PROIECT DE PARTENERIAT EDUCAŢIONAL ÎNTR-O COMUNĂ TIMIŞANĂ

 

Pictura Murală ‚Wunjo-Joy’ Sânmihaiu Român – o soluţie pentru dezvoltarea capacităţilor de exprimare artistică  

Asociaţia ARTDENDUM este o organizaţie neguvernamentală şi are drept scop eliminarea tuturor formelor de discriminare culturală, etnică, lingvistică, religioasă, rasială sau sexuală prin angajarea şi participarea persoanelor, indiferent de vârstă, în proiecte ce vizează activităţi cu caracter cultural şi de angajare civică. Este vizată, astfel, susţinerea libertăţii de expresie prin organizarea si promovarea de manifestari artistice convenţionale şi neconvenţionale.

Prin pictură murală se înțelege o pictură pe un peretetavan, zid sau pe orice suprafeță permanentă a unei clădiri sau structuri.

Incă din cele mai vechi timpuri ale organizarii umane pictura murală a reprezentat o cale de manifestare si exprimare socială. De la  peșterile din Lascaux la frescele renascentiste, de la Art Nouveau si pană in zilele noastre, arta murală oferă o  redefinire a realitatii, intr-un sens liber si creativ, fascinant si plin de culoare.

Pictată in anul 2011 printr-un proiect initiat de catre Asociatia Artdendum cu elevi de la Liceul de Arte Plastice din Timisoara, fatada şcolii din Sanmihaiu Roman a devenit in urmatorii ani un reper local pozitiv ce a strans in jurul său comunitatea, aceasta regasindu-se in culorile si tusele vii ale acesteia.Repictarea acesteia in acest context intăreşte bunele practici dovedite si readuce in prim plan nevoia de culoare a spaţiilor cu caracter social-educaţional.

Datorită faptului că pictura murală s-a  realizat pe faţada şcolii din Sanmihaiu Roman, prin workshop-uri  deschise publicului larg, s-a asiguratastfel  introducerea artei în cotidianul comunității,  reprezentand noi modalităţi de întâlnire a publicului larg cu arta şi materializandu-se astfel o legătură  directa cudiferitele mijloace de exprimare artistică.Aceste workshop-uri de tehnici murale ii vor ajuta  pe elevi să se dezvolte armonios, prin  caracterul artistic și educativ, asigurand totodată implicarea directă a acestora  și indirect a întregii comunități.

Obiectivele proiectului

Copiii beneficiari

 

 • sã-şi dezvolte diferite laturi ale personalitãţii;
 • sã-şi exprime valoarea personalã;
 • sã-şi îmbunãtãţeascã abilitãţile de relaţionare cu grupul de egali şi cadrele didactice;
 • sã-şi îmbunãtaţeascã rezultatele şcolare;
 • sã participe activ în viaţa comunitãţii locale;
 • sã dezvolte o alternativã constructivã de petrecere a timpului liber;
 • sã se îmbunãtãţeascã nivelul de cunoştinţe prin metode educative moderne.

Cadrele didactice coordonatoare

 

 • sã valorifice abilitãţile şi aptitudinile elevilor voluntari în actvitãţile desfãşurate;
 • sã dezvolte modele de metode moderne de predare-învãţare pentru voluntariatul şcolar, complementare cu cele furnizate de instituţiile unde sunt şcolarizaţi beneficiarii.

Obiective generale:

 

 • Dezvoltarea de abordări interdisciplinare
 • Dezvoltarea de noi audiențe pentru manifestările artistice și de educație culturală în general, pentru cele locale și regionale în particular
 • Promovarea diversității și toleranței

 Parteneri:

 

 1. Colegiul Tehnic ‚Ion Mincu’ Timişoara, str. Gheorghe Lazăr nr.20, 300 082, Timisoara, Romania, Tel/Fax: +40 256 20 00 20, e-mail: contact@ionmincutimisoara.ro,

reprezentată prin Director: Prof. Ionel Dima

 

 1. Asociaţia Non-Guvernamentalã “Artdendum”, Timişoara, str.Dreptatea nr.6, 300 457, Tel.: 0040 256 24 11 61, e-mail: christian.artdendum@gmail.com,

reprezentată prin preşedinte/prof.coordonator: Horaţiu-Cristian Pavelescu

 

3.Scoala Gimnazială Comuna Sanmihaiu Roman, zona centrala nr.85, e-mail: scoala_sinmihaiu_roman@yahoo.com, Tel.: 0040 256 36 35 67,

reprezentată prin director: Prof. Claudiu Crepcea

 

 

About Post Author

Distribuie acest articol Oficial Media
Share