04/03/2021

Programul Operaţional Regional 2014 – 2020 al Agenţiei de Dezvoltare Regională Vest

Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 este unul dintre programele operaționale din perioada de programare 2014-2020 elaborate de România şi adoptate de Comisia Europeană, fiind finanţat din unul din Fondurile Europene Structurale și de Investiții ale Uniunii Europene – Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR).

Programul Operațional Regional 2014-2020, adoptat de Comisia Europeană pe data de 23 iunie 2015, continuă sa finanțeze investițiile pe care le-a sprijinit și în perioada 2007-2013: dezvoltare urbană, infrastructură socială, de sănătate și educațională, IMM-uri, drumuri județene, turism, patrimoniu cultural, reabilitări termice de blocuri, dar va finanța și noi categorii de proiecte față de programul precedent: transport public urban, reabilitarea termică a clădirilor publice, regenerare urbană, sprijinirea comunităților dezavantajate, entități de transfer tehnologic.

 Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 este structurat în 15 axe prioritare, după cum urmează:

 1. Promovarea transferului tehnologic
 2. Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii
 3. Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon
 4. Sprijinirea dezvoltării urbane durabile
 5. Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural
 6. Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională
 7. Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului
 8. Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale
 9. Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban
 10. Îmbunătățirea infrastructurii educaționale
 11. Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în cadastru şi cartea funciară
 12. Asistenţă tehnică
 13. Regenerare urbană orașe mici și mijlocii
 14. Crearea infrastructurii spitalelor regionale de urgență
 15. Inițiativa pentru IMM-uri

 Stadiul POR 2014-2020 – Proiecte depuse

Alocarea financiară pentru Regiunea Vest (FEDR, buget de stat și buget local), gestionată de ADR Vest, este de 642,51 milioane euro (conform realocare aprobată de CMPOR în iunie 2018).

Până în prezent, în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020 (POR 2014 – 2020), la Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest, au fost depuse 1169 proiecte, valoare totală de 1.761,70 milioane euro, valoarea finanțării nerambursabile fiind de 1.438,98 milioane euro.

Dintre acestea:

 • 517 proiecte au fost contractate, având o valoare totală de 891,21 milioane euro și 719,40 milioane euro valoarea finanțării nerambursabile; dintre acestea:
  • 507 proiecte se află în implementare/ au fost finalizate, având o valoare nerambursabilă de 716,90 milioane euro;
  • 10 proiecte au fost reziliate, având o valoare nerambursabilă de 2,50 milioane euro.
 • 214 proiecte se află în evaluare/ precontractare, având o valoare totală de 159,63 milioane euro și 81,33 milioane euro valoarea finanțării nerambursabile;
 • 104 proiecte se află în rezervă, având o valoare totală de 430,97 milioane euro și 406,45 milioane euro valoarea finanțării nerambursabile;
 • 334 proiecte sunt respinse/ retrase, având o valoare totală de 279,89 milioane euro și 231,80 milioane euro valoarea finanțării nerambursabile.

În funcţie de axa prioritară şi de prioritatea de investiții în cadrul căreia au fost depuse proiectele, situaţia centralizatoare a acestora este următoarea:

 

Axa

prioritară

1

Promovarea transferului tehnologic

Prioritatea de investiții 1.1.A: Entități de inovare și transfer tehnologic

·        Alocarea financiară: 4,32 milioane euro (conform realocare aprobată de CMPOR în iunie 2018)

·         Total depuse: 6 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 5,72 milioane euro

·         În evaluare/precontractare: 4 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 3,99 milioane euro 

·         Respinse: 2 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 1,73 milioane euro

Valoarea proiectelor aflate în evaluare/precontractare reprezintă 92,36% din alocarea financiară regională.

În data de 20.04.2019 apelul de proiecte POR/2018/1/1.1.A/1 a fost închis și nu mai pot fi depuse cereri de finanțare în cadrul acestuia.

Prioritatea de investiții 1.1.B: Parcuri științifice și tehnologice

·        Alocarea financiară: 4,28 milioane euro (conform realocare aprobată de CMPOR în iunie 2018)

·         Total depuse: 0 proiecte

În data de 13.04.2019 apelul de proiecte   POR/2018/1/1.1.B./1:  Parcuri științifice și tehnologice a fost închis și nu mai pot fi depuse cereri de finanțare în cadrul acestuia.

