analiza programelor şi manualelor şcolare alternative de limba şi literatura română.