20/10/2020

Inițiere proiect HCJ privind implementarea pistelor de biciclete de-a lungul drumurilor județene în zona periurbană a Timișoarei
Având în vedere:
– necesitatea și oportunitatea de creștere a mobilității în ceea ce privește forța de muncă, elevii și studenții, sportivii, turiștii ș.a.m.d. ce fac naveta în zona periurbană a Timișoarei, între municipiu și localitățile învecinate, dar și între aceste localități
– dezvoltarea continuă a zonelor rezidențiale și industriale din jurul Timișoarei
– carențele și problemele existente în sistemul de transport public și special în zona periurbană, legate de tarife, rute, stații de oprire, orare de funcționare, confort etc
– pierderile economice, generate direct sau indirect, cauzate de timpii morți determinați de ambuteiajele din traficul autovehiculelor
– nevoia de descongestionare a traficului în creștere
– nevoia și obligativitatea reducerii poluării cauzate de autovehicule (prin aderarea județului Timiș la Strategia 20-20-20)
– oportunitatea și necesitatea de dezvoltare generală a zonei metropolitane Timișoara, din punct de vedere economic (inclusiv comercial), turistic, al petrecerii timpului liber etc
– dezvoltarea tot mai mare a rețelei de piste de biciclete în interiorul municipiului Timișoara
– creșterea popularității folosirii bicicletei, care aduce beneficii inclusiv la nivelul sănătății
– siguranța redusă a bicicliștilor care circulă pe carosabilul șoselelor din zona periurbană
– importanța infrastructurii de transport în zona metropolitană Timișoara, unde este concentrată cea mai mare parte a populației județului Timiș
– existența multor modele de succes în zonele metropolitane europene
– existența fondurilor europene nerambursabile care pot fi accesate pentru a crea piste de biciclete (Programul Operațional Regional, programele transfrontaliere România-Ungaria și România – Serbia ș.a.), precum și urgența pregătirii documentației proiectelor aferente în contextul deschiderii licitațiilor de proiecte în perioada imediat următoare în cadrul programele operaționale vizate,
rezultă faptul că este justificată încurajarea folosirii mijloacelor alternative de transport, în cazul acestui proiect HCJ a bicicletei, prin crearea infrastructurii dedicate și implementarea unor programe de stimulare a folosirii acestora.
Astfel, solicit inițierea demersurilor pentru fundamentarea și adoptarea unei Hotărâri de Consiliu Județean care să prevadă realizarea urgentă a studiilor și documentației tehnico-economice pentru proiectele ce vizează crearea de piste de biciclete de-a lungul drumurilor județene, în primul rând accesând fonduri europene nerambursabile, dar și alte surse dacă este posibil. Totodată, solicit și alocarea sumelor de bani (pentru cofinanțare, cheltuieli neeligibile etc) în cadrul bugetului Consiliului Județean Timiș pentru anii 2015 și 2016, pentru implementarea -în toate fazele- a acestor proiecte.
Într-o primă etapă, referită de către această inițiativă, vor fi luate în considerare doar drumurile județene și posibilitatea de implementare a pistelor de biciclete de-a lungul acestora, pentru a accelera implementarea proiectelor Consiliului Județean Timiș într-o formulă cât mai autonomă, ținând cont că nu este imperios necesar, în primă fază, ca aceste piste să aibă continuitate pe distanțe foarte mari, așa cum este cazul șoselelor pentru autovehicule. Este importantă însă corelarea în paralel a demersurilor CJT cu cele ale Primăriei Municipiului Timișoara și ale celorlalte primării, pentru a dezvolta un concept integrat, logic și util.
Drumurile județene conectate la Timișoara în zona periurbană a municipiului sunt pe direcțiile: Dumbrăvița, Moșnița Nouă, Giroc, Sânmihaiu Român și DJ 609D de la DN6 la Aeroportul Internațional ”Traian Vuia”. Pseudo-centura Timișoarei este la fel de importantă și e necesar să fie inclusă în această inițiativă de creare a pistelor de biciclete. Această pseudo-centură trebuie privită în tot spectrul ei, pornind de la drumurile județene existente (Sânandrei – Dudeștii Noi – Becicherecu Mic, Moșnița Nouă – Remetea Mare, Săcălaz – Sânmihaiu Român etc), dar adresând și drumurile comunale care se doresc a fi transformate în drumuri județene (Săcălaz – DN6 intersecție cu Dudeștii Noi, Sânmihaiu Român – Șag etc).
Lungimea pistelor de biciclete va trebui stabilită pe baza studiilor corespunzătoare, luând în calcul realitățile socio-economice și obiectivele prioritare. Bineînțeles, vor fi considerate și studiile existente valide (inclusiv cele legate de mobilitate) și proiectele în acest areal care vizează deja crearea unor piste de biciclete (ex. DJ 609D de la sensul giratoriu cu centura către Aeroportul Internațional Traian Vuia).
De subliniat este faptul că există oportunitatea ca investițiile pentru realizarea unor piste de biciclete propuse în viziunea de mai sus să fie cuprinse într-un proiect comun cu partenerii din Serbia, interesați să își realizeze pista de biciclete pe malul canalului Bega (pentru care există SF) în cadrul Programului Transfrontalier România-Serbia 2014-2020, în continuarea pistei implementate deja în județul Timiș. Astfel, în cadrul acestui proiect potențial, în corelație cu pista din Serbia ar putea fi executate piste de-a lungul drumurilor județene din Timiș, identificate ca fiind relevante pentru proiect. În acest caz și pentru această oportunitate de finanțare europeană nerambursabilă, trebuie realizat urgent studiului de oportunitate și fezabilitate pentru traseele menționate mai sus, iar realizarea acestor studii ar putea fi asumată de către Direcția de Administrare a Drumurilor și Podurilor Județene Timiș. Pasul imediat următor ar fi elaborarea dosarului de finanțare de către ADETIM împreună cu partenerul din Serbia, fie ca proiect simplu cu termen de depunere pe 15 ianuarie 2016, fie ca proiect strategic cu termen de depunere pe 15 martie 2016.
În a doua etapă sau în paralel (adică în cadrul altui proiect distinct și care nu este scopul acestei inițiative), vor fi căutate soluțiile unor parteneriate cu consiliile locale din zona metropolitană a Timișoarei și CNADNR, pentru implementarea unor piste suplimentare de biciclete de-a lungul drumurilor naționale și comunale relevante.
Așadar, în esență, solicit fundamentarea și adoptarea unei Hotărâri de Consiliu Județean care să prevadă realizarea urgentă a studiilor și documentației tehnico-economice pentru proiectele de realizare a pistelor de biciclete vizate (a se vedea în special referirea la oportunitatea urgentă existentă pe programul transfrontalier România-Serbia) și alocarea banilor corespunzători în bugetul Consiliului Județean Timiș pentru anii 2015 și 2016.

Marian-Constantin VASILE – Consilier Județean, Lider al Grupului PNL

Distribuie acest articol Oficial Media
Share