28/11/2020

Târg de joburi sociale la Timişoara

Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Timiş, în calitate de partener coordonator al Proiectului ”CASE – Competențe Antreprenoriale SocialE”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 „Investeşte în oameni”, organizează în data de 14 octombrie 2015, între orele 1000 – 2000, cea de-a doua ediție a Târgului de Joburi Sociale , la Hotel Continental, Salon Parc.
Evenimentul se adresează persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile: persoane care au părăsit timpuriu şcoala, care locuiesc în comunităţi izolate, care trăiesc din venitul minim garantat, persoane cu dizabilităţi, din familii cu mai mult de doi copii sau familii monoparentale, femei în situaţii de risc, persoane de etnie romă.

Vor participa reprezentanţi ai unor Structuri ale Economiei Sociale (SES-uri) care îşi vor prezenta ofertele de locuri de muncă disponibile în prezent sau în perspectivă, printre care şi SES-urile înfiinţate şi gestionate de CCIA Timiş: TIP-COMPETECH Timişoara, S.C. PRO BANATICA EVENTS SRL Ghiroda şi S.C. Centrul de Kinetoterapie şi Masaj Banat SRL Giroc. Vor fi prezente şi SES-uri create de partenerii de proiect S.C. GAPA şi CCIA Vrancea: S.C. GREEN-SES PREST SRL Târnova (jud. Arad), S.C. ARMONIA VERDE SRL Neudorf (com. Zăbrani, jud. Arad) şi respectiv Asociaţia Egalitate pentru Sănătate Focşani.

Deschiderea oficială a Târgului de joburi sociale are loc la ora 1030, în prezenţa conducerii CCIAT şi a reprezentanţilor partenerilor de proiect. Au fost lansate invitaţii reprezentanţilor administraţiei publice locale (A.J.O.F.M., ITM Timiş) cât şi experţilor / serviciilor / comisiilor de asistenţă socială din cadrul Instituţiei Prefectul Judeţului Timiş, Consiliului Judeţean Timiş şi Primăriei Municipiului Timişoara.

Reamintim că Proiectul ”CASE – Competenţe Antreprenoriale SocialE” are ca obiectiv principal îmbunătăţirea accesului persoanelor din grupurile vulnerabile pe piaţa muncii din Regiunile Vest şi Sud-Est, atât în economia socială cât şi în economia formală.

Rezultatele aşteptate ale proiectului vizează consilierea, orientarea profesională şi mentoratul; furnizarea de programe de formare profesională; înfiinţarea şi dezvoltarea de SES-uri; organizarea de târguri de job-uri sociale şi caravane ale inovării sociale; organizarea Galei Excelenţei în antreprenoriat social; participarea la un schimb transnaţional de bune practici.

Expozanţi prezenţi:

SES-uri înfiinţate şi gestionate de CCIA Timiş
1. TIP-COMPETECH Timişoara
2. S.C. PRO BANATICA EVENTS SRL Ghiroda
3. S.C. Centrul de Kinetoterapie şi Masaj Banat SRL Giroc
SES-uri create de partenerii de proiect S.C. GAPA şi CCIA Vrancea
4. S.C. GREEN-SES PREST SRL Târnova (jud. Arad)
5. S.C. ARMONIA VERDE SRL Neudorf, comuna Zăbrani (jud. Arad)
6. Asociaţia Egalitate pentru Sănătate Focşani (jud. Vrancea)
Alte entităţi şi structuri de economie socială, asociaţii fundaţii
7. SES Pâinea Vieţii Timişoara
8. Fundaţia Serviciilor Sociale Bethany România – Timişoara
9. Unitatea protejată “Pentru Voi” Timişoara
10. Asociaţia pentru Promovarea Femeii din România (APFR) – Filiala Timiş.
P R O G R A M

Ora 1000 Deschiderea târgului pentru public
Primirea şi înregistrarea participanţilor / Secretariat

Ora 1030 Deschiderea oficială
Moderator: Rodica OLINIC, expert Relaţii Publice CCIAT
Luări de cuvânt:
o Dna Florica CHIRIŢĂ, Director General CCIAT
Octavian CULDA, Director Dept. Programe de Finanțare și Consultanță
o Dna Daiana BUZATU, manager de proiect / CCIAT

Reprezentanţi parteneri de proiect:
– Dl. Cristian GĂINĂ, Diector General GAPA SRL Timişoara
– Reprezentant SES / CCIA Vrancea

Reprezentanţi ai administraţiei publice locale:
– Dna Emilia MILUTINOVICI, Director General, Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş
– Dna Maria STOIANOV, Director, Direcţia de Asistenţă Socială, Primăria Municipiului Timişoara
– Dl. Pavel KASAI, Inspector şef, ITM Timiş
– Dl. Marcel MICLĂU, Director AJOFM Timiş
– Dl. Adrian Alin MIRESCU, expert pentru minoritatea romă, Instituţia Prefectului Judeţul Timiş
– Liviu BORHA, Președinte Comisia pentru Sănătate și Protecție Socială, Consiliul Județean Timiș (neconfirmat)

Ora 1100 Interviuri, reportaje radio şi TV
Cocktail

Ora 2000 Închiderea târgului

Stejărel Ionescu

Distribuie acest articol Oficial Media
Share