29/11/2020

Un nou proiect la Universitatea de Vest Timişoara

Rectorul Universității de Vest, prof.univ.dr. Marilen Pirtea a lansat astăzi un proiect pentru finanțarea burselor doctorale. Timp de șase luni, 70 de cercetători doctoranzi ai UVT vor beneficia de burse în cadrul proiectului ”Cercetări doctorale multidisciplinare competitive pe plan european”. Acest proiect vizează creșterea competitivității cercetării doctorale în vederea obținerii unor rezultate științifice ridicate, prin intermediul dezvoltării de abilități și competențe specifice de cercetare.

 

Astfel, UVT, împreună cu alte două universități partenere: Universitatea din București și Universitatea „Babeș Bolyai” Cluj-Napoca, au anunţat lansarea proiectului Cercetări doctorale multidisciplinare competitive pe plan european (CDocMD), proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional  Sectorial  Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa prioritară 1 – Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere, DMI 1.5 – Programe doctorale și postdoctorale în sprijinul cercetării.

Obiectivul general al proiectului vizează creșterea competitivității cercetării doctorale în vederea obținerii unor rezultate științifice la un nivel ridicat prin intermediul dezvoltării de abilități și competențe specifice activității de cercetare membrilor grupului țintă, a promovării activității de cercetare, prin acordarea de sprijin financiar, dezvoltarea unei rețele de cercetare deja existente și schimburi de bune practici în cercetare.

Proiectul vizează sprijinirea financiară a 140 de doctoranzi, 70 doctoranzi ai Universității de Vest din Timișoara și 70 de doctoranzi ai Universității din București, prin burse doctorale lunare si suplimente pentru stagiile de mobilitate în străinătate.

Prezentul proiect are rolul de a asigura debutul în carieră al cercetătorilor și crearea unui mediu adecvat de cercetare prin dezvoltarea rețelei de cercetare, a vizitelor de studiu și a schimbului de bune practici, precum și prin punerea în contact a cercetătorilor prin intermediul tuturor activităților proiectului, a stagiilor de mobilitate și a participării la conferințe și diverse manifestări științifice.

Proiectul se va derula pe o perioadă de 6 luni, valoarea acestuia fiind de 5.191.144 lei.

 

Stejărel Ionescu

 

Distribuie acest articol Oficial Media
Share