15/06/2021

Lucrările de investiții din cadrul ABA Banat finanțate din surse proprii și de la bugetul de stat în anul 2019 şi stadiul acestora

Administrația Bazinală de Apă Banat a avut prevazut în programul de investiții din anul 2019, pentru județele Caraș-Severin și Timiș, lucrări cu finanțare din surse proprii ale Administrației Bazinale de Apă Banat și fonduri de la bugetul de stat, după cum urmează :

 SURSE PROPRII:

 

 1. Ecologizare canal Bega pe sectorul Timișoara – frontieră Serbia, județ Timiș – Reabilitare Sediu SH Bega

Lucrările la acest obiectiv au fost finalizate fiind în pregătire recepționarea acestora. Finanțarea a fost asigurată din surse proprii ale Administrației Naționale”Apele Române”.

 

 1. Regularizare Valea Mare și Boșneag la Moldova Noua, jud. Caraș-Severin
 • Lucrările la acest obiectiv au fost începute în luna aprilie 2018,
 • valoarea actualizată a contractului este de 20.402 mii lei,
 • durata de execuție a lucrărilor fiind de 24 luni.
 • Până la acestă dată au fost realizate lucrări în valoare de 18.955 mii lei cu fonduri asigurate din surse proprii ale Administrației Naționale ”Apele Române” și fonduri de la bugetul de stat.

 

 1. Regularizare pârâu Nădrag și afluenți pe sector amonte localitatea Nădrag- confluență râu Timiș, județ Timiș
 • Lucrările la acest obiectiv au început în luna aprilie 2018,
 • valoarea actualizată a contractului este de 24.594 mii lei,
 • durata de execuție a lucrărilor fiind de 36 luni.
 • Până la acestă dată au fost realizate lucrări în valoare de 2.980 mii lei cu fonduri asigurate din surse proprii ale Administrației Naționale ”Apele Române” și fonduri de la bugetul de stat.

 

 1. Regularizare pârâu Belareca, jud. Caraș-Severin
 • Lucrările au fost începute în luna august 2018,
 • valoarea actualizată a contractului este de 17.083 mii lei,
 • durata de execuție a lucrărilor fiind de 24 luni.
 • Până la acestă dată au fost realizate lucrări în valoare de 8.665 mii lei cu fonduri asigurate din surse proprii ale Administrației Naționale ”Apele Române”și fonduri de la bugetul de stat.

 

 1. Amenajare râu Bega și afluenți pe sectorul Curtea – Valea lui Liman, județ Timiș
 • În luna iunie 2018 au început lucrările la acest obiectiv,
 • valoarea actualizată a contractului este de 21.667 mii lei,
 • durata de execuție a lucrărilor este 24 de luni.
 • Până la acestă dată au fost realizate lucrări în valoare de 10.737 mii lei cu fonduri asigurate din surse proprii ale Administrației Naționale ”Apele Române”și fonduri de la bugetul de stat.

 

 1. Regularizare pârâu Axin în localitatea Var, comuna Obreja, județ Caraș-Severin
 • În luna octombrie 2018 au început lucrările,
 • valoarea actualizată a contractului este de 4.423 mii lei,
 • durata de execuție a lucrărilor este de 12 luni.
 • Până la acestă dată au fost realizate lucrări în valoare de 3.346 mii lei cu fonduri asigurate din surse proprii ale Administrației Naționale ”Apele Române”și fonduri de la bugetul de stat.

 

 1. Regularizare pârâu Măcicaș la Prisaca, comuna Constantin Daicoviciu, județ Caraș-Severin
 • Lucrările la acest obiectiv au început în luna noiembrie 2018,
 • valoarea contractului este de 7.182 mii lei,
 • durata de execuție a lucrărilor este de 24 luni.
 • Până la acestă dată au fost realizate lucrări în valoare de 2.545 mii le,i cu fonduri asigurate din surse proprii ale Administrației Naționale ”Apele Române”.

 

 1. Refacerea lucrărilor calamitate la acumularea Oravița, județ Caraș-Severin
 • Lucrările la acest obiectiv au început în luna noiembrie 2018,
 • valoarea contractului este de 7.182 mii lei,
 • durata de execuție a lucrărilor este de 24 luni.
 • Până la acestă dată au fost realizate lucrări în valoare de 400 mii lei, cu fonduri asigurate de la bugetul de stat.

