26/10/2020

Primăria Târgoviște: Îmbunătăţirea transportului public urban. Vechicule ecologice

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară in data de 28.11.2019, a votat proiectul de HOTĂRÂRE privind “Îmbunătăţirea transportului public urban prin achiziţionarea de vehicule ecologice, construirea infrastructurii necesară transportului, modernizarea şi reabilitarea infrastructurii rutiere pe coridoarele deservite de transport public în Municipiul Târgovişte în conformitate cu ultima formă a bugetului  rezultat în urma etapei de evaluare și selecție Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile,Prioritatea de investiţii 4e – Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilităţii urbane multimodale durabile şi a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare,Obiectivul specific 4.1 – Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reşedinţă de judeţ prin investiţii bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020

HOTĂRÂRE: 

Art. 1 Se aprobă proiectul “Îmbunătăţirea transportului public urban prin achiziţionarea de  vehicule ecologice, construirea infrastructurii necesară transportului, modernizarea şi reabilitarea infrastructurii rutiere pe coridoarele deservite de transport public în Municipiul Târgovişte” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de investitii 4e, Obiectiv specific 4.1.

Art 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului (cererii de finantare) “Îmbunătăţirea transportului public urban prin achiziţionarea de vehicule ecologice, construirea infrastructurii necesară transportului, modernizarea şi reabilitarea infrastructurii rutiere pe coridoarele deservite de transport public în Municipiul Târgovişte”, în cuantum de 122.743.134,13 lei (inclusiv TVA) (o sută douăzeci și două două milioane sapte sute patruzeci si trei mii o sută treizeci și patru lei și treisprezece bani), din care valoare totală eligibilă 112.847.934,13 (inclusiv TVA) și valoare totală neeligibilă 9.895.200,00 lei (inclusiv TVA).

Art 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a 12,152,158.68 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 2,256,958.68 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului “Îmbunătăţirea transportului public urban prin achiziţionarea de vehicule ecologice, construirea infrastructurii necesară transportului, modernizarea şi reabilitarea infrastructurii rutiere pe coridoarele deservite de transport public în Municipiul Târgovişte”.

Art 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului “Îmbunătăţirea transportului public urban prin achiziţionarea de vehicule ecologice, construirea infrastructurii necesară transportului, modernizarea şi reabilitarea infrastructurii rutiere pe coridoarele deservite de transport public în Municipiul Târgovişte”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local al Municipiului Târgoviște.

 

Distribuie acest articol Oficial Media
Share