29/11/2020

Masterat unic pentru zona central-est europeană lansat de UV Timişoara

Universitatea de Vest Timişoara lansează un masterat unic pentru zona central-est europeană de consiliere şi consultare filozofică.

Primul program de acest gen din România şi din zona central-est europeană, Masteratul internaţional în „Consiliere şi consultanţă filosofică” – lansat de Universitatea de Vest din Timişoara – se va desfăşura, în limba engleză, în parteneriat cu programe similare consacrate din Italia şi Franţa şi cu specialişti formatori din alte ţări (Marea Britanie, Olanda, Germania).

Consilierea şi consultanţa filosofică se aplică pe scară din ce în ce mai largă în ţările civilizate unui spectru cuprinzător de probleme, de la consultanţă în afaceri, până la probleme strict individuale ale clienţilor, implicând cel mai adesea o regândire a valorilor şi credintelor acestora şi recurgând la metode de rezolvare raţionala a conflictelor bazata pe instrumente critic-analitice, argumentative şi dialogale specifice filosofiei.

Chiar dacă este conceput ca o alternativă a consilierii psihologice adresată celor care doresc să evite medicalizarea problemelor de viaţă, programul este gândit în complementaritate cu specializarile oferite de domeniile psihologiei, neuro-stiinţelor şi psihiatriei, în colaborare cu specialiştii din cadrul acestora. Aria disciplinelor studiate cuprinde un modul filosofic teoretic, unul filosofic cu aplicativitate directă în consiliere şi consultanţă, module psiho-medical, de comunicare şi etică practică, cât şi un amplu modul formativ care se va desfăşura sub îndrumarea unor formatori certificaţi din străinătate.

„Oferta Universitaţii se mulează pe cerinţele societăţii. Dupa ’89, ţara noastră a fost pusă în faţa unei modernizări bruşte. S-a implementat un sistem occidental de organizare, s-au creat noi instituţii şi locuri de muncă, fără a avea însă şi o resursă umană pregatită pentru noul sistem. Companiile prezente pe piaţa românească funcţionează pe principii occidentale, astfel că şi resursa umană  trebuie să ţină paşii cu noile reguli economice. Mai mult, instituţiile publice au nevoie de specialişti pregătiţi pentru cerinţele prezente şi viitoare. Prin actualizarea ofertei educaţionale, aducem noi specializari prin care umplem golurile în competenţele cerute de piaţa muncii”, spune Rectorul Universitaţii de Vest din Timişoara, prof. univ. dr. Marilen Pirtea.

Programul se adresează absolvenţilor în domeniul ştiinţelor umaniste şi filosofie, psihologie, medicină, asistenţă medicală, economie, ştiinţe politice, juridice, precum şi altor profesionişti şi manageri din sfera corporatistă şi a comunicării (deţinători ai unei diplome de licenţă), oferindu-le competenţe decurgand din metodologii de orientare şi extindere a capacitatii de alegere individuală şi de grup. Competenţele dobândite în urma unei formări şi evaluari riguroase şi exigente stau la baza profesiilor (unele deja existente în Romania, altele în curs de omologare) de consilier filosofic, consilier etic, consultant filosofic, operator-evaluator teste de gândire critică, facilitator în filosofia pentru copii, s.a., profesii moderne aflate în plină expansiune în ţările dezvoltate, de regula prin intermediul unor firme private de consiliere, consultanţă sau facilitare organizaţională.

Consultanţa şi consilierea filosofică se axeaza pe dezvoltarea de abilităţi care se dovedesc utile nu doar în profesii explicit asociate filosofiei, ci şi în asociere cu orice traiectorie profesională complexă aleasă. Cu alte cuvinte, aceste abilităţi specifice dobândite se disting nu doar ca mijloace de ajutorare a clienţilor individuali sau colectivi ai absolvenţilor, ci şi ca elemente de self-help care pot sta la baza succesului propriu într-o mare varietate de profesii racordate la dinamica si pluralismul lumii contemporane şi viitoare.

In ţările unde aceste programe de studii funcţionează, abilităţile critic-analitice asigurate de filosofia aplicată în consiliere şi consultanţă le-au asigurat absolvenţilor succesul într-o largă varietate de profesii, nu doar în calitate de consultanţi, consilieri etico-filosofici sau evaluatori, ci şi ca profesionişti în domenii precum cel jurnalistic, bancar, drept, sau management.

Stejărel Ionescu 

 

Distribuie acest articol Oficial Media
Share