20/06/2021

PRIMĂRIA TÂRGOVIȘTE: Proiectele de investiții derulate pe Direcția de Asistență Socială în anul 2017

Primăria Municipiului Târgoviște și-a propus să dezvolte anul viitor o serie de proiecte, unele aflate deja în evaluare la Ministerul Fondurilor Europene, proiecte care se adresează persoanelor defavorizate și care vor fi realizate în colaborare cu Direcția de Asistență Socială.

Primarul orașului, Daniel Cristian Stan a prezentat ieri mai multe detalii cu privire la activitățile cuprinse în aceste programe, locațiile și comunitățile care vor beneficia pe viitor de aceste investiții derulate prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

Valorea totală a proiectelor depășeste 24 de milioane de euro doar pe Direcția de Asistență Socială.

 • Modernizarea, reabilitarea și extinderea a cinci creșe din municipiul Targoviste (creșa nr. 2, creșa nr. 8, creșa nr. 13, creșa nr. 14 și creșa. nr 16)
 • Creșterea ocupării prin susținerea intreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană (3,3 milioane de euro); vizează zona antreprenorială în sensul că vor fi finanțate 60 de planuri de afaceri, a câte 33.000 de euro fiecare;
 • Vor fi campanii de informare, se vor elibera certificate de absolvire a unor cursuri de formare pe zona competențelor antreprenoriale;
 • Reducerea numărului de comunități marginalizate, pe zona romă dar și în afara acesteia; proiecte care se află în evaluare la Ministerul Fondurilor Europene;
 • Activități în domeniul educației, acordarea de hrană zilnică pentru 98 de copii beneficiari ai programului; 24 de copii vor beneficia de subvenții în valoare de 1100 de lei/copil timp de doi ani. 98 de copii vor beneficia de consiliere educațională și psihologică;
 • Pe zona ocupării forței de muncă – înființarea a 40 de afaceri, 25.000 de euro/afacere;
 • Activități în domeniul socio-medical- 350 de consultații gratuite, 200 de consultații stomatologice gratuite;
 • Activități în domeniul asistenței juridice, 100 de cărți de identitate, 100 de documente de proprietate realizate;
 • 89 de apartamente reabilitate total, interior și exterior, 176 de persoane beneficiare.
 • Zonele marginalizate care vor beneficia de acest proiect- Cărămidari, Microraionul IX (blocul 1, locuințele sociale), pe strada Laminorului, Microraion VI (Blocul de locuinte sociale), Zona Hala, Microraion XI și Cartierul I. E Florescu. Buget general 5,9 milioane de euro.

Cristian Stan a prezentat și al doilea proiect care vizează reducerea numărului de comunități marginalizate aparținând etniei rome, acolo unde acestea reprezintă minim 10% din totalul populației. La nivelul comunității vor fi aceleași tipuri de activități enumerate mai sus, cu următorele precizări:

 • 20 de subvenții a câte 20.000 de euro pentru înființarea de noi afaceri;
 • Pe zona de socio-medicală, 100 de persoane cu dizabilități  vor beneficia de dispozitive medicale gratuite;
 • Reabilitarea a 20 de locuințe, înființarea unui centru comunitar. Și acest proiect este în evaluare în prezent, la Ministerul Fondurilor Europene.

Un alt proiect vizează Grupul de Acțiune locală cu o valoare de 7,5 milioane de euro.

 • Măsuri intergarte privind ocuparea forței de muncă;
 • Măsuri integrate privind infrastructura educațională și socială;
 • Investiții în amenajarea spațiului urban degradat, a comunităților defavorizate;
 • Zone vizate: Cartierul Matei Voievod, Cartierul Prepeleac, Cartierul Suseni, zona Teiș și Cartierul Priseaca.

Pe toate aceste zone urmează să se facă intervenții la infrastructură, amenajare a spațiilor verzi, reabilitare infrastructură educație și socială, înființarea de afterschool, grădinițe. În Cartierul Matei Voievod vom avea și o activitate specifică- construirea de magazin de prezentare a produselor agricole proprii, înregistrate la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci. În zona Prepeleac se vor construi locuințe sociale. În Cartierul Suseni înființarea unui afterschool, construirea de locuințe sociale iar în Cartierul Priseca, locuințe sociale, înființare creșă, înființarea unui centru pentru bătrăni.  (Daniel Cristian Stan)

Distribuie acest articol Oficial Media
Share