28/07/2021

societatea de servicii de investiţii financiare NBG Securities România.