17/01/2021

Reabilitareaconstrucţiilor şi instalaţiilor la corpul de clădire–atelier-al Colegiului Tehnic Regele Ferdinand

A fost reabilitată o clădire existentă în suprafaţă desfăşurată de 560 mp.  

Lucrările efectuate la acest obiectiv sunt necesare învăţământului profesional dual, care la această unitate înseamnă 8 clase de şcoală profesională cu 220 de elevi în total (62 de elevi la profilul electric, 78- electromecanic, 80 de elevi- operatori maşini cu comandă numerică. 80 de elevi sunt cazaţi gratuit în internatul şcolii. În acest an şcolar concurenţa a fost mare şi sunt 4 clase a IX-a cu  116 elevi. Pentru anul viitor şcolar sunt 120 de solicitări şi vor fi iarăşi 4 clase a IX-a.

Firme colaboratoare: Continental Automotive-32 elevi, Continental Contitech-32 elevi, Draexlmaier-35 elevi, Continental Anvelope-17 elevi, Kimball-16 elevi, Smartwood-11 elevi, Smithfield-9 elevi, Elma -6 elevi, Gelco -6 elevi şi 7 alte firme cu mai puţin de 6 elevi. Firme noi pentru anul şcolar viitor: Colterm, Azur SA, Raol, Adient,  AEM

Lucrările de bază care au fost realizate:

  1. a) lucrări de consolidare structurală
  2. b) lucrări de termo-hidroizolaţie a acoperişului tip terasă;
  3. c) lucrări de reparaţii şi reamenajare a spaţiului interior;
  4. d) lucrări de instalaţii sanitare interioare;
  5. e) lucrări de instalaţii electrice;
  6. f) lucrări de protecţie la incendiu interioare
  7. g) lucrări de instalaţii interioare de aer comprimat

 

Valoarea investiţiei: 764.481,66 +TVA.  Sursa de finanţare: bugetul local

Detaliat: lucrări de consolidare structurală, prin consolidarea stâlpilor existenţi de pe conturul clădirii; lucrări de reparaţii şi reamenajare a spaţiului interior: recompartimentarea interioară a parterului, înlocuirea tamplăriei exterioare cu geamuri tip termopan şi tâmplărie din PVC,  desfacerea şi refacerea tencuielilor exterioare degradate, demolarea şi refacerea trouarului perimetral; anvelopare tip termosistem; lucrări de instalaţii sanitare interioare: igienizarea şi refuncţionalizarea grupurilor sanitare existente; schimbarea instalaţiilor de alimentare cu apă rece şi apă caldă; lucrări la instalaţii electrice: iluminatul interior cu corpuri de iluminat cu lâmpi economice, circuite de prize 230V de utilizare generală şi prize 400V pentru echipamente şi utilaje ce compun dotarea atelierului; instalatii electrice pentru marcarea căilor de evacuare şi marcarea pozitiei hidranţilor; lucrări de instalaţii de aer comprimat: reţea inelară de distribuţie a aerului comprimat.

Distribuie acest articol Oficial Media
Share