28/11/2020

Misiune economică timişeană în Franţa finalizată cu succes

Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Timiş a organizat în perioada 17 – 23 august 2015 o misiune economică la Nisa (Franţa) care a avut ca obiectiv principal realizarea unui schimb de experienţă şi transfer de bune practici europene la Camera de Meserii şi Artizanat a Departamentului Alpes-Maritimes din St. Laurent du Var, Nisa, la care au participat reprezentanţi a 10 firme timişene, membre ale CCIAT. Delegaţia timişeană a fost condusă de dna Florica CHIRIŢĂ, Director General al CCIAT.

 

Camerele de Meserii şi Artizanat din Franţa sunt instituţii publice care reprezintă interesele artizanilor şi întreprinderilor mesteşugăreşti, susţinând împreună cu autorităţile din mediul urban şi rural proiectele de dezvoltare locală şi regională iniţiate de acestea. Serviciile oferite sunt dedicate bunei funcţionări, dezvoltării şi promovării sectorului meşteşugăresc, acordând o atenţie deosebită activităţii de formare profesională a antreprenorilor, angajaţilor şi unenicilor din domeniu.

 

Camera de Meserii şi Artizanat a Departamentului Alpes-Maritimes (CMA)
sprijină activitatea  sectorului meştesuguri, departamentul având cea mai mare densitate din Regiunea Provence-Alpes-Côte d’Azur: 250 de întreprinderi meşteşugăreşti la 10.000 de locuitori. Sectorul reprezintă mai mult de 250 meserii care au dezvoltat 400 de activităţi, împărţite în patru mari categorii: Alimentaţie, Construcţii, Producţie şi Servicii.

În 2014, 33% dintre întreprinderile meşteşugăreşti au asistat la o deteriorare a situaţiei lor economice, înregistrând o scădere de până la 30% din cifra de afaceri. În acest context, CMA a dezvoltat o strategie de sprijinire a companiile care doresc diagnosticarea situaţiei, prin aplicarea unui plan de acţiune personalizat, inclusiv finanţare, pentru depăşirea dificultăţilor economice.

 

Delegaţia timişeană a fost primită de René LABESSE, Secretar General al CMA şi Patrick GAUTHIER, Director al Departamentului Formare Profesională, care au făcut o prezentare, în primul rând, a clădirii în care funcţionează CMA, inaugurată acum 2 ani – un model de clădire pasivă, cu „energie pozitivă”, care produce mai multă energie din surse neconvenţionale decât are nevoie cât şi a activităţii Camerei cu accent pe aspectele mai sus menţionate.

 

Activitatea de formare profesională iniţială şi continuă derulată de CMA a fost cel de-al doilea subiect care a suscitat interesul firmelor timişene. În acest sens, partea franceză a prezentat detaliat modul în care se pun în aplicare programele integrate de formare, atât cele destinate managerilor de firme şi salariaţilor dar şi ucenicilor: modulară şi „à la carte”, individuală, la distanţă. Formarea continuă cuprinde organizarea de cursuri individualizate care vizează adaptarea şi dezvoltarea competenţelor în: tehnici de comerţ şi negociere, comunicare internă şi externă, securitatea muncii, mediu, informatică, contabilitate şi gestiunea întreprinderii, management şi resurse umane, limbi străine.  Formarea iniţială cuprinde cursuri de calificare într-o paletă foarte largă de meserii din cele 4 mari categorii menţionate: Alimentaţie (brutar, patiser, cofetar, măcelar, ciocolatier, lucrător în comerţ etc.), construcţii (electrician, instalator sanitar, faianţer, tâmplar, zidar, lucrător în piatră, pictor-decorator, restaurator etc.), Producţie (mecanic auto, electrician auto, vopsitor, montator, mecanic întreţinere electrocasnice şi electronice etc.), Servicii (coafură, cosmetică, masaj de relaxare, florărie, tehnică dentară, instalator electrocasnice etc.) dar şi meserii cu aplicare generală (manager întreprindere artizanală, secretariat, contabilitate, controlor calitate, responsabil adminitrativ etc.).

