Prima sondă la Periam, în judeţul Timiş

La Periam , în judeţul Timiş a început construcţia primei sonde  care va extrage petrol şi gaze naturale, construită de NIS Petrol, care anunţă începerea lucrărilor de realizare a platformei de foraj.

Reprezentanşii firmei NIS Petrol, au început în urmă cu doi ani, operaţiunile de exploatare petrolieră în perimetrul Periam şi Biled, unde au realizat  lucrări de prospectare seismică pe o suprafaţă de 454 de kilometri pătraţi, în acest fel fiind determinat amplasamentul actual al punctului de foraj pentru prima sondă din perimetrul Periam:

Operațiunile au ca scop explorarea zăcămintelor de țiței și gaze naturale, utilizând echipamente de ultimă generație și cu metode standard folosite în industria petrolieră. NIS Petrol nu utilizează și va utiliza metoda fracturării hidraulice. NIS Petrol garantează execuţia lucrărilor în conformitate cu legislaţia română, bunele practici în domeniu şi respectarea celor mai ridicate standarde de protecție a mediului și sănătății populației. Explorarea resurselor neconvenționale, cum ar fi gazele de șist, nu fac obiectul activității companiei noastre„,

Cei de la NIS Petrol spun că forajul are două obiective, nisipurile de vârsta Ponțiană și fundamentul cristalin de vârstă Paleozoică, având adâncimea finală de 2500 de metri, iar proiectul de săpare a sondei nu va duce la afectarea apei subterane și de suprafață, nefiind un pericol pentru populaţie.

Atitudinea responsabilă față de mediu în general și față de sursele de apă este una din prioritățile companiei în ceea ce privește protecția mediului înconjurător și utilizarea rațională a resurselor naturale, reprezentând parte integrantă din strategia companiei de a-și desfășura activitatea în mod eficient”,.

Distribuie acest articol Oficial Media
Share