Prioritatea de investiții 1.1.C: Parteneriate IMM și ITT

·        Alocarea financiară: 4,21 milioane euro

·         Total depuse: 4 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 0,73 milioane euro

·         Retrase/ respinse: 4 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 0,73 milioane euro

În data de 25.08.2018 apelul de proiecte  POR/2017/1/1.1.C./1 a fost închis și nu mai pot fi depuse cereri de finanțare în cadrul acestuia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Axa

prioritară

2

Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii

Prioritatea de investiții 2.1: Microîntreprinderi

·        Alocarea financiară regională: 41,40 milioane euro

Apelul 1

·        Alocarea financiară lansată în cadrul primului apel de proiecte: 27,56 milioane euro

·         Total depuse: 364 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 53,98 milioane euro

·         Contractate: 207 proiecte cu o valoare nerambursabilă de 30,83 milioane euro din care:

– în implementare/finalizate: 200 proiecte cu o valoare nerambursabilă de 30,10 milioane euro

– reziliate: 7 proiecte cu o valoare nerambursabilă de 0,73 milioane euro

·         Respinse/retrase: 157 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 23,15 milioane euro

Valoarea proiectelor contractate (fără reziliate)  reprezintă 109,22% din alocarea financiară regională aferentă apelului 1.

În data de 04.05.2017 apelul de proiecte 2.1.A/2016 Microîntreprinderi a fost închis.

Apelul 2

·        Alocarea financiară lansată în cadrul celui de al doilea apel de proiecte: 10,77 milioane euro

·         Total depuse: 234 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 37,63 milioane euro

·         În evaluare/ precontractare: 193 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 31,19 milioane euro

·         Respinse/ Retrase: 41 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 6,44 milioane euro

Valoarea proiectelor aflate în evaluare/precontractare reprezintă 289,60% din alocarea financiară regională aferentă Apelului 2.

În cadrul Apelului 2 cererile de finanțare pot fi depuse în perioada 08.07.2019 ora 12.00 – 08.11.2019 ora 12.00.

Prioritatea de investiții 2.1.B: Incubatoare de afaceri

·        Alocarea financiară: 13,85 milioane euro

·         Total depuse: 2 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 3,42 milioane euro

·         Respinse/ Retrase: 2 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 3,42 milioane euro

În data de 09.07.2018, apelul de proiecte  POR/2018/2.1B: Incubatoare de afaceri a fost închis și nu mai pot fi depuse cereri de finanțare în cadrul acestuia.

Prioritatea de investiții 2.2: IMM

·        Alocarea financiară regională: 63,26 milioane euro

·        Alocarea financiară lansată în cadrul primului apel de proiecte: 20,36 milioane euro

·         Total depuse: 68 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 35,35 milioane euro

·         Contractate: 51 proiecte cu o valoare nerambursabilă de 26,64 milioane euro

– în implementare/finalizate: 48 proiecte cu o valoare nerambursabilă de 24,87 milioane euro

– reziliate: 3 proiect cu o valoare nerambursabilă de 1,77 milioane euro

·         Respinse/retrase: 17 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 8,71 milioane euro

Valoarea proiectelor contractate reprezintă 122,15% din alocarea financiară regională aferentă apelului 1.

În data de 30.08.2017, apelul de proiecte POR/102/2/2 a fost închis și nu mai pot fi depuse cereri de finanțare în cadrul acestuia.

În data de 24.09.2019 a fost lansat al doilea apel de proiecte,  POR/694/2/2.

Cererile de finanțare se pot depune în perioada 24.12.2019, ora 12:00 – 24.03.2020, ora 12:00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Axa

prioritară

3

Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon

Prioritatea de investiții 3.1: Eficiență energetică, Operațiunea A. Clădiri rezidențiale

Apelul 1 + Apelul 2

·        Alocarea financiară: 37,81 milioane euro (realocare aprobată de CMPOR în iunie 2018)

·         Total depuse: 95 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 40,71 milioane euro

·         Contractate (în implementare/finalizate): 65 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 30,82 milioane euro

·         Respinse: 30 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 9,89 milioane euro

Valoarea proiectelor contractate reprezintă 81,51% din alocarea financiară regională.

În data de 28.02.2018, apelul 2 de proiecte  POR/2017/3/3.1/A/2/7REGIUNI a fost închis și nu mai pot fi depuse cereri de finanțare în cadrul acestuia.

Prioritatea de investiții 3.1: Eficiență energetică, Operațiunea A. Clădiri rezidențiale – Panouri fotovoltaice

Apel dedicat Administrației Fondului pentru Mediu

·        Alocarea financiară regională: 12,64 milioane euro

·        Total depuse: 1 proiect, cu o valoare nerambursabilă de 12,71 milioane euro

·        Contractate: 1 proiect, cu o valoare nerambursabilă de 12,71 milioane euro

Valoarea proiectelor contractate reprezintă 100,55% din alocarea financiară regională.

