Nicio lege nu se aplică retroactiv… ca la noi la nimeni…o mare brambureală în sistemul energetic

Eliminarea declarației pentru locul de consum nu elimină aplicabilitatea plafonării prețului la energie electrică pentru un singur loc de consum pentru intervalul 16 decembrie 2022 – 31 decembrie 2022, creând un blocaj în procesul de facturare pentru luna decembrie 2022 și astfel din nou întârzierea facturilor, dar mai ales, aducând pentru unii consumatori facturi mai mari pentru această perioadă. Conform declarațiilor oficialităților români din urmă cu câteva zile ”nici o lege nu se aplică retroactiv”, aspectîntărit de pozița Curții Constituționale care arată că este neconstituțională retroactivitatea oricărei legi. Astfel, OUG 192/28 decembrie 2022 care a eliminat declarația pe proprie răspundere pentru cei care au mai multe locuri de consum intră în vigoare de la 1 ianuarie 2023 de când poate să și producă efecte – adică nu sunt necesare declarații pentru mai multe locuri de consum și plafonarea se aplică indiferent de numărul locurilor de consum. Până la acel moment rămânând în vigoare legile așa cum au fost scrise ele, respectiv în perioada 16 decembrie – 31 decembrie 2022, respectiv se aplică plafonarea prețului la un singur loc de consum, pentru celelalte locuri de consum clientul nu beneficază, conform legislației în vigoare pentru aceasta perioadă (Legea 357/2022), de preț plafonat.

E bine de știut:

Legea plafonării prețului la energie (Legea 357/2022) care produce efecte din 16 decembrie 2022, stabilește la art 1, alin 10 ”În cazul clienţilor casnici, preţul final facturat prevăzut la alin. (1) lit. a) şi b) se aplică doar la locurile de consum de domiciliu/reşedinţă ale clienţilor finali.”, respectiv clienții nu pot beneficia de preţ plafonat la energie electrică decât pentru un loc de consum. Acest articol a fost eliminat de noua OUG care se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2023, dar pentru perioada 16 – 31 decembrie 2022, Legea 357/2022 a produs efect și trebuie să fie aplicată, respectiv urmează să se acorde preț plafonat doar pentru un singur loc de consum, în această perioadă și să se aplice un alt preț la acest interval.

Aceeași lege la art 1, alin 1, lit a) din Legea 357/2022 spune că beneficază de preț maxim plafonat de ”0,68 lei/kWh, cu TVA inclus, pentru consumul realizat în perioada 1 septembrie 2022-31 decembrie 2022 de către clienţii casnici al căror consum mediu lunar realizat la locul de consum în anul 2021 este cuprins între 0 şi 100 kWh inclusiv […]”, respectiv luând în considerare că legea se aplică începând cu data de 16 decembrie 2022 (la 3 zile de la publicarea în Monitorul Oficial a Legii 357/2022 de pe data de 13 decembrie 2022), din acea dată beneficiază de preț plafonat doar cei care au un sigur loc de consum. Având în vedere că OUG 192 de modificare a legii 357/2022, care suspendă această restricție de a acorda preț plafonat la un singur loc de consum se aplică doar din data de 1 ianuarie 2023, înseamnă că în perioada 16 – 31 decembrie 2022, toți consumatorii de energie electrică care au mai mult decât un loc de consum trebuie să achite un alt preț decât prețul plafonat la al doilea, al treilea etc.,  loc de consum și trebuie să se determine, pe lângă complexitatea stabilirii cantității consummate de fiecare client care se încadrează în această situație (perioada 1-15 decembrie 2022, perioada 16 – 31 decembrie 2022) și stabilirea prețului la care trebuie să achite energia consumată în perioada 16 decembrie – 31 decembrie 2022.

Consumatorii care au mai mult de un loc de consum și au consumat în anul 2021 în medie sub 100 kWh/lună.

Conform art 1, alin 1, litera g) din Legea 357/2022, prețul maxim de ”1,3 lei/kWh, cu TVA inclus, pentru consumatorii casnici şi noncasnici care nu sunt prevăzuţi la lit. a)-e)”, nu se poate aplica clienților care se încadrează la art. 1, alin. 1, lit. a). din Legea 357/2022, respectiv dacă clientul a avut un consum mediu sub 100 kWh în anul 2021. Dar acest client nu poate beneficia nici de prețul de 0.68 lei/kWh cu TVA inclus, la un al doilea, al treilea etc. loc de consum.

