25/10/2020

Liceul Nicolae Cioranescu- Reabilitarea și modernizarea infrastructurii educaționale

www.oficialmedia.com Liceul Nicolae Cioranescu Targoviste
www.oficialmedia.com
Liceul Nicolae Cioranescu Targoviste

Liceul Nicolae Ciorănescu din Târgoviște a găzduit ieri conferinta de presă pentru diseminarea rezultatelor proiectului de Reabilitare, modernizare, dezvoltare si echiparea infrastructurii educationale, proiect finanțat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale.

Au fost prezenți primarul interimar Cristian Stan, viceprimarul Cosmin Bozieru, manager proiect Dana Popa, inspector scolar general Ion Sorin, inspector pe proiecte europene Stancu Valentin, directorul liceului, Georgescu Gabriela, profesori si elevi ai acestei unități de învățământ.

A fost un proiect de mare anvergură, un proiect care face din acest liceu una dintre cele mai bine dotate unități de învățământ din județul Dâmbovița. (Cristian Stan)

”Elevii nostri se vor bucura acum de echipamente de utimă generație pe care merită să le studieze. Inspectoratul scolar are printre obiectivele sale prioritare dezvoltarea învățământului tehnic și profesional, sau aducerea lui în locul pe care îl merită. Știm cu toții că în ultima perioadă, învățământul tehnic a fost la coada priorităților iar noi ne propunem să creștem importanța domeniului. Inspectoratul școlar în colaborare cu Primaria Municipiului are gânduri radicale în sensul pozitiv, si cu toată rețeaua de școli din Municipiul Targoviste. Ne dorim o întărire și o eficientizare a acesteia, drept urmare, dacă se va întâmpla ca de la anul să se dubleze numarul de elevi la Liceul Nicolae Ciorănescu va fi numai de bine. Îi felicit pe toți cei care au fost implicați în derularea acestui proiect.” (Ion Sorin, inspector școlar general)

Informații și date tehnice despre proiect

PROIECT: REABILITAREA, MODERNIZAREA, DEZVOLTAREA ŞI ECHIPAREA INFRASTRUCTURII EDUCAŢIONALE – GRUP ŞCOLAR INDUSTRIAL „NICOLAE CIORĂNESCU” DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE

PERIOADA DE DERULARE : 08.12.2010 – 08.06.2015
Programul prin care a fost finanţat: Programul Opraţional Regional 2007-2013,
Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale. Domeniul major de intervenţie 3.4 – Reabilitarea /modernizarea /dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă.

Beneficiarul proiectului: UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ TÂRGOVIŞTE, având sediul în strada Revoluţiei nr. 1-3.

Autoritatea de management a programului: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

Organism intermediar: AGENŢIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD MUNTENIA, Adresa: Str. General Constantin Pantazi, Nr. 7A, Cod poştal 910164 Călăraşi, România.

Telefon: +40 242 331 769, 0728.026.708; Fax: + 40 242 313 167.
E-mail: office@adrmuntenia.ro
Valoarea finanţării nerambursabile este de 11.996.311,56 lei, din care Contribuţia Uniunii Europene la realizarea acestui proiect este de 10.196.864,83 lei, Guvernul României 1.556.401,32 lei şi a Beneficiarului 243.045,41 lei.
Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale a Grupului Şcolar Industrial „Nicolae Ciorănescu” prin reabilitarea, modernizarea, extinderea şi dotarea acestuia, contribuind prin aceasta la asigurarea unui proces educaţional la standarde europene, a accesului la educaţie în mod nediscriminatoriu, precum şi la creşterea participării populaţiei şcolare la procesul educaţional.

Acesta s-a realizat prin:
Reabilitarea şi modernizarea clădirii existente a liceului „Nicolae Ciorănescu”
Construirea unei săli de sport prin extinderea clădirii liceului „Nicolae Ciorănescu”
Reabilitarea şi modernizarea terenului de sport.
Dotarea clădirii liceului, a extinderii, reprezentând sala de sport şi a terenului de sport cu echipamente didactice şi mobilier, echipamente IT, necesare procesului de învăţământ la standarde europene.

Obiective specifice:
Prin atingerea obiectivelor specifice se va asigura atingerea obiectivului general al proiectului, acela de îmbunătăţire a infrastructurii educaţionale la nivelul liceului, iar pe termen mediu şi lung de a sprijini dezvoltarea economică, socială, durabilitatea şi echilibrul teritorial.
Rezultatele proiectului:
Reabilitarea şi modernizarea clădirii existente a liceului „Nicolae Ciorănescu”
Construirea unei săli de sport prin extinderea clădirii liceului „Nicolae Ciorănescu”
Reabilitarea şi modernizarea terenului de sport.
Dotarea clădirii liceului, a extinderii, reprezentând sala de sport şi a terenului de sport cu echipamente didactice şi mobilier, echipamente IT necesare procesului de învăţământ la standarde europene.
De rezultatele proiectului vor beneficia elevii proveniţi atât din mediul urban cât şi din mediul rural, din diferite medii sociale, de diferite etnii şi eventualele persoane cu dizabilităţi, conferind astfel procesului de învăţământ un caracter nediscriminatoriu.

Distribuie acest articol Oficial Media
Share