În data de 14.09.2019, apelul de proiecte POR/2019/3/3.1/A/ „SISTEME FOTOVOLTAICE”/1/7 REGIUNI a fost închis și nu mai pot fi depuse cereri de finanțare în cadrul acestuia.

Prioritatea de investiții 3.1: Eficiență energetică, Operațiunea B. Clădiri publice

·        Alocarea financiară: 42,72 milioane euro

·         Total depuse: 73 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 78,26 milioane euro

·        Contractate (în implementare): 44 proiecte cu o valoare nerambursabilă de 50,54 milioane euro

·         Respinse/retrase: 29 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 27,72 milioane euro

Valoarea proiectelor contractate reprezintă 118,31% din alocarea financiară regională.

În data de 04.10.2017, apelul de proiecte POR/2016/3/3.1/B/1  a fost închis și nu mai pot fi depuse cereri de finanțare în cadrul acestuia.

Prioritatea de investiții 3.1: Eficiență energetică, Operațiunea C. Iluminat public

·        Alocarea financiară: 10,16 milioane euro

·         Total depuse: 20 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 43,34 milioane euro.

·         Contractate: 2 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 4,77 milioane euro

·         În precontractare: 3 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 5,16 milioane euro

·         În rezervă: 8 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 15,17 milioane euro

·         Respinse/retrase: 7 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 18,24 milioane euro

Valoarea proiectelor contractate și aflate în precontractare/rezervă reprezintă 247,05% din alocarea financiară regională.

În data de 18.10.2018, apelul de proiecte  POR/2018/3/3.1/C/1/7 REGIUNI a fost închis și nu mai pot fi depuse cereri de finanțare în cadrul acestuia.

Prioritatea de investiții 3.2: Mobilitate urbană

·        Alocarea financiară: 37,39 milioane euro

·        Total depuse: 10 proiecte cu o valoare nerambursabilă de 59,63 milioane euro

·        Contractate (în implementare): 10 proiecte cu o valoare nerambursabilă de 59,63 milioane euro

Valoarea proiectelor contractate reprezintă 159,48% din alocarea financiară regională.

În data de 21.06.2018, apelul de proiecte  POR/2017/3/3.2/1/7 Regiuni a fost închis și nu mai pot fi depuse cereri de finanțare în cadrul acestuia.

Prioritatea de investiții 3.2: Mobilitate urbană – Apel proiecte nefinalizate

·        Alocarea financiară națională: 57,67 milioane euro

·         Total depuse: 1 proiect cu o valoare nerambursabilă de 1,42 milioane euro.

·         Contractate: 1 proiect, cu o valoare nerambursabilă de 1,42 milioane euro.

În data de 15.10.2018, apelul de proiecte  POR/2018/3/3.2/2/7 Regiuni/proiecte nefinalizate a fost închis și nu mai pot fi depuse cereri de finanțare în cadrul acestuia.

Prioritatea de investiții 3.2: Mobilitate urbană – MDRAP în parteneriat cu UAT

·        Alocarea financiară națională: 23,06 milioane euro

·         Total depuse: 1 proiect  cu o valoare nerambursabilă de 4,52 milioane euro

Notă: Proiectul a fost depus și se evaluează la AMPOR.

În data de 30.08.2019, apelul de proiecte   POR/2019/3/3.2/3/7 REGIUNI/În parteneriat a fost închis și nu mai pot fi depuse cereri de finanțare în cadrul acestuia.

 

Axa

prioritară

4

Dezvoltare urbană durabilă

Prioritatea de investiții 4.1: Mobilitate urbană

·        Alocarea financiară lansată apel 1: 122,13 milioane euro

·         Total depuse: 20 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 255,55 milioane euro

·         Contractate: 8 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 107,56 milioane euro.

·         În precontractare: 2 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 29,70 milioane de euro

·         În rezervă: 10 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 118,29 milioane de euro

Valoarea proiectelor contractate și aflate în precontractare/ rezervă reprezintă 209,24% din alocarea financiară regională.

În data de 29.03.2019, apelul de proiecte   POR/2017/4/4.1/1 a fost închis și nu mai pot fi depuse cereri de finanțare în cadrul acestuia.

Prioritatea de investiții 4.1: Mobilitate urbană – Apel proiecte nefinalizate

·        Alocarea financiară: 61,07 milioane euro

·        Total depuse: 2 proiecte cu o valoare nerambursabilă de 18,99 milioane euro

·         Contractate (în implementare): 1 proiect, cu o valoare nerambursabilă de 10,23 milioane de euro

·         Respinse: 1 proiect, cu o valoare nerambursabilă de 8,76 milioane euro

Valoarea proiectelor contractate reprezintă 16,75% din alocarea financiară regională.

