Oficial Media

Știri din Târgoviște, Dâmbovița, România.

Strategia de dezvoltare a Văii Jiului este în dezbatere publică până pe 20 noiembrie

Prima variantă a Strategiei pentru tranziția de la cărbune a Văii Jiului, elaborată de compania PricewaterhouseCoopers, în urma contractului SRSS/SC2019/119 semnat la data de 23 octombrie 2019, având ca beneficiar Ministerul Fondurilor Europene (MFE) a fost finalizată și este în consultare pe websiteul MFE până pe 20 noiembrie 2020:  https://mfe.gov.ro/initiativa-valea-jiului/.

Inițial, data până la care cetățenii interesați puteau transmite propuneri și observații pe marginea documentului aflat în dezbatere publică era 9 noiembrie 2020, însă reprezentanții societății civile reuniți în Consorțiul de ONG-uri”  Valea Jiului Implicată” au reușit să obțină o extindere a acestui termen până la data de 20 noiembrie 2020.

Strategia pentru dezvoltarea economică, socială și de mediu a Văii Jiului (2021-2030) reprezintă documentul strategic ce marchează oportunitatea unei transformări semnificative în dinamica de ansamblu a acestei zone afectate de dificultăți, prin implementarea de acțiuni de impact pe palierele social, economic și de mediu, ce vor permite revitalizarea și dezvoltarea microregiunii în domenii importante vieții de zi cu zi a comunităților locale prin valorificarea avantajelor antropice și naturale ale Văii Jiului și cu susținerea financiară facilitată prin Mecanismul de Tranziție Justă dedicat regiunilor carbonifere în tranziție și alte mecanisme europene de finanțare, precum și
prin programe operaționale din cadrul noii programări financiare pentru perioada 2021-2027.
Obiectivul acestui document este de a prezenta argumentația ce susține nevoia de schimbare în Valea Jiului pornind de la situația actuală, cu reflectarea perspectivei de dezvoltare calibrată în baza viziunii ce fundamentează strategia și cu definirea acțiunilor pentru reconfigurarea profilului zonei pe cei 4 piloni de dezvoltare identificați ca fiind relevanți pentru actuala etapă de tranziție, cu aliniere la sursele de finanțare disponibile. Toți cetățenii Văii Jiului sunt acum invitați să consulte propunerile menționate în strategie și să transmită sugestii de îmbunătățire Ministerului Fondurilor Europene prin email la adresa:  valea.jiului@mfe.gov.ro

strategia

Ministerul Fondurilor Europene îndeplinește rolul de coordonator național pentru implementarea Inițiativei Valea Jiului. Această inițiativă a fost dezvoltată în contextul lansării de către Comisia Europeană, la 11 decembrie 2017, a Platformei  pentru regiunile carbonifere în tranziție, care are ca scop dezvoltarea proiectelor și strategiilor pe termen lung, ca răspuns la provocările sociale și de mediu cu care se confruntă aceste regiuni.

Distribuie acest articol Oficial Media
Share