15/04/2021

Ridicări de restricţii în circulaţia mijloacelor de transport timişorene

Se sistează restrictiile asupra programului mijl oacelor de transport public ale STPT.

STPT va organiza fluxurile de călători – urcarea  şi coborarea şi va face afişări / semnalizări corespunzătoare, ast fel încât să se evite la maximum intersectatea / apropierea pasagerilor unii cu / de alţii. STPT va continua spălarea şi dezinfec tarea susţinută,i inclusive cu ajutorul robotilor cu ultraviolete, a tuturor mijloacelor de transport public, precum şi spălarea şi dezinfectarea staţiilor şi veciniităţilor imediate. STPT va asigura prezenţa şi funcţionalitatea în toate mijloacele sale de transport a dispoziti e lor de dezinfectie a mâinilor . STPT va instrui şofe rii /  vatmanii asupra sarcinilor specifice pe care trebuie să le aibă începând de acum :

  1. a) intervenţia politicoasă, ori de câte ori este nevoie, pentru respectarea regulilor de urcare / coborâre instituite , respectiv a distanţelor dintre pasageri ;

b)verificarea periodică a functionalităţii dispozitivelor de dezinfecţie a mâinilor şi , când este cazul, sesizarea echipelor de intervenţie ;

c )monitorizarea stării de curăţenie in mijloc ul de transport condus şi în staţii şi, caâd este cazul, sesizarea echipelor de intervenţie ;

d)monitorizarea gradului de încărcare a mijlocului de transport condus şi, când este cazul, interzicerea urcării de noi pasageri.

Distribuie acest articol Oficial Media
Share