În data de 09.10.2018, apelul de proiecte  POR/2018/4/4.1/2/proiecte nefinalizate a fost închis și nu mai pot fi depuse cereri de finanțare în cadrul acestuia.

Prioritatea de investiții 4.1: Mobilitate urbană – MDRAP în parteneriat cu UAT

·        Alocarea financiară națională: 518,82 milioane euro

·        Total depuse: 2 proiecte cu o valoare nerambursabilă aferentă regiunii Vest de 55,49 milioane euro

Notă: Proiectele au fost depuse și se evaluează la AMPOR.

În data de 28.06.2019, apelul de proiecte POR/2018/4/4.1/3 în parteneriat a fost închis și nu mai pot fi depuse cereri de finanțare în cadrul acestuia.

Prioritatea de investiții 4.2: Revitalizare urbană terenuri degradate

·        Alocarea financiară lansată apel 1: 13,57 milioane euro

·         Total depuse: 3 proiecte cu o valoare nerambursabilă de 5,89 milioane euro

·         Contractate (în implementare): 3 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 5,89 milioane de euro

Valoarea proiectelor contractate reprezintă 43,40% din alocarea financiară regională.

În data de 29.03.2019, apelul de proiecte    POR/2017/4/4.2/1 a fost închis și nu mai pot fi depuse cereri de finanțare în cadrul acestuia.

Prioritatea de investiții 4.3: Regenerare comunități defavorizate

·        Alocarea financiară: 6,38 milioane euro

·         Total depuse: 6 proiecte cu o valoare nerambursabilă de 6,15 milioane euro

·         Contractate: 1 proiect cu o valoare nerambursabilă de 1,43 milioane euro

·         În precontractare: 5 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 4,72 milioane de euro

Valoarea proiectelor contractate și aflate în precontractare reprezintă 96,39% din alocarea financiară regională.

În data de 29.03.2019, apelul de proiecte    POR/2017/4/4.3/1 a fost închis și nu mai pot fi depuse cereri de finanțare în cadrul acestuia.

Prioritatea de investiții 4.4: Învățământ antepreșcolar și preșcolar (Creșe și grădinițe)

·        Alocarea financiară: 6,23 milioane euro

·         Total depuse: 12 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 6,17 milioane euro

·         Contractate (în implementare): 7 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 3,96 milioane de euro

·         În precontractare: 1 proiect, cu o valoare nerambursabilă de 0,27 milioane de euro

·         În rezervă: 4 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 1,94 milioane de euro

Valoarea proiectelor contractate și aflate în precontractare/rezervă reprezintă 99,04% din alocarea financiară regională.

În data de 29.03.2019, apelul de proiecte    POR/4/2017/4.4/4.4/1 a fost închis și nu mai pot fi depuse cereri de finanțare în cadrul acestuia.

Prioritatea de investiții 4.5: Învăţământ profesional şi tehnic (Licee tehnologice și școli profesionale)

·        Alocarea financiară: 2,60 milioane euro

·         Total depuse: 3 proiecte,  cu o valoare nerambursabilă de 2,70 milioane euro

·         Contractate: 1 proiect, cu o valoare nerambursabilă de 1,22 milioane de euro

·         În precontractare: 2 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 1,48 milioane de euro

Valoarea proiectelor contractate și aflate în precontractare reprezintă 103,85% din alocarea financiară regională.

În data de 29.03.2019, apelul de proiecte    POR/4/2017/4.4/4.5/1 a fost închis și nu mai pot fi depuse cereri de finanțare în cadrul acestuia.

Axa

prioritară

5

Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural

Prioritatea de investiții 5.1: Patrimoniu cultural

Apelul 1 + Apelul 2

·         Alocarea financiară regională: 28,81 milioane euro

·         Total depuse: 33 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 91,99 milioane euro

·         Contractate (în implementare): 21 proiecte cu o valoare nerambursabilă de 55,80 milioane euro

·         Respinse: 12 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 36,19 milioane euro.

Valoarea proiectelor contractate reprezintă 193,68% din alocarea financiară regională.

În data de 16.07.2018, apelul de proiecte  POR/2018/5/5.1/4 a fost închis și nu mai pot fi depuse cereri de finanțare în cadrul acestuia.

Prioritatea de investiții 5.1: Patrimoniu cultural

Apel de proiecte nefinalizate

·         Alocarea financiară regională: 14,405 milioane euro

·         Total depuse: 2 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 4,52 milioane euro

·         Contractate (finalizate): 2 proiecte cu o valoare nerambursabilă de 4,52 milioane euro

Valoarea proiectelor contractate reprezintă 31,37% din alocarea financiară regională.

În data de 16.07.2018, apelul de proiecte POR/2018/5/5.1/7  a fost închis și nu mai pot fi depuse cereri de finanțare în cadrul acestuia.