Astfel, un consumator cu două locuri de consum care a avut la ambele un consum mediu sub 100 kWh în anul 2021, în perioada 16 – 31 decembrie 2022, nu mai poate beneficia de un preț plafonat de 0,68 lei/kWh cu TVA inclus, la ambele locuri, poate beneficia doar la locul de consum unde are domiciliul (acceptând precizările ANRE). În același timp nu poate beneficia la al doilea loc de consum nici de prețul plafonat de 1,3 lei/kWh deoarece se încadrează la un consum sub 100 kWh. Apreciem că dacă nu se poate aplica nici un fel de preț plafonat, se aplică la celelalte locuri de consum decât cel de domiciliu, prețul din contract (adică prețuri între 2 – 5 lei/kWh cu TVA inclus).

 Consumatorii care au mai mult de un loc de consum și au consumat în anul 2021 în medie între 100  – 300 kWh/lună și au un consum maxim lunar de 255 kWh.

Un client care are un al doilea loc de consum și a consumat în anul 2021 în medie între 100  – 300 kWh/lună, cu consum maxim lunar current de 255 kWh/lună, nu poate beneficia de prețul de 0.8 lei/kWh cu TVA inclus, pentru al doilea loc de consum în intervalul 16 – 31 decembrie 2022.

Dar, conform art 1, alin 1, litera g) din Legea 357/2022 prețul maxim de ”1,3 lei/kWh, cu TVA inclus, pentru consumatorii casnici şi noncasnici care nu sunt prevăzuţi la lit. a)-e)”, nu se poate aplica clienților care se încadrează la art. 1, alin. 1, lit. b). din Legea 357/2022, respectiv dacă clientul a avut un consum mediu între 100  – 300 kWh/lună în anul 2021, cu consum maxim lunar de 255 kWh/lună.

Astfel, un consummator cu două locuri de consum care a avut la ambele un consum mediu în anul 2021 între 100  – 300 kWh/lună, cu consum maxim lunar de 255 kWh/lună, nu mai poate beneficia pentru perioada 16 – 31 decembrie 2022, de un preț plafonat de 0,68 lei/kWh cu TVA inclus, la ambele locuri, poate beneficia doar la locul de consum unde are domiciliul (acceptând precizările ANRE). În același timp nu poate beneficia la al doilea loc de consum nici de prețul plafonat de 1,3 lei/kWh deoarece se încadrează la un consum în anul 2021 între 100  – 300 kWh/lună, cu consum maxim lunar de 255 kWh/lună. Apreciem că dacă nu se poate aplica nici un fel de preț plafonat, se aplică la celelalte locuri de consum (altele decât locul de domiciliu), prețul din contract (adică prețuri între 2 – 5 lei/kWh cu TVA inclus).

Consumatorii care au mai mult de un loc de consum și au consumat în anul 2021 în medie între 100 – 300 kWh/lună și are un consum lunar peste 255 kWh.

Un client care are un al doilea loc de consum și a consumat în anul 2021 în medie între 100  – 300 kWh/lună, cu consum lunar peste 255 kWh/lună, nu poate beneficia de prețul de 0.8 lei/kWh cu TVA inclus pentru al doilea loc de consum în intervalul 16 – 31 decembrie 2022, pentru intervalul de consum 0-255 kWh

Dar, conform art 1, alin 1, litera g) din Legea 357/2022 prețul maxim de ”1,3 lei/kWh, cu TVA inclus, pentru consumatorii casnici şi noncasnici care nu sunt prevăzuţi la lit. a)-e)”, nu se poate aplica clienților care se încadrează la art. 1, alin. 1, lit. b)., respectiv dacă clientul a avut un consum mediu între 100  – 300 kWh/lună în anul 2021, cu consum lunar peste 255 kWh/lună.

Conform art 1, alin 1, lit b) din Legea 357/2022, dacă consumul mediu a fost în anul 2021 între 100  – 300 kWh/lună iar consumul lunar este peste 255 kWh/lună, se aplică prevederile art 5, alin 1 din legea 357/2022, respectiv se aplică prețul mediu de achiziție al furnizorului cu tarifele și taxele legale aferente. Dar citind art 5, alin 1 din Legea 357/2022, se poate observa că acesta se aplică doar pentru perioada ” 1 ianuarie 2023-31 martie 2025”, cu alte cuvinte în decembrie 2022 nu se poate aplica prețul mediue de achiziție a energiei electrice, pentru consumul de peste 255 kWh/lună și rămâne și pentru acest caz aplicabil în perioada 16 – 31 decembrie 2022, prețul din contract ca fiind prețul care se aplica pentru celelalte locuri de consum (altele decât locul de domiciliu) (adică prețuri între 2 – 5 lei/kWh cu TVA inclus).

