24/10/2020

PROIECT „REABILITAREA, MODERNIZAREA, DEZVOLTAREA ŞI ECHIPAREA AMBULATORIULUI DE OBSTETRICĂ ŞI GINECOLOGIE A SPITALULUI CLINIC MUNICIPAL DE URGENŢĂ TIMIŞOARA”, cod SMIS 26136

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru POR, şi Municipiul Timisoara în calitate de Beneficiar au semnat contractul de finanţare nr. 4619/29.09.2014 pentru proiectul „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea Ambulatoriului de obstetrică şi ginecologie a Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara”, cod SMIS 26136, finanţat în cadrul Regio – Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.1 – Reabilitarea /modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate.

Sursa de finanţare este bugetul local, bugetul de stat şi Fondul European pentru Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2007-2013.
Proiectul are o durată de implementare de 15 luni şi 2 zile (30 septembrie 2014-31 decembrie 2015) şi o valoare totală de 10.694.419,46 lei (TVA inclus), din care valoarea asistenţei financiare nerambursabile solicitată este de 8.421.866,76 lei, reprezentând 98% din valoarea eligibilă a proiectului.

Obiectivele proiectului:
Obiectivul general al proiectului îl constituie modernizarea infrastructurii şi dotarea cu echipamente medicale performante a ambulatoriului Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara în vederea creşterii calităţii serviciilor medicale şi a gradului de accesibilitate a populaţiei deservite la standardele impuse de normele europene.

Obiectivele specifice:
– Reabilitarea infrastructurii ambulatoriului;
– Dotarea cu aparatură medicală de specialitate de ultimă generație;
– Reorganizarea ambulatoriului spitalului conform Ord. 39/2008;
– Ameliorarea siguranţei mediului în ambulatoriu prin realizarea circuitelor funcţionale conform normelor MS (Ord. 914/2006);
– Creşterea accesibilităţii pacienţilor la serviciile medicale oferite;
– Intensificarea adresabilităţii pacienţilor faţă de serviciile oferite;
– Creşterea calităţii serviciilor medicale oferite.

Lucrările de reabilitare asupra spaţiilor propuse prin proiect au fost finalizate, recepţia la terminarea lucrărilor având loc în data de 25.11.2015. De asemenea, a fost livrat şi montat mobilierul şi urmează echiparea spaţiilor reabilitate cu echipamentele specifice achiziţionate în cadrul proiectului. În data de 26.11.2015, a fost semnat contractul de furnizare echipamente de specialitate, în valoare de 6.292.800,00 lei la care se adugă TVA.

Proiectul de faţă a presupus amenajarea unui ambulatoriu pentru spital complet funcţional, cu o suprafaţă totală utilă de 612 mp, acoperind atât parterul, cât şi demisolul Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara cu un număr de 14 cabinete, respectiv 1 cabinet obstetrică, 1 cabinet neonatologie, 4 cabinete obstetrică – ginecologie, 8 cabinete ginecologie şi spaţii anexe, inclusiv cameră de sterilizare şi sală de tratamente.

Din cele 14 cabinete propuse, 7 cabinete au fost reabilitate, urmând a fi modernizate prin echipare şi dotare cu mobilier şi echipamente medicale de ultimă generaţie, iar 7 cabinete au fost nou amenajate, rezultând din recompartimentări ale spaţiilor existente urmând la rândul lor a fi echipate şi dotate corespunzător. Din grupurile sanitare destinate pentru pacienţi, 1 grup sanitar este amenajat pentru persoanele cu dizabilităţi fizice şi 1 grup sanitar este amenajat pentru copii.

Beneficiarul direct al proiectului este Municipalitatea Timişoara. Prin modernizarea infrastructurii de sănătate la standarde de dotare şi funcţionare europene se permite prestarea unor servicii medicale de calitate către populaţia Municipiului Timişoara şi a localităţilor periurbane.

De asemenea, beneficiar direct este şi Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara prin prisma eficientizării actului medical şi creşterii numărului de pacienţi odată cu modernizarea infrastructurii şi dotarea cu aparatură medicală la standare europene.

Grupul ţintă
Delimitarea acestuia porneşte de la specificul intervenţiilor medicale efectuate în cadrul ambulatoriului, acestea adresându-se populaţiei feminine dar şi nou-născuţilor cu patologie complexă.

Astfel, populaţia deservită de către ambulatoriul Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara este reprezentată de către populaţia feminină din judeţul Timiş şi din judeţele limitrofe din vestul ţării care suferă de afecţiuni care pot fi tratate la nivel de ambulatoriu (urmărirea în sarcină, screening şi diagnostic antenatal, tratamentul infertilităţii, asistenţă la naştere, ecografie 3D/4D, îngrijirea nou-născutului sănătos şi afectat).

Manager de proiect: Andreea Bălan; Asistent de proiect: Ramona Popa

Stejărel Ionescu

Distribuie acest articol Oficial Media
Share