Prioritatea de investiții 5.2: Revitalizare urbană terenuri degradate

Apelul 1 + Apelul 2

·         Alocarea financiară regională: 8,14 milioane euro (realocare aprobată de CMPOR în iunie 2018)

·         Total depuse: 18 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 30,40 milioane euro

·        Contractate (în implementare): 7 proiecte cu o valoare nerambursabilă de 10,06 milioane euro

·         Respinse: 11 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 20,34 milioane euro

Valoarea proiectelor contractate reprezintă 123,59% din alocarea financiară regională.

În data de 15.10.2017 apelul de proiecte POR/2017/5/5.2/2 a fost închis și nu mai pot fi depuse cereri de finanțare în cadrul acestuia.

 

 

 

 

 

Axa

prioritară

6

Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională

Prioritatea de investiții 6.1: Infrastructură rutieră regională

Apelul 1 + Apelul 2 + Apelul 3

·         Alocarea financiară regională: 90,55 milioane euro (realocare aprobată de CMPOR în iunie 2018)

·         Total depuse: 19 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 288,57 milioane euro

·        Contractate (în implementare): 9 proiecte cu o valoare nerambursabilă de 138,89 milioane euro

·         În rezervă: 7 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 114,87 milioane euro

·        Retrase: 3 proiecte cu o valoare nerambursabilă de 34,81 milioane euro

Valoarea proiectelor contractate și aflate în rezervă reprezintă 280,24% din alocarea financiară regională.

În data de 02.10.2018  apelul de proiecte  POR 2018/6/6.1/4 VEST a fost închis și nu mai pot fi depuse cereri de finanțare în cadrul acestuia.

Prioritatea de investiții 6.1: Infrastructură rutieră regională

Apel proiecte nefinalizate

·         Alocarea financiară regională: 40,79 milioane euro

·         Total depuse: 6 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 18,75 milioane euro

·        Contractate (în implementare/finalizate): 6 proiecte cu o valoare nerambursabilă de 18,75 milioane euro

Valoarea proiectelor contractate reprezintă 45,97% din alocarea financiară regională.

În data de 16.07.2017 apelul de proiecte  POR 2018/6/6.1/ 5 a fost închis și nu mai pot fi depuse cereri de finanțare în cadrul acestuia.

Prioritatea de investiții 6.1: Infrastructură rutieră regională

Apel proiecte nefinalizate – Apel național

·        Alocarea financiară națională: 162,44 milioane euro

·         Total depuse: 0 proiecte

În data de 17.09.2018 apelul de proiecte  POR 2018/6/6.1/ 6 proiecte nefinalizate – apel național a fost închis și nu mai pot fi depuse cereri de finanțare în cadrul acestuia.

 

Axa

prioritară

7

Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului

Prioritatea de investiții 7.1: Turism

Apelul 1 + Apelul 2

·         Alocarea financiară regională: 10,10 milioane euro (realocare aprobată de CMPOR în iunie 2018)

·         Total depuse: 5 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 15,12 milioane euro

·        Contractate (în implementare): 3 proiecte cu o valoare nerambursabilă de 8,25 milioane euro

·         Respinse/retrase: 2 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 6,87 milioane euro

Valoarea proiectelor contractate reprezintă 81,68% din alocarea financiară regională.

În data de 21.10.2017 apelul de proiecte POR/2017/7/7.1/2 a fost închis și nu mai pot fi depuse cereri de finanțare în cadrul acestuia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Axa

prioritară

Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale

Prioritatea de investiții 8.1, Obiectiv specific 8.1 Operațiunea A Ambulatorii

·         Alocarea financiară regională: 19,33 milioane euro

·         Total depuse: 10 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 20,41 milioane euro

·        Contractate (în implementare): 10 proiecte cu o valoare nerambursabilă de 20,41 milioane euro.

Valoarea proiectelor contractate reprezintă 105,59% din alocarea financiară regională.

În data de 21.12.2018 apelul de proiecte    POR/2018/8/8.1/8.1A/1/7 Regiuni fost închis și nu mai pot fi depuse cereri de finanțare în cadrul acestuia.

Prioritatea de investiții 8.1., Obiectiv specific 8.1 Operațiunea A Ambulatorii – Apel proiecte nefinalizate

·        Alocarea financiară națională: 119,70 milioane euro

·         Total depuse: 4 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de

6,36 milioane euro

·        Contractate (în implementare/finalizate): 4 proiecte cu o valoare nerambursabilă de 6,36 milioane euro

În data de 07.09.2018 apelul de proiecte   POR/2018/8/8.1/8.1A/1/7Regiuni-Nefinalizate fost închis și nu mai pot fi depuse cereri de finanțare în cadrul acestuia.