Consumatorii care au mai mult de un loc de consum și au consumat în anul 2021 în medie peste 300 kWh/lună.

Un client care are un al doilea loc de consum și a consumat în anul 2021 în medie peste 300 kWh/lună, conform art 1, alin 1, litera g) din Legea 357/2022 i se va aplica prețul maxim de ”1,3 lei/kWh, cu TVA inclus, pentru consumatorii casnici şi noncasnici care nu sunt prevăzuţi la lit. a)-e)”.

Centralizând prețurile pe care apreciem că urmează să le achite un consumator în luna decembrie 2022, pentru al doile, al treilea loc de consum etc., se prezintă în funcție de consumul mediu din anul 2021 și consumul current din anul 2022, astfel:

Politicile energetice ale României vor aduce serioase probleme de credibilitate și mai puțini investitori în domeniul energiei, comportamentul autorităților din ultimele șase  luni, care au schimbat o lege de patru ori, din care,  ultimele trei schimbări au fost în ultimele trei  săptămâni va fi aspru taxat, de cei care credeau că România este un loc care merită să investești. O regulă clară aplicabilă de la fotbal până la energie, spune că: nu poți să scoți ceva din joc (funcțiune), până nu ai pus altceva în loc. Dar,  pentru asta te pregătești din timp și mai ales respecți propriile reguli: România a încasat cca. 2 miliarde de euro, timp de 12 ani ca taxă de cogenerare de înată eficientă de la toți consumatorii de energie electrică, fără să construiască  aproape nici o centrală mare de cogenerare. Dar, banii s-au cheltuit! România a avut în ultimii 10 ani, la dispoziție fonduri de milioane de euro, fără să construiască aproape nici o centrală mare de cogenerare. România, deși a hotărât să reducă capacitățile de energie electrică care produce emisii ridicate de CO2, nu a făcut mai nimic în acest sens, la nivelul centralelor pe cărbune.

O mare brambureală

La data de 1 iulie 2022 se aprobă OUG 108/2022 privind eliminarea treptată a capacităților de producere a energiei electrice pe bază de huilă și lignit care prevedea închiderea a unei capacități de 660 MWh  până în 31 decembrie 2022.

La data de 5 decembrie 2022, prin Legea 334/2022, de aprobare a OUG 108 se stabilește că nu se va mai închide capacitatea de 660MW până în 31 decembrie 2022, aceste capacități se vor păstra în funcțiune ca rezervă tehnică la dispoziția dispecerului energetic național .

La data de 14 decembrie 2022 prin OUG 175/2022, de modificare a Legii 334, care aproba OUG 108, se stabilește din nou, că se vor închide capacități de 660MW până în 31 decembrie 2022. Guvernul a realizat acest demers, deoarece era o obligație pe care România și a asumat-o  și în lipsa acesteia,  nu putea să primescă banii din PNRR.

La data de 28 decembrie 2022 prin HG 1573/2022 se stabilește din nou, că nu se vor închide capacități de 660MW până în 31 decembrie 2022.

”În anul 2022 capacitatea totală de producere a energiei electrice din cărbune era de 3092 MW. Conform datelor de pe site-ul  Transelectrica, în medie cărbunele a reprezentant cca. 19% din energia electrică produsă în România, mai mult cu 3% decât  a reprezentat energia electrică produsă de eolian+solar+biomasa (16 %), toate la un loc.  Un studiu privind adecvanța SEN pentru iarna 2022-2023 realizat de Transelectrica în luna septembrie 2022 și care este folosit ca justificare a necesității realizării ultimei Hotărâri de Guvern, consemna la data de 01.10.2022, că nivelul producției care poate fi disponibilă în piața de energie electrică și care poate participa la acoperirea consumului de energie electrică este mult mai redus,  din cauza unor factori care necesită amânarea închiderii celor 660 MW capacități de producere a energiei pe bază  lignit până în 31 decembrie 2022. Dar, studiul și concluzile acestuia existau și în urmă cu câteva  zile, când s-a hotărât închiderea acestor capacități  de producție!!!”a transmis Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă.

 

 

 

 

 

About Post Author

Distribuie acest articol Oficial Media
Share