06/03/2021

Raportul de activitate al Instituției Prefectului aferent anului 2020

În cadrul Colegiului Prefectural al Județului Timiș, a fost prezentat Raportul de activitate al Instituției Prefectului aferent anului 2020

Raportul cuprinde o evaluare a rezultatelor activității desfășurată în cursul anului 2020 la nivelul Instituției Prefectului Județul Timiș și a tuturor structurilor din aparatul de specialitate al prefectului, cu scopul atingerii obiectivelor care au decurs din aplicarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și obiectivele și prioritățile pentru anul 2020.

Rezultatele obținute la nivelul instituției și măsurile luate au urmărit, cu preponderenţă, îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite cetățenilor şi conferirea unui grad ridicat de transparenţă a activităţii desfăşurate.

Anul 2020 a fost un an atipic,  extrem de dinamic și cu multe dificultăți în ceea ce privește implicarea în activităţi complexe, ce au necesitat un efort material şi uman consistent precum și asigurarea în permanență a respectării măsurilor de prevenție a infectării cu virusul SARS-CoV-2.

În condiţiile existenţei unor resurse umane, materiale şi financiare reduse, obiectivele majore ale Instituției Prefectului Județul Timiș au fost atinse şi s-a menţinut calitatea serviciilor oferite cetăţenilor.

Sinteza  raportului de activitate se găseste pe pagina de internet a Instituției Prefectului http://www.prefecturatimis.ro/comunicate_articol.php?id=3371

Distribuie acest articol Oficial Media
Share