Prioritatea de investiții 8.1., Obiectiv Specific 8.2. Operațiunea B Unități de primiri urgențe

·        Alocarea financiară (pentru cele 7 Regiuni): 61,74 milioane euro

·        Total depuse: 5 proiecte, cu o valoare nerambursabila de 7,07 milioane euro

·        Contractate (în implementare): 5 proiecte cu o valoare nerambursabilă de 7,07 milioane euro

În data de 18.04.2018 apelul de proiecte  P.O.R/2017/8/8.1/8.2.B/7 regiuni a fost închis și nu mai pot fi depuse cereri de finanțare în cadrul acestuia.

Prioritatea de investiții 8.1., Obiectiv Specific 8.2. Operațiunea B Unități de primiri urgențe – Apel proiecte nefinalizate

·         Alocarea financiară națională: 45 milioane euro

·         Total depuse: 4 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 17,19 milioane euro

·        Contractate (în implementare/finalizate): 4 proiecte cu o valoare nerambursabilă de 17,19 milioane euro

În data de 07.09.2018 apelul de proiecte   P.O.R/2017/8/8.1/8.2.B/7Regiuni-Nefinalizate a fost închis și nu mai pot fi depuse cereri de finanțare în cadrul acestuia.

Prioritatea de investiții 8.2., Obiectiv Specific 8.2. Ambulanțe

·         Alocarea financiară națională: 94,91 milioane euro

·         Total depuse: 1 proiect, cu o valoare nerambursabilă de 9,91 milioane euro

·        Contractate: 1 proiect cu o valoare nerambursabilă de 9,91 milioane euro

În data de 31.08.2018 apelul de proiecte    P.O.R./2018/8/8.1/8.2/1-Ambulanţe a fost închis și nu mai pot fi depuse cereri de finanțare în cadrul acestuia.

Prioritatea de investiții 8.1, Obiectivul Specific 8.3.A.  Infrastructură socială, Grupul vulnerabil – Persoane vârstnice.

Apelul 1 + Apelul 2

·         Alocarea financiară regională: 3,15 milioane euro

·         Total depuse: 14 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 8,19 milioane euro

·        Contractate (în implementare): 10 proiecte cu o valoare nerambursabilă de 5,89 milioane euro

·        Respinse/retrase: 4 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 2,30 milioane euro

Valoarea proiectelor contractate reprezintă 186,98% din alocarea financiară regională.

În data de 03.12.2018 apelul de proiecte     P.O.R./8/8.1/8.3/A/1 Grup vulnerabil: persoane vârstnice a fost închis și nu mai pot fi depuse cereri de finanțare în cadrul acestuia.

Prioritatea de investiții 8.1, Obiectivul Specific 8.3.B. Infrastructură socială, Grupul vulnerabil – Persoane cu dizabilităţi.

·         Alocarea financiară (pentru cele 7 Regiuni): 16,32 milioane euro

·         Total depuse: 3 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 1,96 milioane euro

·        Contractate (în implementare): 1 proiect, cu o valoare nerambursabilă de 0,74 milioane euro

·        Respinse/retrase: 2 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 1,22 milioane euro

În data de 20.04.2018 apelul de proiecte P.O.R./8/8.1/8.3/B/1 Grup vulnerabil: persoane cu dizabilități a fost închis și nu mai pot fi depuse cereri de finanțare în cadrul acestuia.

Prioritatea de investiții 8.1, Obiectivul Specific 8.3.C.  Infrastructură socială, Grupul vulnerabil – Copii   

Apelul 1 + apelul 2

·         Alocarea financiară (pentru cele 7 regiuni): 77,21 milioane euro

·         Total depuse: 7 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 5,68 milioane euro

·        Contractate (în implementare): 2 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 1,82 milioane euro

·         În precontractare: 2 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 1,87 milioane euro

·        Respinse: 3 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 1,99 milioane euro

În data de 01.07.2019 apelul de proiecte POR/2019/8/8.1/8.3/c/2 grup vulnerabil: copii a fost închis și nu mai pot fi depuse cereri de finanțare în cadrul acestuia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Axa

prioritară

10

Îmbunătățirea infrastructurii educaționale

 

Prioritatea de investiții 10.1 Obiectiv Specific 10.1.a. Învăţământ antepreşcolar şi preşcolar (Creșe și grădinițe)

·         Alocarea financiară regională: 10,06 milioane euro

·         Total depuse: 12 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 6,11 milioane euro

·         Contractate (în implementare): 11 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 5,85 milioane euro

·         Respinse: 1 proiect cu o valoare nerambursabilă de 0,26 milioane euro

Valoarea proiectelor contractatereprezintă 58,15% din alocarea financiară regională.

