23/01/2021

Lista obiectivelor de investiții în asociere ale Consiliului Judetean în anul 2016

2

Lista obiectivelor de investiții în asociere în anul 2016

– OBIECTIVE ÎN CURS DE EXECUŢIE                        
Modernizare drumuri comunale în comuna Băleni, sat Băleni Sârbi, judeţul Dâmboviţa, L=2,087 km
Modernizare DC 31 Bicliureşti – Finta, judeţul Dâmboviţa (asociere cu consiliul local Finta si Bilciureşti); Îmbrăcăminte bituminoasă uşoară pe DC 31 Finta (DJ 720 A) – Bilciureşti  (DJ 711 ), L = 5 km
Modernizare drumuri locale in Com. Brănesti, judeţul Dâmboviţa L = 3,412 km
Dalare a şanţului (canalului) din satul Hăbeni, punct Vale
Modernizare drumuri locale în comuna Cândeşti, judeţul Dâmboviţa, str. Bisericii – Cândeşti, L=0,654 km
Modernizare drumuri locale în comuna Cândeşti, judeţul Dâmboviţa, str. Suseni – Dragodăneşti, L=0,775 km
Reabilitare pod pe DC 156, peste pârâul Colentina la Vizureşti L= 19 m
Reabilitare DC 112, Blidari -Bumbuia, L= 2,0 km, com  Cobia, jud. Dâmboviţa
Modernizare drumuri de interes local str. Tineretului , str. Castanilor, str. Caişilor, comuna Costeştii din Vale, judeţul Dâmboviţa, L=2,290 km
Asfaltare drumuri locale L= 2,251 km, în comuna Crângurile, judeţul Dâmboviţa
Modernizare drumuri de interes local DC 28A, DC 41A, DC 41B, DC 41C şi DC 41D, L=3,274 km , comuna Dobra
Modernizare drumuri comunale, comuna Dragodana, judeţ Dâmboviţa, L = 5,40 km
Modernizare drumuri locale în comuna Dragomireşti, sat Decindeni, judeţul Dâmboviţa, L=1,094km
Modernizare drumuri locale în cartierele Pripor şi Costeşti din oraşul Fieni judeţul Dâmboviţa, L=2,220 km
Asfaltare drumuri de interes local în comuna Glodeni, L = 5,0 km
Modernizare drumuri comunale comuna Gura Ocniţei, L = 2,981 km
Modernizare drumuri comunale în comuna Iedera, judeţul Dâmboviţa, L=2,676 km
Îmbrăcăminte asfaltică uşoară pe DJ 702L Scheiu de Sus – Scheiu de Jos                                     km 10+450 – 14+450, L=4,0 km , comuna Ludeşti
Modernizare drumuri săteşti în comuna Lucieni, judeţul Dâmboviţa, L=2,00 km
Asfaltare drumuri locale în comuna Malu cu Flori, L =3,0 km
Asfaltare drumuri de interes local DC 117C, DC 117D şi DC 117E L=2,0 km , comuna Măneşti
Modernizarea unei porţiuni din drumul comunal DC 75 (Puţu cu Salcie), L=1,5 km, comuna Mătăsaru
Asfaltare drumuri locale – comuna Moroeni, str. Glava, judeţul Dâmboviţa,L=1,6 km
Modernizare DJ 720 str. Târgoviştei şi str. Unirii, municipiul Moreni, L = 3,685 km
Asfaltare drumuri locale, L=2,0 km, în comuna Morteni
Asfaltare DC 135 Moţăieni – Cucuteni, L = 1,0 km, comuna Moţăieni
Modernizare drumuri locale în satul Cazaci comuna Nucet L = 3,0 km
Modernizare drumuri locale în comuna Petreşti L = 2,197 km
Modernizare drumuri locale în Comuna Pietroşiţa L = 3,55 km
Modernizare străzi în comuna Potlogi, judeţul Dâmboviţa, L = 3,494 km
Asfaltare drumuri de interes local DC 61A şi DC 61B în comuna Produleşti, L = 2,409 km
Asfaltare drumuri locale în comuna Pucheni, judeţul Dâmboviţa, L = 3,110 km
Modernizare drumuri de interes local în oraşul Răcari, judeţul Dâmboviţa şi localităţile component, L = 3,379 km
Reparaţii şi covor asfaltic pe DJ 702F Răscăeţi, jud. Dâmboviţa km 9+120-11+970,                       L= 3,200 km
Modernizare infrastructură rutieră în comuna Sălcioara, L = 7,526 km
Asfaltare drumuri locale în Comuna Tătărani L =3,343 km
Reabilitare şi modernizare DJ 701 A Braniştea- Dâmbovicioara- DN 7, L = 4,708 km
Ramforsare în două straturi drum Titu- Hagioaica, L = 1,700 km
Modernizare drumuri comunale în comuna Văleni Dâmboviţa, L = 1,075 km
Îmbrăcăminte asfaltică uşoară pe DJ 710 B, de la intrare în comuna Vişineşti până în centru civic Vişineşti, la monument, L = 3,300 km
Modernizare DS 1190 în comuna Voineşti, judeţ Dâmboviţa, L =2,445 km
Modernizare DC 127 km 0+000 – km 2+625,32 şi DS 845 km 0+000 – km 0+290,71, în satele Izvoarele şi Suduleni , L = 4,716 km, comuna Voineşti