 BUGET DE STAT PRIN HOTĂRÂRI DE URGENȚĂ (HG-uri) :

Pentru punerea în siguranță a punctelor critice înregistrate, luând în considerare lucrările afectate și eroziunile constatate ca urmare a evenimetelor înregistrate în perioada 28 aprilie – 04 mai 2019 in Spațiul Hidrografic Banat, s-a impus promovarea în regim de urgență a lucrărilor necesare.

Astfel, prin Hotărârea de Guvern nr.441/25.06.2019 a fost aprobată realizarea în regim de urgenţă a următoarelor lucrări de investiţii, lucrări de prevenire şi înlăturare a efectelor calamităţilor naturale produse de inundaţii în perioada februarie-mai 2019:

Nr. Crt Denumire lucrare Capacități VALOARE LUCRARI  

( lei cu TVA)

Dată începere lucrări Dată finalizare lucrări
1 Dig mal stâng râu Bârzava amonte pod rutier Partoș, comuna Banloc, jud. Timiș punere în siguranta dig – 800 ml 1,148,016.82  

09.09.2019

 

30.10.2019

2 Apărare de mal râu Timiș intravilan localitatea Lugoj, jud. Timiș refacere apărare de mal – 600 ml 1,213,948.94  

09.09.2019

 

15.12.2019

3 Dig mal râu Timiș (aval pod rutier Parța km 36 + 600), jud. Timiș refacere consolidare de mal – 50 ml 59,352.70  

09.09.2019

 

30.10.2019

4 Regularizare râu Sebeș la Caransebeș, jud. Caraș-Severin refacere consolidare de mal – 50 ml  

47,600.00

 

 

09.09.2019

 

30.10.2019

5 Regularizare pârâu Zlagna la Caransebeș, jud. Caraș-Severin refacere zid de sprijin – 30 ml 42,245.00

 

 

09.09.2019

 

30.10.2019

6 Regularizare pârâu Potoc la Caransebeș, jud. Caraș-Severin refacere zid de sprijin – 80 ml  

122,570.00

 

 

09.09.2019

 

30.10.2019

7 Dig mal stâng pârâu Axin la confluentț cu râul Bistra, județ Caraș-Severin refacere consolidare de mal – 200 ml  

124,124.72

 

 

09.09.2019

 

30.10.2019

  VALOARE TOTALĂ LUCRĂRI FINANȚATE PRIN H.G. URGENȚĂ 2,757,858.18    

Valoarea lucrărilor realizate în anul 2019 pe fiecare sursă de finanțare:


 • Surse proprii – 16.624 mii lei
 • Buget de stat – 10.404 mii lei
 • G. urgență –    2.758 mii lei

TOTAL VALOARE LUCRĂRI A.B.A. BANAT PE ANUL 2019 – 29.786 MII LEI

 

 

 • Proiectul “Amenajare complexă râu Bârzava și afluenți pe sector Bocșa – Gătaia – Denta, jud. Caraș-Severin și județ Timiș
 • Acest obiectiv a fost aprobat în vederea obținerii finanțării prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM 2014-2020) – Axa Prioritară 5 – Promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii şi a gestionării riscurilor.
 • Studiul de fezabilitate pentru acest obiectiv este realizat, indicatorii tehnico-economici fiind aprobați prin HG 182 din 29.03.2019
 • Aplicația de finanțare pentru acest proiect este realizată, fiind în curs de verificare în cadrul Autorității de Management. După finalizarea verificărilor și semnarea contractului de finanțare, se vor demara procedurile de achiziție a lucrărilor de construcții + montaj.

 

 • Proiectul „Punerea în siguranță a Nodului Hidrotehnic Sânmihaiu Român, jud. Timiș”
 • aprobat spre finanțare prin Programul INTEREG IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia este în derulare.
 • valoarea finanțată pentru acest proiect conform bugetului aprobat este de 929.795,25 euro asigurând realizarea lucrărilor de reabilitare a barajului stăvilar și a ecluzei, precum și achiziționarea echipamentelor.
 • din valoarea aprobată de 929.795,25 Euro, participarea INTEREG IPA este de 85% respectiv 5.890.325,96 Euro, participarea Statului Român este de 13% respectiv 900.873,38 Euro, iar participarea ANAR – ABA Banat este de 2% respectiv 138.595,91 Euro.
 • echipamentele prevăzute în acest proiect, respectiv o dragă și două barje, au fost achiziționate.
 • la această dată lucrările sunt înderulare fiind realizate în proportie de 38 %.
Distribuie acest articol Oficial Media
Share