În data de 05.07.2018 apelul de proiecte   POR/2017/10/10.1/10.1a/7REGIUNI a fost închis și nu mai pot fi depuse cereri de finanțare în cadrul acestuia.

Prioritatea de investiții 10.1 Obiectiv Specific 10.1.b. Învăţământ obligatoriu (Școli, clase I-VIII)

·         Alocarea financiară regională: 9,43 milioane euro

·         Total depuse: 45 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 70,27 milioane euro

·        Contractate (în implementare): 8 proiecte cu o valoare nerambursabilă de 17,86 milioane euro

·        În rezervă: 34 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 47,07 milioane euro

·        Respinse/retrase: 3 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 5,34 milioane euro

Valoarea proiectelor contractate si aflate în rezervă reprezintă 688,55% din alocarea financiară regională.

În data de 09.07.2018 apelul de proiecte   POR/2017/10/10.1/10.1b/7REGIUNI a fost închis și nu mai pot fi depuse cereri de finanțare în cadrul acestuia.

Prioritatea de investiții 10.1.a și 10.1.b – Apel dedicat MEN – Apel național

·        Alocarea financiară națională: 75,83 milioane euro

10.1.a – Grădinițe

·         Total depuse: 1 proiect, cu o valoare nerambursabilă de 9,03 milioane euro

·        Contractate: 1 proiect cu o valoare nerambursabilă de 9,03 milioane euro

10.1.b – Școli

·         Total depuse: 1 proiect cu implementare la nivel național, inclusiv în Regiunea Vest

·         Contractate: 1 proiect cu implementare la nivel național, inclusiv în Regiunea Vest

În data de 25.02.2019 apelurile de proiecte    POR/10/2018/10/10.1a/APC/7REGIUNI și  POR/10/2018/10/10.1b/APC/7REGIUNI au fost închise și nu mai pot fi depuse cereri de finanțare în cadrul acestora.

Prioritatea de investiții 10.1 Obiectiv Specific 10.2. Învățământ profesional și tehnic (Licee tehnologice și școli profesionale)

·         Alocarea financiară regională: 2,25 milioane euro

·         Total depuse: 10 proiecte,  cu o valoare nerambursabilă de 18,80 milioane euro

·         Contractate (în implementare): 1 proiect cu o valoare nerambursabilă de 1,34 milioane euro

·         În precontractare: 2 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 2,95 milioane euro

·         În rezervă: 7 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 14,51 milioane euro

Valoarea proiectelor contractate și aflate în precontractare/ rezervă reprezintă 835,56% din alocarea financiară regională.

În data de 10.07.2018 apelul de proiecte    POR/2017/10/10.1/10.2/7REGIUNI a fost închis și nu mai pot fi depuse cereri de finanțare în cadrul acestuia.

Prioritatea de investiții 10.1, Obiectivul Specific 10.3   Învățământ universitar de stat

·         Alocarea financiară regională: 8,41 milioane euro

·         Total depuse: 8 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 30,39 milioane euro

·         Contractate (în implementare): 4 proiecte cu o valoare nerambursabilă de 13,20 milioane euro

·         În rezervă: 2 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 8,33 milioane euro

·        Respinse: 2 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 8,86 milioane euro

Valoarea proiectelor contractate și aflate în rezervă reprezintă 256,00% din alocarea financiară regională.

În data de 24.07.2018 apelul de proiecte    POR/2017/10/10.1/10.3/7REGIUNI a fost închis și nu mai pot fi depuse cereri de finanțare în cadrul acestuia.

 

 

 

 

Axa prioritară 13

Regenerare urbană orașe mici și mijlocii

Prioritatea de investiții 13.1, Obiectivul Specific 13.1   Regenerare urbană orașe mici și mijlocii

·        Alocarea financiară regională: 17,80 milioane euro

·        Total depuse: 38 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 109,91 milioane euro

·        Contractate (în implementare): 5 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 18,81 milioane euro

·         În rezervă: 32 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 86,27 milioane euro

·        Respinse: 1 proiect, cu o valoare nerambursabilă de 4,83 milioane euro

Valoarea proiectelor contractate și aflate în rezervă  reprezintă 590,34 % din alocarea financiară regională.

În data de 01.10.2018 apelul de proiecte     POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI a fost închis și nu mai pot fi depuse cereri de finanțare în cadrul acestuia.

 *Valorile proiectelor au fost calculate, la cursul 1 euro = 4,7271 lei

 Proiecte depuse în cadrul SUERD din Regiunea Vest

Până în prezent, în cadrul apelurilor de proiecte dedicate SUERD la nivelul Regiunii Vest (județul Caraș-Severin) au fost depuse 33 proiecte, valoare totală de 108,00 milioane euro, valoarea finanțării nerambursabile fiind de 100,13 milioane euro.

