20/04/2021

Profesori la catedră și cu nota 5

Concursurile pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor care se vacantează  pe parcursul anului școlar în unitățile de învățământ preuniversitar de stat constau într-o proba scrisă, prevede un nou ordin, publicat în Monitorul Oficial. Candidații trebuie să obțină minimum nota 5.

Aceste reglementari sunt prevăzute în ordinul privind organizarea și desfășurarea concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului școlar în unitățile de învățământ preuniversitar de stat, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului, publicat în Monitorul Oficial.
”Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin si pe durata starii de alerta, pana la eliminarea restrictiilor privind adunarile publice de catre autoritatile de resort, prin derogare de la prevederile art. 4 alin. (1) din Metodologia de organizare si desfasurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacanteaza pe parcursul anului scolar in unitatile de invatamant preuniversitar de stat, (…), concursurile pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor care se vacanteaza pe parcursul anului scolar in unitatile de invatamant preuniversitar de stat constau in proba scrisa, potrivit programelor specifice pentru concurs, aprobate prin ordin al ministrului Educatiei si Cercetarii, conform prevederilor art. 42 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor masuri, incepand cu data de 15 mai 2020, in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului, pentru prelungirea unor termene (…)”, se arata in ordin.
Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor care se vacanteaza pe parcursul anului scolar in unitatile de invatamant preuniversitar de stat avand clase speciale de limbi straine cu program intensiv si/sau bilingv sau in unitati de invatamant avand clase/grupe cu predare in limbile minoritatilor sau in alta limba decat aceea in care candidatii si-au efectuat studiile, candidatii sustin si o proba orala de cunoastere a limbii in care urmeaza sa se faca predarea, evaluata prin calificative „Admis/Respins”, prevede ordinului ministrului Educatiei.
Fac exceptie candidatii care sustin proba scrisa specifica pentru ocuparea unui post de educatoare/invatator/profesor pentru invatamant prescolar/profesor pentru invatamant primar. La proba orala de cunoastere a limbii in care urmeaza sa se faca predarea nu se admit contestatii, rezultatul stabilit de comisia de organizare si desfasurare a probei orale ramanand definitiv, mentioneaza sursa citata.
Distribuie acest articol Oficial Media
Share