27/10/2020

societatea de servicii de investiţii financiare NBG Securities România.