Dintre acestea:

 • 6 proiecte au fost contractate, valoarea finanțării nerambursabile fiind de 7,00 milioane euro;
 • 25 proiecte se află în evaluare/precontractare, valoarea finanțării nerambursabile fiind de 91,09 milioane euro;
 • 2 proiecte sunt respinse/retrase, având valoarea finanțării nerambursabile de 2,04 milioane euro.

În funcţie de axa prioritară şi de prioritatea de investiții în cadrul căreia au fost depuse proiectele, situaţia centralizatoare a acestora este următoarea:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Axa

prioritară

3

Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon

Prioritatea de investiții 3.1: Eficiență energetică, Operațiunea A. Clădiri rezidențiale – SUERD

·        Alocarea financiară națională: 86,95 milioane euro

·         Total depuse: 3 proiecte cu o valoare nerambursabilă de 1,03 milioane euro

În data de 15.08.2018 apelul de proiecte  POR/2017/3/3.1/SUERD/1 a fost închis și nu mai pot fi depuse cereri de finanțare în cadrul acestuia.

Prioritatea de investiții 3.1: Eficiență energetică, Operațiunea B. Clădiri publice – SUERD

·        Alocarea financiară națională: 36,80 milioane euro

·         Total depuse: 12 proiecte cu o valoare nerambursabilă de 20,63 milioane euro

·         Contractate: 1 proiect cu o valoare nerambursabilă de 0,63 milioane euro

·         In evaluare: 10 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 18,62 milioane euro

·         Retrase: 1 proiect, cu o valoare nerambursabilă de 1,38 milioane euro

În data de 19.08.2018 apelul de proiecte   POR/2017/3/3.1/SUERD/1 a fost închis și nu mai pot fi depuse cereri de finanțare în cadrul acestuia.

Prioritatea de investiții 3.2: Mobilitate urbană – SUERD

·        Alocarea financiară națională: 55,48 milioane euro

·         Total depuse: 0 proiecte

În data de 21.05.2018 apelul de proiecte POR/2017/3/3.2/1/SUERD a fost închis și nu mai pot fi depuse cereri de finanțare în cadrul acestuia.

 

 

 

 

Axa

prioritară

5

Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural

Prioritatea de investiții 5.1: Patrimoniu cultural – SUERD

·         Alocarea financiară națională: 18,59 milioane euro

·         Total depuse: 4 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 2,96 milioane euro din care:

·         Contractate: 3 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 2,30 milioane euro

·         Respinse: 1 proiect, cu o valoare nerambursabilă de 0,66 milioane euro

În data de 28.12.2017 apelul de proiecte  POR/2017/5/5.1/SUERD/1 a fost închis și nu mai pot fi depuse cereri de finanțare în cadrul acestuia.

Prioritatea de investiții 5.2: Revitalizare urbană terenuri degradate – SUERD

·         Alocarea financiară națională : 12,78 milioane euro

·         Total depuse: 0 proiecte

În data de 28.12.2017 apelul de proiecte a fost închis și nu mai pot fi depuse cereri de finanțare în cadrul acestuia.

 

Axa

prioritară

6

Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională

Prioritatea de investiții 6.1: Infrastructură rutieră regională – SUERD

·         Alocarea financiară națională : 93,54 milioane euro

·         Total depuse: 2 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 43,24 milioane euro

În data de 28.12.2017 apelul de proiecte POR 2017/6/6.1/SUERD/1 a fost închis și nu mai pot fi depuse cereri de finanțare în cadrul acestuia.

Axa

prioritară

7

Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului

Prioritatea de investiții 7.1: Turism – SUERD

·         Alocarea financiară națională: 13,45 milioane euro

·         Total depuse: 2 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 4,07 milioane euro din care:

·         Contractate: 2 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 4,07 milioane euro

În data de 21.10.2017 apelul de proiecte POR/2017/7/7.1/SUERD/1 a fost închis și nu mai pot fi depuse cereri de finanțare în cadrul acestuia.

Axa

prioritară

13

Regenerare urbană orașe mici și mijlocii – SUERD

Prioritatea de investiții 13.1: Regenerare urbană orașe mici și mijlocii – SUERD

·        Alocarea financiară națională: 60,20 milioane euro

·         Total depuse: 10 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 28,20 milioane euro

În data de 01.10.2018 apelul de proiecte  POR/2018/13/13.1/1/SUERD a fost închis și nu mai pot fi depuse cereri de finanțare în cadrul acestuia.

 

Distribuie acest articol Oficial Media
Share