20/04/2021

Turnul de apă din Iozefinii pe lista obiectivelor turistice

Tiltlu proiectului: ,,Refuncționalizare imobil pentru  Centru  Cultural – Turn de Apă, Iosefin, str. Gh. Barițiu”,

Finantare:  în cadrul Programului RO-CULTURA–Apel Restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice prin GRANTURILE SEE 2014-2021;

Granturile SEE reprezintă contribuția Islandei, Principatului Liechtenstein și Regatului Norvegiei la reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European și la consolidarea relațiilor bilaterale cu cele 15 state beneficiare din estul și sudul Europei și statele baltice. Aceste mecanisme de finanțare sunt stabilite în baza Acordului privind Spațiul Economic European, ce reunește statele membre UE și Islanda, Liechtenstein și Norvegia ca parteneri egali pe piața internă.

 

Obiectiv general:  Stimularea dezvoltării economico-sociale la nivelul municipiului Timisoara prin reabilitarea si valorificarea patrimoniului cultural si istoric al orasului.

 

Obiective specifice:

  1. Valorificarea patrimoniului istoric al Timișoarei prin reabilitarea, refuncționalizarea și punerea în circuitul public a Turnului de apă Iosefin și stimularea turismului prin desfășurarea de activități culturale în Centrul Cultural Castelul de Apă.
  2. Educarea comunității privind potențialul patrimoniului ca resursă economico-sociala si promovarea diversității cultural și toleranței, prin prezentarea patrimoniului cultural material din Iosefin ca moştenire a beneficiilor interculturalităţii.
  3. Dezvoltarea competentelor la locul de munca prin cursuri de formare profesionala.

 

Proiectul doreste activarea unui spatiu neglijat si revendicarea patrimoniului istorico-industrial prin transformarea Turnului de Apa Iosefin intr-un spatiu cultural permanent.

Constructia se prezinta in stare tehnica buna dar cu degradari aparute datorita expunerii la intemperii. Se urmareste prin mijloace simple integrarea unei noi functiuni in spatiul existent. Transformarea incearca sa limiteze interventiile avand ca obiectiv pastrarea in mare masura a elementelor initiale inclusiv a celor doua rezervoare.

 

Proiectul propune realizarea unor interventii pentru obtinerea de spatii expozitionale si pentru evenimente culturale. Amenajarea exterioara presupune o rampa de acces catre turn si amplasarea unei mici constructii (birou administrativ si grupuri sanitare), care impreuna sa constutuie un aparat complex de intrare. Accesul in turn este tratat ca un traseu pentru observarea constructiei din exterior si care poate fi folosit ca spatiu expozitional. Se va demola gardul existent, se va amenaja terenul cu rampa de acces, se vor realiza gradene de beton si o copertina.

Spatiile create in turn vor fi: la cota ±0,00m zona de intrare- cafenea conectata cu spatiul exterior, la cota 24,75m – sala de expozitii, la cota +28,50m-spatiu foaier, la cota +34,50m-sala pentru activitati culturale, la cota +45,50m-belvedere.

Lucrarile vor consta in: restaurarea scarilor si balustradelor, se va pastra rezervorul 1 integral si se va amplasa un planseu metalic in interior (spatiu foaier), se va pastra rezervorul 2 dar se vor realiza in el goluri pentru lumina (sala pentru activitati cultural), se vor realiza scari interioare noi, se vor inlocui tamplariile exterioare, se va inlocui usa de acces metalica cu una de sticla, se vor aplica tehnici de curatare adaptate finisajelor existente caramida aparenta/beton, se vor realiza noi finisaje interioare.

Alte interventii propuse sunt:

– amplasarea unui ascensor panoramic interior

– realizarea/redimensionarea bransamentelor necesare

– realizarea /reabilitarea retelelor tehnico-edilitare necesare pentru buna functionare cu pozare subterana pentru turn si pentru anexa

– un iluminat architectural atat pentru cladire cat si pentru spatiu exterior amenajat.

– instalatie de protective impotriva trasnetului si realizarea prizei de pamant aferenta intregii instalatii electrice propuse.

– realizarea unui sistem de incalzire in pardoseala si panouri radiante

 

Capacitatea maxima zona de anexa birouri- 5persoane.

Capacitatea maxima TURN DE APA -70 persoane.

 

Rezultatul interventiei indeplineste urmatoarele puncte:

  1. Spatiu multifunctional neconventional pentru evenimente/ activitati expozitionale si culturale interior-exterior
  2. Traseu de parcurgere catre punctul de observatie si contemplare a urbanului (lanternou)
  3. Statiu de socializare, spatiu urban deschis/cafenea neconventionala
  4. Punct de interes pentru o statie vaporetto
  5. Punct de interes in traseul velo existent

 

Valoarea proiectului:

 

Valoare totala = 10.921.581,94 lei TVA inclus

Valoare totala eligibila = 10.821.224,48 lei TVA inclus

Valoare totala a sprijinului finaniciar nerambursabil = 8.656.979,58 lei TVA inclus, din care:

Valoare nerambursabila din Granturi SEE (85%) = 7.358.432,65 lei TVA inclus

Valoare eligibila nerambursabila din cofinatare nationala (15%) = 1.298.546,94 lei TVA inclus

Contribuție proprie eligibilă Solicitant și Parteneri este 2.164.244,90 lei TVA inclus, din care

contributie proprie Municipiul Timisoara = 1.835.362,95 lei TVA inclus

contributie proprie i Asociatia Prin Banat=  328.881,95 lei TVA inclus

Valoare neeligibila a proiectului = 100.357,46 lei TVA inclus

 

Durata proiectului: este de 41 de luni, contractul de finanțare a fost semnat in data de 30.09.2020, iar data de finalizare a proiectului este 29.02.2024.  Din aceasta perioada executia lucrarilor este prevazuta a fi realizata in 15 luni ( estimat august 2021 – octombrie 2022), dupa finalizarea lucrarilor urmeaza sa se desfasoare activitati de revitalizare coordonate de Asociatia Prin Banat.

Stadiul actual al proiectului: A fost realizata documentatia pentru obtinerea Autorizatiei de construire si a aceasta a fost depusa in vederea obtinerii AC.

 

 

Distribuie acest articol Oficial Media
Share