24/10/2021

TARGOVISTE: Încheierea proiectului de reabilitare si modernizare infrastructura – PIDU A

pidu

Încheierea activităților proiectului cu titlul REABILITARE ȘI MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ UTILIĂȚI PUBLICE URBANE, REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA SPAȚIILOR PUBLICE URBANE ÎN ZONA”A” A ZONEI DE ACȚIUNE URBANĂ DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA.

Beneficiar: Unitatea Admnistrativ Teritorială Municipiul Târgoviște

Programul: Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1, ”Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor- poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1 ”Planuri integrate de dezvoltare urbana”, Sub-domeniul ”Centre urban„

Autoritatea de management: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației publice

Organism intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia

Perioada de implementare: 08.09.2010-30.06.2016

Valoarea totală a proiectului: 51.477.272,12 lei, din care valoarea finanțării neramburasbile este de 39.052.052,32 lei ( Fondul european de Dezvoltare Regională și Bugetul național)

Obiectivul general al proiectului a constat în: regenerarea Zonei ”A” din zona de Acțiune Urbană delimitată în Planul Integrat de Dezvoltare Urbană a Municipiului Târgovișste, prin reabilitarea și modernizarea spațiilor publice, în scopul transformării acesteia într-o zonă atractivă din punct de vedere social și economic atât pentru locuitorii și agenții economici care conviețuiesc ori își desfășoară activitatea aici, cât și pentru potențialii locuitori, investitori și turiști.

Rezultatele proiectului:

Reabilitarea și modernizare infrastructurii rutiere, a rețelelor stradale, a trotuarelor, a scuarurilor, precum și construirea de piste pentru bicicliști, amenajarea locurilor de parcare.

Reabilitarea și modernizare infrastructurii de utilități publice, respectiv a rețelelor de apă-canal.

Reabilitarea infrastructurii de iluminat public și a infrastructurii asociate subterane de comunicații prin fibră optică.

Date de contact: Manager proiect, ing. Constantin Bălașa, Adresa: Târgoviște, Str. Revoluției nr. 1-3, Județul Dâmbovița, Tel. 0245611222

 

Distribuie acest articol Oficial Media
Share