18/04/2021

Primăria Târgovişte a dat startul pentru ajutorul la incalzire pe timpul iernii

bozieru stan

Reprezentanții Primariei Târgoviște, primarul interimar Cristian Stan și viceprimarul Cosmin Bozieru au adus în atenția cetățenilor, situația acordării ajutoarelor pentru încălzire acordate pentru sezonul rece. Astfel, începând din această săptămână, la Direcția pentru Asistență Socială din cadrul primăriei sau la Cantina Socială se vor depune cererile în vedere acordării acestor ajutoare, indiferent de tipul de combustibil folosit pentru încălzire: gaze naturale, energie electrică, lemne, cărbuni, etc.

Pot beneficia de ajutor de încălzire toate persoanele din municipiul Târgoviște care se încadrează la un venit pe membru de familie net lunar sub suma de 615 lei, fiind stabilite anumite tranșe de venituri în funcție de care se vor împărți concret sumele de bani.

Vezi aici care este cuantumul lunar al ajutoarelor pentru încălzirea locuinței:incalzire

Banii vin de la bugetul de stat și sunt administrați de Primăria Târgoviște, iar distribuirea lor se face prin dispoziție a primarului.

Acte necesare întocmire dosar:

– cerere şi declaraţie pe proprie răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei

– formulare tip (puse la dispoziţie de către Direcţia de Asistenţa Socială Targoviste);

– copie după actele de identitate pentru toţi membrii familiei care au acelaşi domiciliu sau reşedinţă la adresa la care se solicită ajutorul, sau locuiesc şi se gospodăresc împreună, sunt înscrise în carte de imobil şi sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei;

– certificate de naştere pentru copiii minori sub 14 ani;

– adeverinţă de la asociaţia de proprietari/locatari pentru persoanele care nu au domiciliul sau resedinţa la adresa pentru care solicită ajutorul, din care să rezulte că sunt înscrise în carte de imobil şi sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei;

– acte din care să rezulte calitatea titularului cererii faţa de locuinţa pentru care solicită ajutorul:

– proprietar: copie contract de vânzare – cumpărare, extras de carte funciară;

– chirias:contract de închiriere valabil la data depunerii cererii;

– comodatar: contract de comodat valabil la data depunerii cererii;

– împuternicit: împuternicire din partea proprietarului locuinţei sau a titularului contractului de închiriere;

– acte doveditoare privind veniturile nete lunare realizate de către membrii familiei în luna anterioară depunerii cererii :

-adeverinţă de salariu cu venitul net, inclusiv valoarea bonurilor de masă; cupoane de pensii;

-cupoane indemnizaţiipentru creşterea copilului până la vârsta de 2 sau 3 ani;

– cupoane indemnizaţii lunare pentru persoanele cu handicap;

– cupoane alocaţii de stat pentru copii;

– alocaţii pentru minorii daţi în plasament familial sau încredinţaţi spre creştere şi educare;

– acte doveditoare ale veniturilor provenite din închirieri, dobânzi, dividende, părţi sociale, renta/subvenţie agricolă, etc.;

– declaraţie privind alte venituri realizate;

Pentru ajutorul de încălzire a locuinţei cu gaze naturale

– factură de plată, proces verbal de punere in functiune centrala/convector.

Pentru ajutorul de încălzire a locuinţei cu energie electrica

– factură de plată.

– certificat fiscal Taxe si Impozite cu viza de la Registrul Agricol.

– copie talon pentru proprietarii de autoturism/motocicleta.

Orice modificare intervenita in componenta familiei si a veniturilor acesteia se comunica primarului, in termen de 5 zile de la data modificarii, prin depunerea unei noi cereri si declaratii pe propria raspundere.

Distribuie acest articol Oficial Media
Share