiscus” din Timișoara, strada Lascăr Catargiu nr. 6, acreditată prin Legea 484/2002, organizează admiterea la cursuri de licență și masterat.

Formează-te împreună cu noi!

Te ajutăm, prin taxe avantajoase la toate ciclurile de studii la următoarele programe de studiu:

 

Nr. Crt. Facultatea Specializarea Număr de locuri
1. Facultatea de Științe Economice Contabilitate și informatică de gestiune (Licență) 150
Auditul și evaluarea întreprinderii (Master) 50
2. Facultatea de Calculatoare și Informatică Aplicată Informatică (Licență) 75
Administrarea sistemelor distribuite (Master) 100
Web-design (Master)
3. Facultatea de Drept și Administrație Publică Drept (Licență) 100
Instituții de drept european (Master) 50
4. Facultatea de Psihologie Psihologie (Licență) 75
Psihoterapii și psihologie clinică (Master) 100

 

Înscrierile se pot face începând cu data de 6 septembrie 2019, până în 27 septembrie 2019 la secretariatele facultăților din Timișoara str. Lascăr Catargiu nr. 6, în intervalul orar 9:00-18:00.

Taxele de școlarizare sunt încurajatoare și pot fi eșalonate pe maximum cinci rate, pe întreaga durată a anului universitar.

Distribuie acest articol Oficial Media
Share