La solicitarea firmelor timişene, au fost detaliate programele integrate pentru ucenici, fiind date ca exemple cursurile pentru brutar-patiser, barman cafenele, igienă alimentară: tematică, structură, durată, loc de efectuare a stagiilor practice, competenţe, calificare obţinută. Au fost vizitate atelierele de: coafură-cosmetică-relaxare, brutărie-patiserie-servicii hoteliere, pictură-decorare şi contabilitate-gestiunea întreprinderii-informatică cât şi expoziia de lucrări de artă – picturi (trompe-l’œil), lucrări în lemn, ceramică şi piatră, modelaje/reproduceri ale câtorva din lucrările de restaurare şi decorare a unor clădiri şi obiective din zonă realizate de elevii ucenici, cum ar fi: Primăria Oraşului Nisa, Palatul Festivalelor din Cannes, altele.

 

La rândul său, Directorul General al CCIAT a făcut o prezentare a economiei judeţului Timiş, a locului ocupat de Franţa în topul investitorilor străini din judeţ (locul 5 ca număr de firme înregistrate la ORC Timiş: 295; locul 7 ca valoare a capitalului social subscris: 40,84 mil. euro), a activităţii şi serviciilor oferite de CCIAT, a relaţiilor de colaborare cu  organizaţii camerale şi instituţii din Franţa, a firmelor cu capital francez membre ale CCIAT (Alcatel-Lucent, BV Productions, Elbromplast, FM Logistic Romania, Fropin, HMK Fleischver Arbeitung, Johnson Controls Fabrics Romania, Leman Industrie, Nutechnologies, SFA Saniflo, Sodacma).

De asemenea, fiecare din firmele timişene şi-a prezentat domeniul de activitate şi a exprimat dorinţa de colaborare cu partea franceză.

 

Directorul General al CCIAT a lansat invitaţia pentru CMA de a veni la Timişoara, într-un schimb de experienţă şi bune practici în domeniul formării profesionale. În acest sens, CCIAT va transmite propunerea de colaborare şi graficul de realizare, urmarea discuţiilor avute în timpul vizitei. Astfel, părţile au convenit ca schimbul de experienţă să cuprindă următoarele:

  • Organizarea în parteneriat de cursuri de calificare în meserii solicitate de membrii CCIAT prin susţinerea părţii teoretice la Timişoara şi a instruirii practice (stagiu) în Franţa, sub coordonarea CMA;
  • Demonstraţie practică privind modelul aplicat de CMA în formarea la distanţă (via Internet) a managerilor şi angajaţilor din firme: cursuri antreprenoriale individualizate derulate timp de o săptămână, iar în a 7-a zi, participarea, la sediul Camerei, la o evaluare a cunoştinţelor dobândite on-line.

Această colaborare se încadrează în contribuţia activă a CCIAT la implementarea şi dezvoltarea în România a învăţământului profesional în sistem dual, în spiritul Protocolului de Colaborare instituţională încheiat în 24 iunie 2015 de către Camera de Comerţ şi Industrie a României cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării ştiinţifice. Prin acest document, CCIR şi MECŢ îşi propun să coopereze în direcţia dezvoltării sistemului de formare şi certificare profesională, urmărind interesul comun al instituţionalizării parteneriatului public-privat din domediul educaţiei şi formării profesionale iniţiale şi continue şi de asigurare a calităţii sistemului de certificare profesională.

„Colaborarea cu Camera de Meserii și Artizanat a Departamentului Alpes-Maritimes, urmarea vizitei efectuate, colaborare propusă de noi și acceptată de partea franceză, va reprezenta contribuția noastră concretă la optimizarea în România atât a sistemului de formare profesională inițială în sistem dual cât și a celui de formare profesională continuă a adulților, în vederea conformării cu nevoile și cerințele angajatorilor”, consideră Florica CHIRIŢĂ, Director General CCIAT.

 

În finalul întrevederii, membrii delegaţiei timişene au primit câte o litografie realizată cu ocazia inaugurării în 2013 a noii clădiri a  Camerei de Meserii şi Artizanat a Departamentului Alpes-Maritimes.

 

 

Stejărel Ionescu

 

Distribuie acest articol Oficial Media
Share