 

Citeste si: CONSILIUL JUDETEAN DAMBOVITA – Situația obiectivelor de infrastructură rutieră în derulare în anul 2016

– OBIECTIVE ÎN PROCEDURI DE ACHIZIŢIE              
Asfaltare uliţe în comuna Braniştea, judeţul Dâmboviţa, L = 3,044 km
Modernizare străzi în satele Iazu, Cojasca şi Fântânele din comuna Cojasca, judeţul Dâmboviţa, L = 2,0 km
Modernizare DC 42 în comuna Conţeşti, judeţul Dâmboviţa, L = 2,500 km
Consolidare DC 35A şi DC 109B în com. Corneşti , judeţ Dâmboviţa, L= 3,00 km
Asfaltare drumuri de interes local 2014 -2017 II, în com. Măneşti, L=3,00 km
Modernizarea unei porţiuni din strada Pompe Canton, sat Mătăsaru, comuna Mătăsaru, judeţul Dâmboviţa, L=1,5 km
Asfaltare drumuri locale în comuna Raciu, judeţul Dâmboviţa, L=2,723 km
Modernizare drumuri de interes local, în oraşul Răcari, judeţul Dâmboviţa şi localităţile ommunal, L=2,762 km
Pod pe DE 403, km 0+070, peste Râul Colentina, sat Stăneşti, oraş Răcari, judeţul Dâmboviţa
Modernizare drumuri comunale în comuna Slobozia Moară, L = 3,0 km
Reabilitare şi modernizare drumuri de interes local în municipiul Târgovişte – sat Priseaca, L=2,843 km
Reabilitare drum ommunal DC 156 Bâldana – Limita comunei Ciocăneşti si podeţ din beton, în comuna Tărtăşeşti, judeţul Dâmboviţa, L=1,75 km
Modernizare străzi în comuna Vulcana Pandele, judeţul Dâmboviţa, L=0,955 km

 

– OBIECTIVE CU ACORDURI DE PRINCIPIU                 
Reabilitare şi modernizare DJ 717 sector Strada Solarino,com.Aninoasa, L = 1,829 km
Asfaltare străzi în oraş Găeşti, L= 8,6 km
Lucrări de infrastructură rutieră pe DJ 721A Sperieţeni – Gura Şuţii între  km 9+200 – 12+700, L = 3,500 km
Lucrari de intretinere imbracaminte asfaltica pe strada Runcului, oraş Fieni – DJ 712A,              L = 2,2 km între DN 71 şi pod Costeşti
Modernizare drumuri locale, în com. Finta, judeţul Dâmboviţa,  L = 2,5 km
Modernizare drumuri locale, în com. I.L.Caragiale, judeţul Dâmboviţa, L = 3,0 km
Covor asfaltic DJ 702G Ioneşti – Potlogeni Deal, şanţuri dalate şi podeţe, sector intravilan Ioneşti , în com. Petreşti, judeţul Dâmboviţa, L = 3,0 km
Reabilitare şi modernizare drumuri locale în comuna Butimanu, judeţul Dâmboviţa,                    L = 1,319 km
Modernizare străzi oraş Pucioasa, judeţul Dâmboviţa, L = 1,998 km
Reabilitare şi modernizare drumuri locale în comuna Ulmi, judeţul Dâmboviţa, L=2,296 km
Amenajare centru civic al comunei Valea Mare, realizarea de alei pietonale, rigole betonate şi iluminat public pe o lungime de 1860 ml de o parte şi cealaltă a DJ 702 A
Modernizare a 1,37 km de drum în comuna Valea Lungă judeţul Dâmboviţa
Ranforsare cu lianţi hidraulici DC 69A DN 7 – Zona Industrială, Comuna Costeştii din Vale, L = 1,574 km
Asfaltare DC 96 Măgura, în com. Hulubeşti,  L=5,500 km

 

Distribuie acest articol Oficial Media
Share